Sancions per no haver presentat comptes en el Registre Mercantil

per Software DELSOL

Formulació dels comptes

La Llei de Societats de Capital, en el seu art. 253, estableix l'obligació, per als administradors d'una societat, de formular els comptes anuals dins dels tres mesos següents al tancament de l'exercici social.

Els comptes anuals estan integrades per:

 • Balanç.
 • Compte de pèrdues i guanys.
 • Estat de canvis del patrimoni net.
 • Estat de fluxos d'efectiu.
 • Memòria.

A aquests comptes anuals caldrà afegir altres documents previstos per la Llei: l'informe de gestió i proposta d'aplicació dels resultats.

Tots aquests documents han de ser signats per tots els administradors de la societat i es redactaran en models normalitzats aprovats per normes reglamentàries.

A més, aquests comptes anuals han de ser revisades per un auditor de comptes nomenat per la Junta General. Només estan dispensades d'aquest requisit les societats que compleixin dues d'aquests tres motius.

 • Que el total del seu actiu no superi 2.850.000€.
 • Que el seu import net de xifra de negocis sigui inferior a 5.700.000€.
 • Que tingui menys de 50 treballadors (en mitjana anual).

La missió de l'auditor és comprovar que els comptes compleixen la seva obligació d'oferir imatge fidel tant del patrimoni com de la situació financera i resultats i que concorda el que diu l'informe de gestió.

Sobre aquest estudi emetrà un informe detallat (regulat per la seva pròpia normativa professional), per a això té un termini d'un mes des que rep els comptes.

Aprovació dels comptes

Ha d'aprovar-les la Junta General ordinària que es convocarà, fonamentalment, per a això.

En la convocatòria s'informarà els socis convocats del seu dret a obtenir còpia dels documents que han de ser aprovats inclòs l'informe d'auditoria.

A més, els socis que tinguin més d'un 5% del capital tenen dret a revisar tots els altres documents comptables, amb auxili d'un professional i, fins i tot, exigir el nomenament d'un auditor de comptes amb càrrec a la societat.

Els punts a aprovar, referent a això, per la Junta General són:

 • Aplicació del resultat:
  • Creació de la reserva legal que serà el 10% del resultat fins que aconsegueixi un total del 20% del capital.
  • Distribució de dividends; només es podrà decidir distribuir beneficis en els casos que permet la Llei i es farà en proporció al percentatge de participació de cada soci.

Presentació (dipòsit) i publicitat dels comptes

En el termini d'un mes des de l'aprovació dels comptes l'òrgan d'administració ha de presentar certificació d'aquesta aprovació de comptes, de l'aplicació dels resultats i, si escau, de l'informe de gestió i el d'auditoria, per al seu dipòsit, en el Registre mercantil corresponent al seu domicili.

Si aquesta documentació s'ha redactat, en tot o en part, en model abreujat s'explicarà i raonarà en la certificació.

El Registrador disposa d'un termini de quinze dies, des d'aquesta presentació, per a qualificar-la amb els següents punts:

 • Si la documentació que s'ha presentat és la que exigeix la Llei.
 • Si els tràmits d'aprovació i signatures s'han fet correctament.

Si tot és correcte s'inscriurà el dipòsit i haurà de conservar-se durant sis anys la documentació presentada. Si existeixen errors haurà de seguir-se el procediment previst per a les presentacions defectuoses.

Aquest dipòsit serà públic pel que estarà a la disposició de qualsevol persona que el sol·liciti.

La publicació en el Diari Oficial del Registre Mercantil dels comptes es farà:

 • Si la seva formulació és íntegra haurà de reproduir de manera íntegra tots els documents.
 • Si és abreujada es farà només amb referència a les dades de la inscripció en el Registre i no caldrà acompanyar l'informe d'auditoria, però sí que es dirà si ha estat emès i si conté o no reserves de l'auditor.

Conseqüències en cas de no presentació dels comptes

Tancament registral

Si no es presenten dins del termini establert els comptes anuals la societat no podrà inscriure cap document fins que compleixi l'obligació de presentació de comptes.

Si se li permetrà que inscrigui documents sobre:

 • Cessament d'administradors, gerents, directors generals i liquidadors.
 • Renúncia o revocació de poders.
 • Dissolució de la societat.
 • Nomenament de liquidadors.
 • Assentaments que es facin per ordre d'una autoritat judicial o administrativa.

Sancions per la no presentació

A més de l'anterior, si els administradors no presenten els comptes en termini es podrà iniciar un expedient administratiu sancionador per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

La sanció a imposar en aquest cas serà de multa de 1.200€ a 60.000€, encara que si el seu volum de facturació anual és superior a 6.000.000€ el límit màxim de la multa s'ampliarà fins a 300.000€.

Si abans d'iniciar-se aquest procediment administratiu sancionador es presenten els comptes (encara que sigui fora de termini) la sanció a imposar ho serà en el seu grau mínim i reduïda en un 50%.

Per a determinar la sanció a imposar l'Administració tindrà en compte:

 • La dimensió econòmica de la societat.
 • Import del seu actiu en l'últim Impost de Societats.
 • De la seva xifra de vendes en l'últim Impost de Societats.

Per a això la societat està obligada a facilitar aquestes dades, si no ho fa es tindrà en compte aquest nou incompliment per a determinar la sanció.

Si no es tenen aquestes dades la sanció es determinarà d'acord amb la xifra de capital social que figura en el Registre Mercantil.

Aquesta infracció prescriu als tres anys des del moment que va vèncer el termini màxim per a la presentació de comptes.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descarga ContaSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".