Provisió de constrenyiment en la gestió tributària

per Software DELSOL

El procediment de constrenyiment és un procediment administratiu encaminat al cobrament de deutes tributaris.

La seva iniciació i impuls correspon exclusivament a l'Administració Tributària, no pot acumular-se amb altres procediments d'execució administratius ni judicials i està subjecte a la normativa legal.

Suspensió del constrenyiment

La suspensió del constrenyiment es produeix en la mateixa forma i condicions que la suspensió de qualsevol altre procediment administratiu segons la normativa general.

Si l'afectat pel constrenyiment demostra que existeix un error material o de fet o pagament previ del deute o ha estat compensada la suspensió, han de fer-la automàticament les autoritats tributàries sense prestació de cap garantia.

Els tercers afectats perquè es consideren propietaris de l'embargat o perquè tenen un dret de cobrament preferent al d'Hisenda podran iniciar una terceria, que suspendrà el constrenyiment respecte d'aquests béns.

La Provisió de constrenyiment

El procediment de constrenyiment comença amb la provisió de constrenyiment que es notifica a l'afectat identificant el deute, liquidant recàrrecs i requerint-li de pagament.

Aquesta provisió té la mateixa força que una sentència judicial.

Oposició

Només es podrà recurrir per els següents motius:

 • Extinció o prescripció del deute.
 • Estar el deute suspès per, per exemple, haver sol·licitat el seu ajornament.
 • No haver-se notificat la liquidació prèvia.
 • Anul·lació de la liquidació.
 • Defectes formals o materials en la provisió recorreguda.

Embargament i cobrament

Es dóna al constret un termini per al pagament i, de no fer-lo, es procedirà a embargar els seus béns, començant pels que estiguessin en garantia del deute si n'hi ha, encara que l'Administració podrà començar amb l'embargament d'altres béns.

Les quantitats a embargar seran les necessàries per al pagament del deute principal, els interessos i recàrrecs i les costes del procediment de constrenyiment.

Excepte pacte entre Administració i constret, s'embargaran primer els béns i drets que siguin de més fàcil cobrament. Si això no és clar s'embargaran els béns pel següent ordre:

 1. Diners en efectiu.
 2. Quantitats a cobrar a curt termini.
 3. Sous i pensions, amb els límits previstos en la *LEC.
 4. Propietats immobiliàries.
 5. Qualsevol tipus d'interès, fruit o renda.
 6. Establiments mercantils o industrials.
 7. Joies i tot tipus de metalls preciosos, antiguitats i orfebreria.
 8. Béns mobles
 9. Crèdits a cobrar a llarg termini.

Aquests embargaments es produiran fins a cobrir el deute total, deixant per al final els que requereixin entrada en el domicili de l'executat.

Es respectaran els béns que la legislació processal civil declara inembargables.

Diligència d'embargament

Cada embargament es documentarà en l'anomenada diligència d'embargament que ha de notificar-se a l'afectat i a qualsevol altra persona afectada. Si el ben embargat és inscriptible en un registre públic s'inscriurà la diligència en ell.

Contra la diligència d'embargament es pot recórrer només per:

 • Extinció del deute.
 • No notificació de la provisió de constrenyiment.
 • No haver respectat el procediment legalment previst.
 • Haver estat suspès el procediment de constrenyiment.

Embargament en oficines bancàries

Si l'Administració coneix que l'executat té diners o altres béns dipositats en un banc o similar executarà l'embargament allí, aconseguint l'embargament a tot bé o dret allí dipositat fins a cobrir la quantitat executada.

Si el dipòsit embargat correspon a diversos titulars només s'embargarà la part corresponent a l'embargat. S'entendrà el saldo dividit en parts iguals entre els titulars tret que es demostri una altra cosa.

Si en el compte entra el salari del deutor es respectaran els mínims inembargables de la legislació civil sobre aquest tema.

Venda de l'embargat

Una vegada embargats els béns, si no són quantitats líquides en diners, es vendran per al pagament del deute tributari.

No podrà començar la venda de béns fins que la liquidació del deute principal en constrenyiment sigui ferm, és a dir, fins que es resolguin els recursos sobre ella, tret que es tracti de béns peribles o existeixi una raó per a la seva venda per possible pèrdua.

Aquesta venda es realitzarà, segons es determini en la normativa, mitjançant subhasta pública, concurs o adjudicació directa.

L'acord administratiu d'alienar només es podrà recórrer si la notificació de l'embargament no s'ha produït personalment al deutor. Les causes del recurs seran només les mateixes que les de l'embargament.

L'Administració podrà adjudicar-se a si mateixa els béns embargats si són immobles o mobles que li interessin, el valor d'aquesta adjudicació serà l'import del dèbit a cobrar per l'Administració sense que pugui ser de valor superior al 75% del valor previst per a l'alienació per un altre mitjà.

L'Administració, en el moment que sigui, alliberarà els béns embargats si el deutor tributari paga el deute i altres quantitats que se li reclamen.

Terminació del procediment de constrenyiment

Es produeix:

 • Amb el pagament de totes les quantitats reclamades, sigui de manera voluntària pel constret o per realització dels embargaments.
  Per acord de l'Administració que declari el crèdit incobrable (en tot o en part) per no trobar-se béns per a embargar.

En aquest cas el constrenyiment tornarà a obrir-se si, no havent prescrit el deute, apareguessin altres béns.

 • Quan es declari extingida el deute per qualsevol altra causa.
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descarga ContaSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".