Salari just

per Software DELSOL

La idea d'un salari just es refereix a l'adequació del que l'empresa paga a un treballador pels seus serveis però a més ha de tenir en compte molts altres factors com l'entorn, els salaris que cobren altres treballadors (tant en la mateixa empresa com en altres empreses quan realitzen activitats iguals o anàlogues), la bona o mala marxa de l'empresa o les pròpies necessitats del treballador.

Encara que el motiu econòmic no sigui l'únic per a treballar (ja que les persones vivim, també, a través de la nostra activitat laboral que és una part molt important de la nostra vida i del nostre progrés i realització com a persones), és clar que si algú aporta el seu treball a una empresa té dret al fet que les retribucions del mateix li permetin viure amb determinat nivell econòmic (que dependrà del nivell de treball que realitzi així com de l'esforç en hores, dedicació i altres factors) i no només això, tots hauríem de tenir un mínim suficient per a viure amb dignitat, tant el propi treballador com els seus familiars.

A Espanya el salari està regulat pels arts. 26 i següents de l'Estatut dels Treballadors (RD Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, d'ara endavant ET) que, entre moltes altres coses, deixa la regulació concreta i específica de les retribucions salarials als convenis col·lectius i a la negociació col·lectiva i estableix l'existència d'un salari mínim general (interprofessional).

El salari just com a Dret Fonamental

L'article 35.1 de la Constitució Espanyola de 1978 diu: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Per la seva part la Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada per l'Assemblea General de l'ONU en 1948, també reconeix aquest Dret com a fonamental: en el seu art. 23 estableix que  “Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual” i que “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” i, a l'art. 25 també diu que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Els components d'aquest Dret Fonamental són, essencialment, dos:

 • El treballador ha de poder satisfer amb les seves retribucions les seves pròpies necessitats i les de la seva família. La dignitat de la persona està, també, emparada per l'art. 10.1 de la Constitució Espanyola; aquest Dret està molt clar quant al seu contingut i protecció constitucional, citarem únicament la Sentència del Tribunal Constitucional, Sala 1a, de 4 juliol de 2005.
 • S'ha d'aplicar sempre el principi de no discriminació que està recollit, a més, per l'article 14 de la Constitució.

La no discriminació per raó de sexe: la tan esmentada bretxa salarial entre homes i dones és un veritable problema perquè no és sol, que també, que es pagui menys a les dones pel mateix treball, també consisteix que les dones són les que s'acaben ocupant, normalment, dels fills el que produeix l'efecte que tenen més baixes laborals i reduccions de jornada el que també produeix un efecte pervers que guanyin i cotitzin menys que els homes.

En tal sentit la Sentència del Tribunal Constitucional, Sala 2a, d'1 juliol de 1991 estableix que "la diferencia por sexo de categorías profesionales entre quienes realizan un mismo trabajo, no puede considerarse como la justificación, sino, antes bien, como el origen o instrumento mismo a través del cual se formaliza esa discriminación vedada”.

Això s'intenta pal·liar amb mesures legals: a aquest efecte veure els arts. 4.2.c, 24 o 28 de l'ET o la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (RD Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost) que en el seu art. 8.12 considera aquest tipus de discriminacions com molt greus. No obstant això, la normativa legal mai serà suficient per a solucionar aquest problema, serà necessària una conscienciació de tots, empreses i treballadors, per a solucionar aquest greu problema.

Tampoc es permet la discriminació per raó de l'antiguitat en l'empresa, el treball dels operaris que realitzin les mateixes funcions de la mateixa manera ha de ser el mateix (encara que sí que estigui permès afegir un complement salarial per antiguitat, ens referim als conceptes salarials bàsics), així està recollit en la Jurisprudència del Tribunal Constitucional com la Sentència de la seva Sala 2a de 16 octubre de 2017.

No discriminació per pertànyer a l'un o l'altre sindicat (Sentència del Tribunal Constitucional Sala 1a de 31 març de 1998).

Tampoc es permet, encara que no estigui expressament contemplat en l'art. 14 de la Constitució, discriminacions per circumstàncies personals de cada treballador com, per exemple, la discriminació per l'edat (Sentència del Tribunal Constitucional STC Sala 2a de 7 març de 1984).

El salari just i la gestió empresarial

A més de tot el que s'ha dit, l'empresa també ha de calibrar, estudiar i decidir quals seran les seves polítiques salarials.

És veritat que l'objectiu d'una empresa és obtenir beneficis i que, per a això, ha de competir en el mercat amb preus més baixos, per la qual cosa pretendrà pagar els salaris més baixos possibles.

En el costat contrari el treballador, com és lògic, pretén cobrar el millor salari possible.

El límit a tot això és la negociació col·lectiva: l'empresa ha de respectar els conceptes retributius i les taules salarials que aprova el conveni col·lectiu que li sigui aplicable pel que: dada un treballador amb una determinada categoria professional té un salari mínim fixat pel conveni.

Però hem d'anar més enllà, pot ser una bona política de l'empresa millorar aquests límits mínims establerts i pagar millor als seus treballadors (mitjançant millores salarials absorbibles o no) amb finalitats com augmentar el seu rendiment laboral, crear millor ambient en l'empresa o retenir a treballadors que podrien anar-se a treballar a la competència si els ofereixen millors condicions. Aquí també opera la Llei del mercat.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descargar NominaSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".