El certificat de retencions

per Software DELSOL

Les empreses espanyoles que tenen treballadors al seu càrrec estan obligades a retenir quantitats a compte de l'Impost sobre la Renda d'aquests treballadors quan els paguen els seus salaris.

A més dels seus treballadors, tots els empresaris i professionals i administracions i ens públics tenen obligació de retenir en altres casos com les factures de serveis professionals, als arrendadors i uns altres (com, per exemple, en les activitats agrícoles i ramaderes).

Aquestes retencions es faran al tipus percentual previst per les normes; per a professionals serà un 15% (o un 7% en determinats casos) i per als treballadors per compte d'altri serà el percentatge que resulti d'aplicar les taules de retencions que depenen de les quantitats que coure i la seva situació personal i familiar.

Quan la societat, l'empresari o el professional practiquen aquestes retencions als seus treballadors o a tercers estan, com és lògic, obligats a ingressar els diners retinguts en l'Agència Tributària, la qual cosa es fa, normalment, de manera trimestral utilitzant el Model 111, en aquest model no s'inclou detall de cada retingut i de les seves retencions sinó les quantitats totals retingudes a treballadors, professionals i altres.

Al final de l'exercici anual, coincidint amb la presentació i pagament del Model 111 corresponent al quart trimestre, el retenidor presenta un model informatiu anual, el Model 190, en el qual sí que donem tot el detall, d'un en un, dels treballadors o proveïdors als quals hem retingut amb informació sobre les quantitats que els hem pagat (que són la base imposable) i les retencions practicades (en el cas de retencions a lloguers seria el Model 180).

Com és lògic, aquestes quantitats declarades han de quadrar exactament amb les retencions que hem anat declarant cada trimestre.

El contingut d'aquestes retencions es calcularà sobre quantitats efectivament pagades i no les que estiguin pendents de pagament.

En confeccionar, per a la seva presentació, el Model 190 ho fem utilitzant la plataforma informàtica de declaracions informatives que ens facilita l'AEAT.

En aquesta aplicació informàtica se'ns dóna l'opció de confeccionar els certificats de retencions de manera automàtica i segura, encara que podríem també fer-los manualment en els nostres equips informàtics.

El lliurament al retingut del certificat és una obligació establerta per l'art. 108.3 del Reglament de l'IRPF “El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá expedir en favor del contribuyente certificación acreditativa de las retenciones practicadas o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al contribuyente que deben incluirse en la declaración anual a que se refiere el apartado anterior”.

Hem de complir aquesta obligació abans que s'iniciï el termini de presentació voluntària de l'IRPF (Model 100) i, si no ho fem, estem cometent una infracció tributària.

De totes maneres, el retingut té a la seva disposició les dades sobre les quantitats que li han retingut en el lloc web de l'AEAT i pot consultar-los si s'identifica (amb certificat electrònic, cl@ve pin o altres mitjans acceptats).

Contingut. És el següent:

Encabezado:

Incloem, en la part de dalt, les dades (NIF i nom complet) del retingut i en la part inferior els del retenidor que emet el certificat.

Rendiments del treball.

Aquí emplenem les dades respecte del treballador amb detall del salari percebut i les retencions que hem practicat; diferenciant entre pagaments dineraris i retribucions en espècie (en aquest últim cas cal valorar aquestes retribucions i diferenciar entre la retenció efectiva i la ingressada pel retenidor).

Aquesta informació es desglossa, al seu torn entre les retribucions no derivades d'IT i les que sí que ho estan

Tot seguit incloem informació sobre els pagaments de l'empresa per plans de pensions i similar i per assegurances col·lectives de dependència que es podran utilitzar pel treballador com a deduccions.

En la casella següent registrem els pagaments que no estan subjectes a l'impost per, per exemple, que s'han generat durant diversos anys o el percentatge no subjecte del lliurament d'accions.

En la següent casella les despeses que són fiscalment deduïbles per al treballador.

Com hem dit més amunt, el retenidor solo declara i ingressa les retencions sobre quantitats que són efectivament pagades.

Si queden quantitats per pagar al treballador (endarreriments) i els paga en anys successius s'inclouran aquí.

El treballador no haurà d'incloure'l en la declaració de l'any corrent sinó que haurà de presentar una declaració complementària de l'any al fet que correspongui la seva meritació.

 

Les quantitats reintegrades són les que el treballador havia percebut indegudament en anys anteriors i ara les ha hagut de retornar.

Igual que en el cas anterior, el treballador podrà fer una declaració complementària de l'IRPF i demanar, si n'hi ha, la devolució pels menors ingressos que consten aquí.

En el següent apartat es declararan les quantitats que no estan subjectes a gravamen de l'IRPF, tant les dietes (que són compensació per despeses del treball i no ingressos del treballador) i altres ingressos exempts d'IRPF.

Aquest apartat és per a declarar les retencions als nostres proveïdors, igual que en el cas dels treballadors es declara els pagaments com a base de la retenció i la retenció efectivament feta discriminant entre pagaments en diners i en espècie.

Els conceptes dels qui són els retinguts són

 • Professionals.
 • Activitats agrícoles i ramaderes.
 • Activitats forestals.
 • Activitats empresarials en mòduls.
 • Pagaments per propietat intel·lectual, industrial, de la prestació d'assistència tècnica, de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines, del subarrendament sobre els béns anteriors i els procedents de la cessió del dret a l'explotació del dret d'imatge.

L'organitzador i, per tant, pagador de premis per sortejos i rifes inclourà aquí el que ha pagat al retingut i la retenció que li ha fet incloent, com en els altres casos, detall de pagaments en diners o en espècie (amb la seva valoració) i discriminant si els sortejos són no publicitaris o publicitaris.

Aquí informem de la retenció i la seva base dels ingressos que s'imputen al perceptor segons la Llei en la cessió d'imatge a l'entorn d'una relació laboral.

En aquest cas l'empresari ha de realitzar un ingrés a compte de contraprestacions satisfetes en metàl·lic o en espècie a persones o entitats no residents a Espanya.

Al peu les dades de lloc, data i signatura, amb el nom del signant.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descargar NominaSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".