Salaris en Espanya

per Software DELSOL

A la fi de maig de 2018 l'Institut Nacional d'Estadística va publicar una nota de premsa amb les dades sobre l'estructura salarial a Espanya relatius a l'any 2016.

Segons aquestes dades, el salari mig anual d'un treballador espanyol va ser de 23.165,34€, va pujar un 0,2% respecte de l'any precedent.

Desglossat per sexes, el salari mitjà de les dones va ser de 20.131,41€ i el dels homes de 25.924,43€, és a dir, les dones van guanyar, de mitjana, el 77,7% respecte del que van guanyar els homes. Aquesta diferència entre homes i dones és menor si la comparació es fa en el mateix tipus d'ocupació, contracte, jornada, etc. El que significa que part de la diferència salarial procedeix que a les dones se'ls contracta per a ocupacions i llocs de treball pitjor remunerats.

Els treballadors millor pagats van ser els del sector energètic: subministrament d'energia, gas, vapor i aire condicionat, amb un salari mitjà de 50.992,09€.

Els pitjor pagats els del sector d'hostaleria, amb una remuneració mitjana de 14.125,34€.

Per categories professionals els sous més alts van ser per a directors i gerents amb una mitjana de 50.530,80€ i els pitjor pagats els treballadors sense qualificació professional (excepte en el sector del transport) amb una remuneració mitjana de 12.826,40€

Per tipus de jornada els treballadors a temps complet van guanyar 15,55€ l'hora i els de temps parcial 10,67€.

El salari mig anual dels quals tenien contracte indefinit va ser de 24.516,42 i el dels treballadors amb contractes de durada determinada de 16.567,85€

Per nacionalitats els treballadors espanyols van tenir un salari mitjà de 23.605,82€ i els estrangers (sense incloure els d'Europa i Llatinoamèrica) de 13.970,91€.

Per comunitats autònomes els treballadors amb sous mitjans més alts van ser els del País Basc (27.480,71€), Madrid (26.330,14€) i Navarra (25.468,28€).

Per contra, els salaris mitjans més baixos van ser dels treballadors d'Extremadura (19.475,20€), Canàries (19.749,03€) i Castella-la Manxa (20.825,87€).

Configuració normativa del salari

El salari dels treballadors espanyols, la seva estructura, quanties i forma està regulat per l'Estatut dels Treballadors en els seus arts. 26 i següents.

Per a començar, es defineix com a salari el total de les prestacions econòmiques als treballadors, tant en diners com en espècie, que es paguen a canvi dels serveis laborals que aquests presten per compte de l'empresa, tant si retribueixen treball efectiu com a períodes de descans computables com a treball.

El salari en espècie no podrà superar el 30% del total ni ocasionar que el treballador coure menys del Salari Mínim Interprofessional.

No són part del salari les indemnitzacions i suplerts que es paga al treballador per despeses realitzades en la seva activitat, ni tampoc les prestacions de la Seguretat Social ni les indemnitzacions que se li deguin.

La quantia del salari i la seva estructura es fixen pels convenis col·lectius i, de no haver-los o per a acordar millors condicions, per pacte entre l'empresari i el treballador.

Aquesta estructura inclourà el salari basi, com a retribució per unitat d'obra o de temps, a més dels complements salarials que es crearan en atenció a les circumstàncies de la prestació laboral.

Es fixarà o pactarà igualment si aquests complements són o no consolidables. Si no s'acorda el contrari seran consolidables els que es refereixen al lloc de treball o a la situació i resultats de l'empresa.

De la retribució al treballador haurà de deduir-se les seves contribucions a Hisenda i a la Seguretat Social; no s'admet pacte en contrari a això.

Si el salari abonat efectivament al treballador és millor que el que resulti per les normes, pactes i convenis s'aplicarà la compensació i absorció.

El salari mínim interprofessional el fixa el govern cada any en la Llei de Pressupostos, tenint en compte la conjuntura econòmica, l'evolució de l'IPC, la productivitat i la participació del treball en la renda nacional.

Es podrà revisar al semestre si les dades canvien.

La Llei obliga a pagar d'igual manera pel mateix treball a homes i dones.

El pagament del salari haurà de ser, com a màxim, mensual.

El treballador té dret a bestretes sobre el treball ja realitzat durant el mes.

El rebut de salaris, la nòmina, s'ajustarà als models aprovats reglamentàriament o per conveni. Ha d'incloure detall sobre les meritacions i les deduccions i el càlcul de la base de cotització.

El pagament ha de ser puntual; la Llei fixa un interès per mora, en cas d'impagament, d'un 10%.

Si el treballador no pot fer el seu treball per causes imputables a l'empresari continuarà tenint dret a cobrar la seva nòmina.

El treballador cobrarà, a més, dues pagues extraordinàries (o més si així ho diu el conveni). El conveni podrà facultar o disposar que aquestes pagues extres es paguin prorratejades mes a mes.

Els deutes amb els treballadors dels últims trenta dies, en quantia fins al doble del salari mínim, són un crèdit privilegiat que es cobrarà, fins i tot, abans que els deutes hipotecaris.

La resta dels deutes amb els treballadors, fins al triple del Salari Mínim, i incloses les indemnitzacions, són també privilegiats enfront de qualsevol altre deute excepte les que tinguin garantia hipotecària i de peça.

Tots els deutes amb els treballadors es cobraran preferentment executant els productes fabricats pel treballador, si continuen sent propietat de l'empresari.

En cas de concurs regiran les normes concursals.

El termini per a reclamar salaris és d'un any i és de prescripció.

Els deutes salarials i indemnitzacions estan garantides, en determinades proporcions, pel fons de garantia salarial.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descargar NominaSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".