Subcontractistes autònoms i Pimes, obligats a facturar de forma electrònica

per Software DELSOL 2 comentarios

En aquest article veurem les noves obligacions formals que han de complir els autònoms i les empreses petites i mitjanes quan contractin amb una administració pública espanyola o amb els seus contractistes.

Aquestes obligacions són les recollides en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; aquesta norma ve a incorporar la regulació europea, en concret les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, totes dues de 26 de febrer de 2014.

Aquesta normativa, a més de regular les formes, els procediments i les garanties amb les quals les diferents administracions públiques espanyoles poden celebrar els seus contractes de tota mena (de subministraments, concessió d'obres, de serveis etc.) regula també els pagaments que ha de fer l'administració en tots els seus aspectes; quant als terminis i les formes.

Factura electrònica

La seva forma i contingut són els mateixos que en una factura tradicional o ordinària, els requisits que ha de complir també són els mateixos.

Recordem: ha de contenir:

 • Dades personals del qual emet la factura i del seu destinatari: nom, domicili i NIF.
 • Data de la factura i el seu número o sèrie.
  Conceptes pels quals es factura.
 • Quantitats facturades, el brut i els impostos que s'apliquen (IVA, IRPF, IGIC o uns altres) i el total net a pagar.
 • Altres indicacions com a forma o mitjà de pagament o normatives aplicables a casos concrets.

L'única diferència entre la factura electrònica amb l'ordinària és que no s'emet en paper sinó per mitjans electrònics i que la seva autenticitat està garantida per una signatura electrònica avançada, un sistema d'intercanvi de dades o un altre mitjà, concorde a el que s'estableix per l'article 10.1 a) del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Per a elles existeix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

La factura electrònica en la Llei 9/2017

Ja la Llei 25/2013, que acabem d'esmentar, estableix l'obligació de presentar factura electrònica a les administracions públiques per a empreses que tinguin forma de societat o un altre tipus de persones jurídiques, unions temporals d'empreses i similar, és a dir, per a tots els contractistes amb l'administració excepte quan siguin persones físiques.

En la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Llei 9/2017) s'estableix l'obligació per l'administració de pagar dins dels trenta dies següents a la presentació de la factura pel contractista o subcontractista, si no realitza aquest pagament en aquest termini estarà obligada a pagar interès de mora i indemnitzar-li pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei de Prevenció de la Morositat en Operacions Comercials (Llei 3/2004); perquè s'iniciï aquest termini de trenta dies el creditor de l'administració ha de complir amb la seva obligació de presentar factura en el registre administratiu que correspongui en forma de factura electrònica.

La presentació d'aquesta factura electrònica ha de fer-se dins dels trenta dies següents des del lliurament de les mercaderies o la prestació dels serveis.

Si no es compleix per l'empresari aquest últim termini de trenta dies per a presentar la factura electrònica no es produirà la mora de l'administració, en els termes vists al principi, fins que no hagin transcorregut trenta dies des de la correcta presentació de la factura electrònica.

Al seu torn, si existissin subcontractistes del contractista amb l'administració la Llei també els obliga a presentar a l'empresa principal que els ha contractat la factura en forma electrònica quan l'import de les seves factures superi els 5.000€; si no se supera aquesta quantitat facturada podran triar entre la factura electrònica o la tradicional.

En la seva part final, la Llei autoritza el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per a desenvolupar, mitjançant normes reglamentàries, l'ús de facturació electrònica amb les administracions així com, mitjançant Ordre Ministerial, definir i concretar els procediments per a comunicacions de dades i els models per a fer-los.

Acaba la Llei ordenant al Consell de Ministres l'adopció de les mesures necessàries per a facilitar l'emissió de factures electròniques per als contractistes i subcontractistes, creant serveis gratuïts per a empreses per sota de determinat nivell d'ingressos.

Punt d'entrada de les factures electròniques

La Llei 25/2013 obliga a totes les administracions, la de l'Estat, les autonòmiques i els ens locals, a disposar d'un punt d'entrada per a factures electròniques on es podran presentar les que es dirigeixin a ells així com als seus organismes dependents.

Es permet que les entitats locals utilitzin un punt conjunt de recepció de factures proporcionat per a ells per la Diputació, la comunitat autònoma o és Estat i que les comunitats autònomes s'adhereixin al punt d'entrada proporcionat per l'Estat.

El format admès per a la presentació de factures en aquests punts és l'establert per la pròpia Llei 25/2013.

El presentador de la factura haurà de poder consultar l'estat de tramitació de la mateixa a través del punt de presentació.

A través d'aquests punts es presentaran totes les factures electròniques dirigides a aquesta administració, havent d'admetre's i donar al seu emissor un registre electrònic de l'administració corresponent com a justificant de recepció, amb expressió de la data i hora de presentació.

Si una administració no disposa encara de punt d'entrada de factures electròniques ni s'ha adherit al d'una altra administració de major àmbit, el presentador de la factura té dret a realitzar aquesta presentació en el punt general d'entrada de l'Administració General de l'Estat.

Comentaris ( 2 )
 • Franco Reyes
  2019-01-25 14:38:40
  Buen día, la Facturación electrónica está ajustada o se puede ajustar a la legislación Colombiana y de otros países? Muchas gracias.
  Contestar
  • Software DELSOL
   2019-01-28 11:21:58
   Gracias por tu mensaje! Nuestros programas solamente están adaptados a la facturación electrónica de España. Un saludo.
   Contestar
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descarga FactuSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".