Com obtenir certificat de professionalitat

per Software DELSOL

El certificat de professionalitat, que està regulat pel RD 34/2008 de 18 de gener, té per objecte acreditar la capacitació professional d'una persona que, no havent realitzat els estudis oficials per a una professió determinada, si disposa dels coneixements i capacitats necessàries per a l'acompliment d'aquesta professió perquè els ha adquirit amb la seva experiència laboral i realitza els mòduls formatius dissenyats a aquest efecte d'acreditar aquestes capacitats.

Aquests certificats són emesos pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i per les Comunitats Autònomes i tenen caràcter oficial.

Per a la seva expedició se certificaran capacitats del treballador definides dins del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals fixat pel RD 1128/2003, de 5 de setembre que podrà ser matisat quan la qualificació no sigui total sinó parcial per a una activitat determinada.

Catàleg de certificats: El SEPE ha d'elaborar un catàleg de certificats de professionalitat i mantenir-lo actualitzat.

Per a això podran realitzar propostes les CCAA i les organitzacions empresarials i sindicals.

Com obtenir un certificat de professionalitat

Hi ha diferents maneras d'obtenir el certificat de professionalitat:

 • Superació de tots els mòduls del certificat
  • Acumulació del mòdul de pràctiques no laborals i acreditacions parcials de mòduls formatius.
 • Acreditació i evaluació de competències adquirides per l'experiència.

Mòduls formatius del certificat de professionalitat

Cursos

És el bloc coherent de formació corresponent a la competència que s'acredita.

Descriuen capacitats professionals que es desenvolupen en un entorn real de treball amb uns continguts.

Es podran desenvolupar pràctiques laborals i rebre les hores de formació necessària. Els alumnes que accedeixin a aquesta formació no necessiten tenir títols acadèmics ni professionals.

Aquest ensenyament es podrà impartir de manera presencial o per cursos online, amb els requisits d'assistència i participació que la Llei preveu per a la superació de cadascun.

Formació pràctica

A aquests mòduls formatius s'afegirà el mòdul de formació pràctica en centres de treball que es desenvoluparà posteriorment (o simultàniament si ho autoritza el SEPE) i és obligatori per a l'obtenció d'un certificat complet o per a completar un parcial anterior.

L'Administració concertarà acords amb centres formatius i de treball per a la realització d'aquest mòdul. La Llei estableix determinades subvencions per al seu finançament.

Estan exempts d'aquest mòdul pràctic els treballadors que alternin els mòduls formatius amb alternança.

Unidats formatives

Quan un mòdul formatiu superi, en durada, les 90 hores es dividirà en mòduls formatius, amb un màxim de tres.

Cada unitat formativa es podrà certificar per separat, si el treballador supera una unitat per any i completa totes les del mòdul tindrà dret a la certificació d'aquest.

Accions formatives

Totes les administracions realitzen oferta formativa per a aquesta adquisició de qualificació i competències que recullen els certificats en l'àmbit de la formació professional.

A més dels mòduls corresponents a cada certificat les administracions poden oferir altres mòduls relatius a tecnologies de la informació i comunicació, orientació professional, treball en equip, prevenció de riscos laborals o altres àmbits previstos per la Unió Europea.

Formació amb alternança

Els treballadors en actiu que tinguin un contracte que suposi ocupació en l'ofici o lloc de treball la competència del qual es pretén certificar realitzaran els mòduls corresponents a aquesta professió i estaran exempts de la formació pràctica.

Estan inclosos els contractes per a la formació i programes d'ocupació com a Escoles Taller, Casas d'Oficis i Tallers d'Ocupació.

Centres docents

Podran impartir aquestes accions formatives les seüents entitats:

 • Centres integrats de formació professional.
 • Centres de referència nacional per a innovació i experimentació.
 • Centres propis de l'Administració Laboral que compleixin els requisits reglamentaris per al certificat.
 • Entitats de formació, públiques o privades, acreditats com a tals per l'administració competent.
 • Les empreses sempre que disposin de la infraestructura necessària (instal·lacions, personal docent) i estiguin acreditats per a realitzar aquesta activitat formativa.

Per iniciativa i finançament privat també es poden implementar accions formatives tendents a l'obtenció del certificat, sempre amb l'acreditació i adequació a la normativa adequades.

Formadors

Els que imparteixen els mòduls de formació ha de tenir acreditada la competència docent i dominar els coneixements i tècniques de la unitat de competència de què es tracti.

El formador ha de tenir el certificat de professionalitat de formador ocupacional o de docència en formació professional per a l'ocupació, no sent aquests necessaris si disposa d'un títol universitari habilitant ni tampoc si acrediten experiència docent de més de 600 hores en els últims deu anys.

Es podrà contractar a experts en matèries concretes per a determinats mòduls.

Si s'imparteix online deu, el formador, acreditar a més una experiència mínima de 30 hores en aquest tipus d'ensenyament.

En aquest cas el formador online ha de dedicar a l'acció formativa un mínim de 10 hores formatives a la setmana per cada 20 alumnes, computant les activitats presencials.

Avaluació

Es realitzarà una avaluació contínua tant en mòduls com en unitats formatives.

Aquesta avaluació serà la programada o planificada prèviament quant a les seves dates, llocs i mètodes.

Inclourà l'avaluació tant dels coneixements com de les habilitats o destreses.

Per a obtenir el certificat serà necessari resultar apte en aquestes avaluacions.

En l'ensenyament online, a més de l'anterior, els tutors hauran de realitzar seguiment del procés d'aprenentatge i una prova d'avaluació final.

En la formació pràctica en centre de treball participaran en aquesta avaluació tant els formadors com l'empresa.

Obtenció per experiència laboral

És possible aconseguir el certificat de professionalitat sense realitzar les accions formatives i avaluadores previstes en el punt anterior quan l'interessat ha adquirit els coneixements i competències per la seva experiència laboral o per altres vies no formals de formació.

En aquests casos, quan estiguin enquadrats en algun supòsit previst per les normes, l'interessat està, també, exempt dels mòduls de formació pràctica de manera total o parcial.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descargar NominaSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".