Dret a l'atur en autònoms

per Software DELSOL

L'Estatuto del Trabajador Autónomo (La Ley 20/2007, de 11 de julio) ordenava, en el seu DA 4a, que es desenvolupés un sistema de protecció per cessament d'activitat per als autònoms, és a dir, una cobertura similar a l'atur dels treballadors per compte d'altri.

Regulació normativa

Aquest sistema s'ha posat en marxa a través de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, “por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social” i s'ha desenvolupat el reglament en el RD 1541/2011, de 31 de octubre pel que fa a l'anomenat atur dels autònoms, a més de l'actual redacció de la Ley General de la Seguridad Social (RD Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) que regula aquesta prestació en els seus articles 327 i següents.

El sistema de cessament d'activitat per als autònoms

S'aplica als treballadors autònoms ordinaris i als autònoms en els règims especials agrari i del Mar.

També es poden acollir a ell els autònoms socis de cooperatives i els que formin part d'una comunitat de béns amb altres autònoms.

És voluntari, poden acollir-se a ell els que així ho decideixin i hauran de pagar aquesta cobertura amb una major cotització en els seus rebuts mensuals.

El cessament d'activitat podrà ser definitiu o temporal.

El cobrament d'aquesta prestació és incompatible amb un treball per compte propi o aliè o amb el cobrament d'altres prestacions de la Seguretat Social.

Què rep l'autònom en situació de cessament d'activitat

Si té dret a aquesta cobertura percep la prestació econòmica per cessament d'activitat.

A més, la Seguretat Social cotitza per ell a partir de la base de cotització que resulti de la seva prestació per cessament d'activitat, sempre que sigui superior a la base mínima. L'autònom en situació de cessament d'activitat no està obligat a cotitzar.

A més existiran mesures de formació, orientació professional i promoció d'activitat per part de la Seguretat Social.

Requisits per a obtenir la prestació

Per a poder cobrar aquesta prestació és necessari:

 1. Estar d'alta en Autònoms i al corrent de pagament de totes les cotitzacions.
 2. Haver cotitzat per la cobertura de cessament d'activitat un mínim de dotze mesos.
 3. Estar en situació legal de cessament d'activitat i signar un compromís d'activitat, estant disponibles per a reincorporar-se al mercat laboral, atenent els requeriments de formació i ocupació que se li facin.
 4. No tenir dret a jubilació ordinària per haver complert l'edat i tenir la cotització mínima per a ella.

Quan es dóna la situació legal de cessament d'activitat

L'autònom haurà deixat de realitzar la seva activitat per alguna dels següents motius:

 1. Per inviabilitat de seguir l'activitat per motius econòmics, tècnics, productius i organitzatius.

Perquè es donin aquests motius hauran d'haver-hi pèrdues d'un 10% o més en l'últim any o execucions judicials o administratives de deutes o haver estat declarat en concurs.

Haurà de justificar-se amb els documents comptables, fiscals, judicials, etc. que ho acreditin.

En aquests motius, si l'activitat es desenvolupa en un pis o local, haurà d'estar tancat o a càrrec d'una altra empresa diferent, això també es justificarà documentalment.

 1. Per força major que impedeixi seguir amb el negoci.
 2. Per pèrdua de llicència administrativa quan sigui imprescindible per a seguir. Haurà d'aportar-se la resolució administrativa que ho justifiqui.
 3. Quan estigui causada per situacions de violència de gènere. Es justificarà amb còpia de l'ordre de protecció o informe del Fiscal, justificant sempre les dates de cessament.
 4. Per separació o divorci si era un negoci de col·laboració familiar. Es justificarà amb la resolució judicial i altra documentació pertinent.

A més dels documents que es requereixen en cada cas haurà de presentar també una declaració jurada de la situació.

Sol·licitut i tramitació

La prestació per cessament d'activitat ha de fer-se en la Mútua col·laboradora en la qual estiguin adscrits els autònoms i, si no s'han adscrit a cap, en el SEPE o l'Institut Social de la Marina, amb els documents justificatius que apareixen en el punt anterior. Aquestes entitats hauran de reconèixer expressament el dret a la prestació.

El termini per a sol·licitar-lo és fins a l'últim dia del mes en què es va produir el cessament efectiu o la causa d'aquest.

Es tindrà dret a cobrar des del primer dia del mes següent.

Si la sol·licitud es presenta fora de termini es descomptarà el temps transcorregut del qual es vagi a cobrar la prestació i es cobrarà la resta.

El cobrament de la prestació se suspendrà en casos que el beneficiari sigui sancionat amb ella, quan estigui complint condemna en la presó i si està fent un treball per compte propi o aliè si aquest últim no extingeix el Dret. En aquest cas, si té dret posteriorment al fet que es reprengui el cobrament, haurà de sol·licitar-lo de nou i haurà de reconèixer-se-li.

Durada de la prestació

Es fixa segons el temps cotitzat per a aquest cessament en els últims 48 mesos de què s'ha d'haver cotitzat, necessàriament, els últims dotze de manera ininterrompuda.

Entre 12 i 17 mesos cotitzats es cobraran dos mesos, fins a 23 es cobren 3, fins a 29 es cobren 4, fins a 35 es cobren 5, fins a 42 es cobren 6, fins a 47 es cobren 8 i, si s'han cotitzat més de 48 es cobraran 12 mesos.

Aquests terminis es redueixen i s'amplia el temps de cobrament si el treballador beneficiari té més de 60 anys i pot causar dret a la jubilació, segons taula de l'art. 338.2 de la LGSS.

Quan es cobra 

La quantitat a cobrar es calcula a partir d'una base reguladora que és la mitjana de les bases per les quals s'ha cotitzat durant els últims dotze mesos.

Es cobra el 70% de la base reguladora amb el límit del 175% de l'Indicador Públic de Rendes a Efectes Múltiples (que es pot ampliar fins al 225% segons les càrregues familiars que tingui).

El mínim que es paga serà entre el 80% i el 107% d'aquest índex IPREM segons les càrregues familiars que tingui.

Extinció de la prestació

Es produeix:

 1. Quan acaba el termini al fet que es té dret.
 2. Per sanció administrativa.
 3. Si el beneficiari fa un treball per compte propi o aliè durant més de dotze mesos (si és menys se suspendrà, segons hem vist més amunt).

En aquest cas, si es genera una nova prestació en aquest nou treball (com a autònom o per compte d'altri) el treballador haurà d'optar quan torni a estar en l'atur entre la nova generada o la que li quedava per cobrar, perdent la que no triï.

 1. Per compliment de l'edat i altres requisits per a accedir a la jubilació.
 2. Per obtenir una pensió de jubilació o incapacitat.
 3. Per trasllat a l'estranger.
 4. Per renúncia voluntària.
 5. Per defunció.

Casos de baixa per malaltia, maternitat o paternitat 

Si l'autònom està en baixa per malaltia quan es produeix el cessament d'activitat continuarà cobrant aquesta prestació de baixa i, quan li donin l'alta, cobrarà el cessament d'activitat, sent la quantitat a cobrar en tots dos casos la mateixa que correspongui al cessament d'activitat i descomptant-se d'aquest últim el temps que ha cobrat com a baixa.

Si, mentre està cobrant el cessament d'activitat l'autònom té una recaiguda i se li dóna de baixa per una malaltia anterior, cobrarà aquesta baixa mèdica en la quantia del seu cessament d'activitat i mentre duri, encara que acabi el temps de la prestació per cessament d'activitat.

Si el treballador té una baixa mèdica que no sigui una recaiguda d'una altra anterior, cobrarà la baixa mentre duri el termini de la prestació per cessament d'activitat i, acabat est, continuarà cobrant aquesta baixa mèdica però en la quantia del 80% de l'IPREM.

Si en començar la situació està de baixa per maternitat o paternitat continuarà cobrant aquestes baixes normalment i començarà a cobrar el cessament d'activitat en acabar aquelles.

Si, mentre està cobrant el cessament d'activitat el treballador passa a situació de maternitat o paternitat cobrarà la prestació per aquesta maternitat o paternitat i se suspendrà la de cessament d'activitat, que es continuarà cobrant una vegada acabada la baixa.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descargar NominaSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".