Despeses deduïbles autònoms

per Software DELSOL

Existeixen determinades despeses que un treballador per compte propi pot deduir-se, de manera que sigui més fàcil ajustar el balanç mensual i aconseguir una economia més sanejada. Ser autònom no és gens fàcil i tota ajuda és poca.

La deducció en l'IRPF de les despeses derivades de l'activitat professional és un dels temes que més preguntes susciten entre els treballadors autònoms. No obstant això, s'ha d'aclarir que aquestes despeses no han de ser considerats com una forma més d'estalvi de costos, sinó un dret de tot treballador autònom que, sempre que compleixi una sèrie de requisits, podrà exercitar.

¿Quins requisits cal complir perquè una despesa sigui deduïble?

S'han de complir una sèrie de requisits per a poder deduir una despesa en l'IRPF. Com a resulta lògic, aquests requisits estan fixats pel Ministeri d'Hisenda, en concret l'Agència Tributària. De no complir-se algun d'aquests requisits, la deducció seria irregular, incorrent el treballador per compte propi que dedueix una despesa que no compleix amb els requisits en una infracció que comportarà la corresponent sanció econòmica.

Els criteris que estableix l'Agència Tributària per a considerar que una despesa econòmica és una despesa deduïble són els següents:

 • Aquestes despeses han d'estar vinculats a l'activitat econòmica realitzada pel treballador autònom, és a dir, les despeses han d'estar afectes a l'activitat econòmica a la qual es dedica el treballador per compte propi perquè aquest pugui deduir-se la despesa.
 • Aquestes despeses han d'estar perfectament justificats a través de les factures i documents acreditatius corresponents com a rebuts.
 • Aquestes dades han d'estar inscrits en el corresponent registre comptable que porti l'autònom i on aquest plasmi els seus comptes, així com en els corresponents llibres de despeses i inversions. No obstant això, aquelles despeses que estiguin justificats a través de factures simplificades no seran deduïbles, ja que aquest tipus de tiquets no permet determinar la identificació de qui ha realitzat la despesa.

Aquests tres criteris establerts per Hisenda són d'obligat compliment per a poder deduir les despeses i no incórrer en infracció. Potser el requisit més peculiar és el primera, ja que a vegades és particularment difícil per a l'autònom provar que certes despeses estan afectes o deriven de la seva activitat professional i no de la seva activitat diària privada. Per exemple: quan el treballador autònom duu a terme la seva activitat professional en l'habitatge habitual, de manera que, en aquest cas, és necessari que es determini el percentatge de despesa que deriva de l'activitat professional i el percentatge de despesa que deriva de la vida privada de l'autònom.

¿Quines despeses són deduïbles en l'IRPF?

L'Agència Tributària ha facilitat una relació amb les despeses que es poden deduir en l'IRPF. Són els següents:

 • Despeses d'explotació: són aquells que fan referència als materials que el treballador autònom ha adquirit per a poder desenvolupar la seva activitat professional.
 • Sous i salaris: són aquells que fan referència a les despeses en dietes, en viatges i retribucions en espècie dels treballadors de l'autònom, així com les retribucions en espècie pròpies. En aquests casos és fonamental justificar les despeses amb les seves corresponents factures, ja que, de no fer-ho, no es podran deduir. Dins d'aquestes despeses també estaran incloses les indemnitzacions i els premis.
 • Cotitzacions al Règim corresponent de la Seguretat Social dels treballadors contractats i del propi autònom: un exemple d'això seria, com a resulta obvi, la quota d'autònoms. En aquest cas no és necessari justificar aquestes despeses a través de factures i tiquets. Respecte de les cotitzacions derivades de la contractació de treballadors més les cotitzacions que corresponen a l'empresari autònom, a partir de 2015, es podrà deduir un 50% de l'aportació per contingències comunes.
 • Habitatge o oficina: si l'activitat professional de l'autònom es duu a terme des del seu propi habitatge, és necessari que el treballador autònom comuniqui a Hisenda quin percentatge del seu habitatge dedica al desenvolupament de l'activitat econòmica a la qual es dedica. Una vegada determinat aquest percentatge, és necessari diferenciar si l'habitatge és propietat del treballador o és llogada. Si l'habitatge és propietat de l'autònom, es podrà deduir en l'IRPF totes les despeses derivades de la titularitat de l'habitatge, com l'IBI, les despeses de comunitat de veïns, les assegurances de l'habitatge, etc. No obstant això, aquestes despeses es deduiran en proporció amb el percentatge de l'habitatge dedicat al desenvolupament de l'activitat econòmica. D'altra banda, quan es tracta d'un habitatge llogat, les despeses que es podran deduir en l'IRPF pel treballador autònom són aquells que fan referència a les rendes que paga pel lloguer, sempre en proporció al percentatge de l'habitatge llogat.
 • Despeses de personal: inclou despeses de formació, indemnitzacions als treballadors de l'empresari autònom, assegurances d'accidents personal, presents als empleats com a cistelles nadalenques, etc.
 • Reparacions i conservació: aquestes despeses fan referència a les despeses de manteniment del negoci, així com les despeses dedicades a l'adaptació de béns materials. No obstant això, en cap cas s'inclouran com a despeses deduïbles aquells que es dediquin a una ampliació o millora, perquè es consideren com a inversions que s'amortitzaran amb el pas del temps.
 • Serveis de professionals independents: aquestes despeses fan referència a les despeses d'auditoria, a les despeses d'assessoria jurídica per advocats, a les despeses que fan referència als honoraris de notaris, etc.
 • Despeses financeres: aquestes despeses fan referència a crèdits, préstecs i recàrrecs per ajornament del pagament dels deutes en què hagi incorregut el treballador autònom.
 • Telefonia: si el treballador autònom utilitza el mateix telèfon mòbil per a la seva activitat professional i per a la seva vida privada, no podrà deduir-se aquesta despesa, ni en l'IVA ni en l'IRPF. No obstant això, si el treballador autònom té una línia de telèfon que usa exclusivament per a desenvolupar la seva activitat professional, es podrà deduir la totalitat d'aquesta despesa.
 • Altres despeses deduïbles: fan referència a despeses com l'adquisició de llibres, la subscripció de certes revistes professionals, les despeses relacionades amb l'assistència a cursos o conferències, etc.
 • Vehicle particular i despeses associades: només es podran deduir això despeses en el cas que el treballador autònom es dediqui a una activitat professional que consisteixi en el transport de viatgers o mercaderies, així com serveis d'ensenyament de conductors. Així, en aquest cas, taxistes, professors d'autoescola, repartidors o missatgers podran deduir-se aquesta despesa íntegrament. No obstant això, la resta dels autònoms podran deduir-se el 50% de les despeses vinculades amb l'ús de vehicle particular en l'IVA, però no podran deduir-se aquestes despeses a l'efecte d'IRPF.

Noves despeses deduïbles en l'IRPF de 2018

La Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom va ser aprovada pel Senat l'any 2017 i va introduir dues grans novetats respecte de les despeses que els treballadors autònoms podien deduir-se en la seva declaració de la renda a partir de l'1 de gener de 2018. Aquestes despeses són els següents:

 • Subministraments domèstics: el treballador autònom que desenvolupi la seva activitat professional en el seu habitatge, i així ho hagi notificat a l'Agència Tributària a través dels models corresponents, podrà deduir-se el 30% de les despeses en electricitat, gas, aigua, telefonia i Internet.
 • Despeses per dietes de manutenció: el treballador autònom podrà deduir-se 26,27 euros diaris quan no passa la nit, i es podrà deduir 53,34 euros diaris quan passa la nit a Espanya. No obstant això, per a poder deduir-se aquestes despeses, s'hauran de complir certs requisits: les despeses han de derivar-se de l'activitat econòmica, en establiments hostalers i restaurants, que es paguin a través de mitjans electrònics i que estiguin justificats per la factura corresponent.

Despeses deduïbles sense factura

Ja s'ha dit que un dels requisits necessaris perquè la despesa es pugui deduir ha d'estar justificat a través de la corresponent factura. No obstant això, hi ha despeses que no necessiten d'aquesta justificació a través de factura. Són els següents:

 • Pòlisses d'assegurança.
  Salaris i assegurances socials.
  Quota d'autònoms.
  Despeses bancàries.
  Despeses realitzades a l'estranger.
  Despeses en contractes mercantils com a fiances o escriptures de constitució de societats mercantils.
  Impostos i taxes municipals com l'IBI.

Despeses fiscalment no deduïbles 

Hi ha certes despeses que no podran deduir-se a l'efecte de l'IRPF. Són els següents:

 • Multes i sancions.
 • Donatius.
 • Pèrdues que es derivin del joc.
 • Despeses realitzades per persones o entitats la residència de les quals estigui situada en paradisos fiscals.
 • IVA suportat que tingui la consideració de despesa deduïble a l'efecte d'IVA.
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descarga ContaSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".