Com fer un inventari

per Software DELSOL

L'inventari és l'operació de comprovar i prendre nota de les existències de mercaderies o matèries primeres que hi ha en un magatzem i de la seva valoració en diners.

¿Per què cal fer inventari?

L'actiu circulant o corrent és una part del balanç de la societat que recull els actius (béns i drets) que es realitzaran (vendre o cobrar) en un termini curt, és a dir, en els pròxims dotze mesos.

La major part dels elements d'aquest actiu circulant tenen el valor comptable que correspongui segons les normes de valoració del Pla General Comptable: la caixa i bancs, els deutes de clients, les lletres i pagarés a cobrar, etc.

Però existeixen uns elements la valoració comptable dels quals es fa de manera diferent: les existències en mercaderies i matèries primeres:

 • Les mercaderies els comptes (300) i (301), són “Bienes adquiridos por la empresa y destinados a la venta sin transformación”.
 • Les matèries primeres  els comptes (310) i (311) són “Las que, mediante elaboración o transformación, se destinan a formar parte de los productos fabricados”.  

En comprar a un proveïdor aquestes mercaderies o matèries primeres la factura de compra es comptabilitza directament com a despesa a través d'un compte (600) o (601) i les vendes de mercaderies i productes acabats com a ingrés en els comptes del grup (70).

És a dir, al llarg de l'any les existències van entrant i sortint del magatzem i la seva compra suposa una despesa i la seva venda un ingrés que formen part del resultat de l'exercici.

El valor que tenen els comptes comptables (30) i (31) de les existències és el valor que tenien en l'inventari de magatzem que es va fer en tancar l'any anterior i aquest valor no varia al llarg de l'any.

En acabar l'any cal tornar a fer inventari per a valorar el que hi ha en el magatzem; com les compres i vendes fetes al llarg de l'any ja les hem comptabilitzat com a ingressos i despeses, existirà un altre ingrés o despesa que serà la diferència entre el que hi havia en el magatzem al principi de l'exercici i el que hi ha al final, i el valor que té l'inventari en aquest moment serà el valor comptable de les existències durant tot l'exercici següent.

Si en l'inventari d'aquest any hi ha més valor d'existències que en el de l'any passat es produeix un ingrés (a l'Haver) i si hi ha menys com una despesa (al Deure) que en tots dos casos es comptabilitzaran en el compte (610) o (611) de variació d'existències que canviarà el resultat final de l'exercici en el compte (129).

Veurem com es comptabilitza això en l'últim punt d'aquest article.

Portar un control de magatzem 

A més de fer l'inventari al final de l'exercici, com hem explicat que cal fer, no està de més tenir un control periòdic o constant de magatzem, cosa que podem fer amb certa facilitat utilitzant un programa de gestió de magatzem com per exemple FACTUSOL.

L'inventari final de l'Exercici

En acabar l'any comptable devem, com ja hem explicat en el primer punt, realitzar un inventari d'existències i una valoració d'aquestes.

El primer que hem de fer és tancar el magatzem i que no hi hagi entrades ni sortides d'existències mentre fem l'inventari, siguin una hores o uns dies: si estem fent l'inventari i entren i surten productes seria per a tornar-se boig.

Hem de comprovar que els productes emmagatzemats estan classificats i ordenats, si hem portat una bona gestió de magatzem tenim la major part del treball ja fet i si hem anat fent controls com hem explicat en el punt anterior només haurem de comprovar que hi ha el que ens diu aquest control.

La resta del treball consisteix a verificar físicament quantes unitats hi ha de cada producte i registrar-lo en un document (que pot ser un full d'excel o un programa de gestió), anotant cada producte separadament, amb el seu codi de producte, nombre d'unitats i valoració.

La valoració dels productes es farà segons veurem en el punt següent.

La suma de tot el que hem registrat, segons el seu valor econòmic, serà el valor de l'inventari que registrarem en comptabilitat segons expliquem al final d'aquest article.

Aquest inventari de final de l'exercici serà, també, l'inventari inicial de l'exercici següent.

Criteris de Valoració d'Existències

Un problema a resoldre és quin valor té cada unitat de les existències que hi ha en el magatzem?; el criteri general del Pla Comptable és que els actius es valoren segons el seu preu d'adquisició.

Però, si tenim cert número d'un tipus d'existència en el magatzem, és probable que no vinguin d'una única compra sinó que, al llarg de l'any, aquesta mercaderia o matèria primera s'hagi anat comprant diverses vegades i que els preus pagats no siguin els mateixos en unes compres o unes altres; el problema que tenim és que si el producte és el mateix però les diferents vegades que els hem comprat ha variat el seu preu, no sabem com és el preu que hem de donar-li al qual encara està en el magatzem de tots els que hem pagat. Per a resoldre-ho hem d'utilitzar un únic mètode de valoració d'existències entre els següents:

 • Mètode FIFO (First In First Out) donarem a les existències el preu més antic pagat durant aquest any.
 • Mètode LIFO (Last In First Out) el valor serà el de l'última compra realitzada.
 • Cost mitjà calcularem la mitjana entre tots els preus que hem pagat per aquesta mercaderia.
 • Preu mitjà ponderat és igual que l'anterior però en lloc de calcular la mitjana entre tots els preus per igual tindrem en compte el nombre d'unitats comprades a cada preu i la mitjana serà per unitats.
 • Mètode NIFO (Next In First Out) o de cost de reposició, el preu serà el que paguem en el futur per a reposar aquesta mercaderia; aquest mètode no està admès pel PGC i està prohibit per la nostra legislació fiscal.

El Plan General Contable (RD 1514/2007, de 16 de noviembre) ens diu: “Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado. El método FIFO es aceptable y puede adoptarse si la empresa lo considerase más conveniente para su gestión. Se utilizará un único método de asignación de valor para todas las existencias que tengan una naturaleza y uso similares”.

Assentament comptable de variació d'existències

Com hem explicat en el primer punt, una vegada que hem fet l'inventari hem d'imputar la diferència de valor respecte de l'inventari d'inici com a ingrés o despesa segons sigui major o menor el valor del del final.

Per a fer això utilitzem el compte de variació d'existències (610) realitzant dos assentaments: un primer per a saldar el valor del compte d'existències (300) que tenia al principi de l'any i un segon per a imputar a aquest mateix compte (300) el valor que té segons el nostre inventari final.

Per exemple: si el nostre inventari inicial tenia un valor de 500€ i l'inventari final té un valor de 700€ els assentaments seran:

Després el saldo creditor o deutor del compte (610) s'integrarà, com tots els comptes d'ingressos i despeses, en el compte de Pèrdues i Guanys augmentant o reduint el resultat comptable segons sigui.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descarga FactuSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S.A. utiliza cookies propias y de terceros con finalidad analítica y de marketing. Puedes configurar o rechazar las cookies haciendo click en el botón "Configurar".