Permisos laborals no retribuïts

per Software DELSOL

En aquest article tractarem dels permisos laborals no retribuïts que són els que es produeixen quan tenim la necessitat d'absentar-nos del treball i disposar d'aquest temps per a una cosa necessària però que no està previst entre les circumstàncies que ens donarien lloc a un permís retribuït.

Per a començar parlarem dels permisos si previstos i que sí que seran retribuïts perquè, potser, aquesta circumstància si està entre ells i no tindríem, llavors, que acudir a sol·licitar un no retribuït.

Els permisos legals, retribuïts i no retribuïts

Existeixen molts casos en els quals el treballador si té dret a absentar-se del treball i, a més, en molts casos no deixa de cobrar aquest temps no treballat; aquests casos estan previstos i regulats per cada conveni col·lectiu que fixa quins són i la seva durada i condicions, però existeix també una regulació legal (i mínima perquè els convenis poden millorar-la però no regular per sota d'ella) en l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors (RD Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, d'ara endavant ET). Aquests mínims són:

 • Matrimoni, quinze dies.
 • Naixement o adopció de fills o defunció o malaltia greu de parents pròxims, dos dies i, si cal desplaçar-se fora de la població, quatre dies.
 • Canvi de domicili, un dia.
 • Per a complir deures públics com ser jurat, mesa electoral, acudir a un judici o similar, pel temps necessari per a això. Si el treballador rep alguna indemnització per aquesta actuació pública es podrà descomptar del salari d'aquest temps.
 • Els representants sindicals tindran el temps lliure establert per a cada cas en l'acompliment d'aquestes funcions.
 • Per a actuacions de preparació per al part, cursos pre- adopció o acolliment o acudir a realitzar informes tècnics per a aquests assumptes el temps necessari per a això.
 • Si té fills de menys de nou mesos una hora al dia, que es podrà dividir en dues parts; aquest temps s'augmentarà en el cas que hi hagi diversos fills. Aquest dret sol pot exercir-lo un dels dos pares i podrà acumular-se en dies diferents o canviar-se per una reducció de jornada equivalent.
 • Si els fills nounats han de romandre a l'hospital un dels pares tindrà una hora al dia o a reduir la seva jornada fins a un màxim de dues hores, en aquest últim cas amb disminució proporcional del sou.
 • Els que tinguin al seu càrrec un menor de dotze anys poden reduir la seva jornada entre un vuitè i la meitat de la seva durada, amb reducció proporcional del sou.
 • En cas de càncer o una altra malaltia greu del menor hospitalitzat el pare o mare podran reduir la seva jornada mentre duri l'hospitalitzen en la meitat o més d'aquesta jornada, amb reducció del sou proporcional.
 • Els Treballadors víctimes de violència de gènere o víctimes del terrorisme tenen dret al temps necessari per a la seva assistència social, per a la seva protecció, amb la reducció de jornada que sigui precisa i disminució proporcional del sou; o a l'adaptació d'horaris.

Altres permisos i llicències no previstos per la Llei

Si ja hem repassat tots els casos en els quals, com a treballadors, tenim dret al permís (retribuït o no) en el punt anterior i el nostre cas no està en cap d'ells però continuem tenint la necessitat d'absentar-nos del treball, el pas següent és mirar el conveni col·lectiu que sigui aplicable al nostre treball.

Com ja hem dit, aquests convenis col·lectius regulen i amplien els permisos i llicències que preveu l'ET i són normes d'obligat compliment. Si el nostre cas està recollit en el conveni tenim la solució, tant si és el cas específic que ens ocupa com si el conveni preveu, complint determinades condicions, que podem demanar permisos per a atendre necessitats pròpies en determinades circumstàncies.

A més, molts convenis preveuen directament diversos dies d'assumptes propis a l'any, en aquest cas utilitzarem aquests.

En tercer lloc, encara que no ho prevegi el conveni, també tindrem dret a què se'ns concedeixi aquest tipus de llicències si ja s'han anat concedint abans a altres treballadors de l'empresa en casos semblants i és una pràctica habitual (Sentència del Tribunal Suprem Sala 4a, de 12 de maig de 2009, recurs 4/2008).

Si no estem en cap d'aquests casos però continuem tenint la necessitat d'aquest permís o llicència haurem de parlar-ho i negociar-lo amb l'empresa, que ens el donarà o no depenent de les circumstàncies i de la seva bona voluntat.

Absències mes prolongades

Cas a part és si aquesta necessitat de deixar d'acudir al treball no afecta a unes poques hores o dies sinó que va prolongar-se una mica més en el temps.

Si aquest temps són unes setmanes o mesos haurem d'aconseguir de l'empresa una suspensió del contracte regulada per l'article 45 de l'ET; pot donar-se per mutu acord entre treballador i empresa o per altres motius previstos en aquest article i en els convenis. Ha de fer-se i articular-se amb cura perquè el treballador tingui dret a retornar al seu lloc, és a dir, cuidat amb el document que es redacti i ferm.

Si el temps és més llarg, si parlem d'anys, haurem de demanar una excedència tant si està entre els casos legalment previstos (la regula l'article 46 de l'ET i els convenis) com si no.

Hem d'explicar que, en el cas d'una excedència voluntària, el treballador tindrà dret a retornar a treballar en l'empresa quan aquesta tingui lliure un lloc de treball de les funcions i categoria adequades pel que el seu dret a reincorporar-se no és tal, només té un dret preferent al fet que li admetin en l'empresa enfront d'altres candidats quan se de tal vacant.

Conseqüències dels permisos no retribuïts

El gaudir de llicències no retribuïdes afecta a determinats drets del treballador:

No afecta a l'antiguitat en l'empresa.

Si redueix la part proporcional de les vacances anuals, reduint-se proporcionalment ja que es calculen per any treballat.

També redueix la meritació de les pagues extra de manera proporcional.

Tot això fent, com sempre, l'excepció que s'estarà al que digui el conveni col·lectiu.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descargar NominaSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".