¿Com calcular la jornada laboral anual?

per Software DELSOL

Calcular la jornada laboral anual, és a dir, calcular quantes hores ha treballat en l'empresa un treballador al llarg d'un any, és alguna cosa que, a vegades, és necessari per diversos motius: en primer lloc perquè, com veurem, la normativa aplicable estableix uns límits màxims d'hores de treball que, a vegades, es fixen de forma anual (sobretot en activitats que poden tenir variacions en els horaris laborals en diferents moments de l'any) i, d'altra banda, per a calcular les hores extra que fa el treballador.

La necessitat de fer aquests càlculs sol sorgir perquè, en més casos dels que pensem, les empreses abusen dels treballadors obligant-los a realitzar horaris per sobre dels límits i el càlcul anual pot ser necessari perquè el treballador pugui exercitar els seus drets davant els Jutjats socials o davant la Inspecció de Treball.

La jornada màxima

Com acabem de dir, la normativa aplicable fixa una jornada màxima que ha de complir un treballador a temps complet: aquesta jornada és un límit i l'empresa no pot exigir al treballador que faci més hores de les previstes per ella.

Poden existir hores de més, que serien les hores extra, que també estan limitades, com veurem, i que es paguen d'una altra manera.

D'altra banda, aquesta jornada màxima és la que compleix un treballador que cobra el salari previst segons la seva categoria i altres circumstàncies, per això la jornada màxima serveix, també, per a calcular el percentatge dels treballadors a temps parcial.

Existeixen dos límits per a la jornada màxima:

 • D'una banda la Llei: l'Estatut dels Treballadors (RD Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, d'ara endavant ET) estableix en el seu article 34 que “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”. En el tercer punt d'aquest article veurem com es tradueix aquest límit a aquest còmput anual.
 • D'altra banda els convenis col·lectius, als quals es remet expressament el mateix article 34 ET que acabem de citar, també estableixen (gairebé sempre) una jornada màxima que no podrà ser superior a la de l'ET, i que es fixa en cada conveni de manera diferent, pot fer-se de forma anual, setmanal o diària.

En el cas, que es dóna amb certa freqüència, que el conveni col·lectiu fixi la jornada màxima en el seu còmput anual, també haurem de calcular la jornada anual del treballador per a poder aplicar aquest límit.

Les horas extres

Les hores extraordinàries són les que el treballador fa per sobre de la jornada màxima; estan regulades per l'article 35 de l'ET i pel conveni col·lectiu aplicable a cada cas.

Les hores extra han de pagar-se amb les quanties fixades pel conveni, que no poden ser inferiors al d'una hora ordinària, o poden compensar-se amb descansos retribuïts. Habitualment, els convenis les paguen augmentant cert percentatge sobre el preu d'una hora normal, entre el 50% i el 75%.

L'ET fixa un topall per a la realització d'hores extra: no poden ser més de vuitanta a l'any, tret que es compensin amb descans retribuït. Aquest límit no s'aplica en casos extraordinaris o urgents com a catàstrofes.

No es pot obligar el treballador a fer hores extres (tret que ho digui el conveni col·lectiu).

Quan existeixen hores extraordinàries l'empresa té l'obligació (que no té si no n'hi ha) de portar un registre d'hores treballades i donar-li còpia d'ell al treballador.

En el cas, més o menys freqüent, que un treballador tingui una jornada laboral per sobre de la prevista i reclami, judicialment, a l'empresa per les hores que ha treballat de mes, el Tribunal Suprem ha establert, en la seva jurisprudència, que pot reclamar al preu d'hores extraordinàries les que hagi fet de més per sobre del topall de l'article 34 de l'ET (que hem vist abans) i haurà de reclamar al preu d'hores normals les que estiguin per sobre dels límits del conveni col·lectiu però per sota d'aquest topall de l'ET.

Per citar una de diverses Sentències del Tribunal Suprem, la de 30 de setembre 2008, (recurs 3504/2007) diu: “Las horas trabajadas por encima de la señalada para la jornada ordinaria en la norma convencional, pero sin sobrepasar la jornada máxima legal no son horas extraordinarias, sino que constituyen la jornada de rebase, cuyo abono será idéntico al de la jornada ordinaria”.

El càlcul de la jornada anual

A la fi arribem al tema central d'aquest article què és com pot saber el treballador el nombre d'hores que ha realitzat en l'empresa al llarg d'un any.

Si el treballador ha realitzat habitualment hores extra o té un contracte a temps parcial aquest càlcul és molt fàcil, sempre que l'empresa compleixi amb la seva obligació, que la Llei li imposa només per a aquests dos casos, de portar un registre diari d'hores treballades i donar-li còpia al treballador: en aquest cas ja tenim la dada sola amb sumar les hores de cada registre al llarg de l'any.

En tots els altres casos haurem de fer el càlcul partint de les hores que fem cada dia i dels dies de la setmana que treballem i de la distribució d'hores al llarg d'aquests dies de la setmana: si tots els dies de treball fem les mateixes hores farem el càlcul per dies i si hi ha diferents jornades al llarg de la setmana (per exemple, si treballem vuit hores de dilluns a dijous i cinc els divendres), haurem de fer el càlcul per setmanes i reduir-lo a dies partint per cinc o per sis el total setmanal.

Una vegada que hem calculat la mitjana d'hores cada dia treballat, haurem d'aplicar-li els dies que efectivament treballem i els que no: als tres-cents seixanta-cinc dies que té l'any hem de llevar-li un o dos a la setmana (depenent del descans setmanal) a més dels festius (tant nacionals com autonòmics i municipals que, a Espanya, són en total 14), els dies que hàgim de descomptar per les vacances anuals gaudides així com, quan el conveni del treballador dies lliures per assumptes propis. Finalment si s'han produït baixes laborals (per malaltia, maternitat, paternitat, llicències per noces, etc.) també caldrà descomptar aquests dies (però amb les precaucions que exposem en l'últim paràgraf de l'article). Si considerem que és més còmode o més exacte podem fer el càlcul per hores setmanals però aplicant tots els criteris abans dits.

Per posar un exemple, calcular en mitjana anual el topall de l'article 34 de l'ET, que hem descrit més amunt, i que parla de “cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”, suposant que el treballador no ha estat de baixa, que no té dies d'assumptes propis i que tingui el mes d'agost complet de vacances i que treballi cinc dies a la setmana seria:

 • Quaranta hores en cinc dies a la setmana seran vuit hores diàries..
 • Els dies efectivament treballats seran: 365 dies menys 31 dies de vacances a l'agost menys 14 festius igual a 320 dies.
 • 320 dies (que són 35,71 setmanes) menys dos dies lliures per setmana cal llevar 91,43 dies de descans setmanal, la qual cosa ens dóna un total de 228,57 dies efectivament treballats.
 • Com cada dia s'ha treballat, de mitjana, vuit hores 228,57 dies per vuit hores cadascun, l'any hem treballat 1.828 hores i 33 minuts.

Per descomptat, aquest càlcul variarà si tenim major o menor descans setmanal o si tenim més o menys vacances o si hem estat de baixa laboral.

Cura: en el cas de baixa laboral per malaltia, maternitat, etc. els topalls continuen existint i aquests dies no són com les vacances o els dies lliures, haurà d'acomodar-se el topall tenint en compte aquests dies com a normals.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descargar NominaSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".