Autònom TRADE o econòmicament dependent, tot el que has de saber

per Software DELSOL

Els TRADE o Autònoms Econòmicament Dependents són empresaris o professionals que realitzen la seva activitat de manera retribuïda i de forma personal, directa i habitual, predominantment per a un client principal o únic (que pot ser un empresari o professional com a persona física o també una persona jurídica), depenent econòmicament d'aquest client perquè reben d'ell, com a mínim, el 75% dels seus ingressos econòmics per la seva activitat.

La seva regulació normativa es troba, fonamentalment, en la Llei 20/2007 d'11 de juliol, Estatut del Treball Autònom, en els seus arts. 11 i següents.

Els acords d'interès professional dels autònoms podran regular aspectes de l'activitat dels TRADE.

Requisits per a ser TRADE

 • No tenir treballadors al seu càrrec

El TRADE no pot tenir treballadors per compte d'altri ni contractar o subcontractar amb tercers els seus serveis.

Es permet, de manera excepcional, que puguin contractar a un únic treballador en els següents casos:

 • Per risc durant embaràs o la lactància natural d'un fill menor de nou mesos.
 • En els descansos per maternitat, paternitat i anàlegs.
 • Per cura de menors al seu càrrec fins als set anys.
 • Per cura de familiars dependents.

El contracte a aquest únic treballador serà de la jornada equivalent a la reducció de l'activitat i, en tot cas, no superior al 75% de la jornada completa. Tindrà una durada màxima de dotze mesos.

Finalitzat aquest contracte amb el treballador el TRADE podrà tornar a contractar-lo si concorre una de les causes previstes però, entre el nou contracte i el final de l'anterior, han de transcórrer, almenys, dotze mesos.

Si el treballador contractat estigués de baixa per IT, maternitat o una altra causa anàloga podrà el TRADE celebrar un contracte de substitució amb un altre treballador, sense que puguin coincidir els dos en actiu ni superar els límits de contractació que acabem de dir.

 • Que la seva activitat no es presti de manera indiferenciada amb els treballadors del client.
 • Que la infraestructura i material per a l'activitat siguin propis i no del seu client.
 • Que els criteris organitzatius siguin propis de l'autònom, encara que si  pot rebre indicacions tècniques del seu client.
 • Que la seva retribució econòmica es percebi segons resultats del seu negoci, la qual cosa exclou, per exemple, una retribució fixa mensual.

No es consideraran TRADE els industrials, comercials o professionals que comparteixin infraestructura amb altres empresaris o professionals als quals estiguin associats de qualsevol manera possible en Dret.

Reconeixement com TRADE i contracte

El que reuneixi aquests requisits per a ser TRADE pot requerir, de manera fefaent, al seu client principal o únic perquè formalitzi amb ell un contracte.

Si el client es nega a signar el contracte o no contesta en el termini d'un mes el presumpte TRADE podrà exigir aquest contracte davant els Jutjats socials.

Si el Jutge social declara que és un TRADE, això només produirà efectes des del moment del requeriment fefaent del qual hem parlat al principi.

El contracte es farà per escrit i es registrarà en l'oficina pública que procedeixi.

En aquest document constarà expressament la condició de TRADE, que només podrà ser-ho respecte d'un únic client.

Si varien les condicions per a ser TRADE el contracte es respectarà, de totes maneres, fins al seu venciment.

Si el contracte no consta per escrit o no fixa la seva durada s'entendrà que aquesta durada és indefinida.

Jornada i descansos

El TRADE té dret a unes vacances anuals de 18 dies hàbils com a mínim. Els contractes o els acords d'interès professional poden millorar aquest període.

Els acords d'interès professional o el contracte fixaran:

 • El descanso semanal y días festivos.
 • La duración máxima y distribución semanal, en su caso, de la jornada de trabajo. Se exige que se tenga en cuenta la conciliación con la vida familiar.

Si no es compleixen aquests límits l'incompliment haurà de ser sempre voluntari i no superior al 30% del temps previst o al temps establert per l'acord d'interès professional.

La TRADE que sigui víctima de violència de gènere té dret a adaptar la seva jornada a les seves necessitats com a tal.

Extinció del contracte

Les possibles causes d'extinció són:

 • De mutu acord.
 • Per causes previstes en el contracte que no suposin abús de dret.
 • Mort, jubilació o invalidesa.
 • Desistiment del treballador amb preavís.
 • Per voluntat del TRADE fundada en incompliments greus i reiterats del client.
 • Voluntat del client amb causa justificada amb preavís.
 • Decisió de la TRADE víctima de violència de gènere per aquesta causa.
 • Altres causes que prevegi la Llei.

Si s'extingeix per voluntat d'una part per incompliments de l'altra o voluntat del client sense justificació, el que ha complert percebrà una indemnització per danys i perjudicis.

Les possibles indemnitzacions a favor del TRADE es fixaran en el contracte o en l'acord d'interès professional aplicable.

Si no s'han fixat es determinaran en funció de factors com la gravetat de l'incompliment, el temps que queda de contracte, inversions i despeses anticipades que ha fet el TRADE i el termini de preavís que li han donat.

Interrupción de los servicios profesionales del TRADE

Són causes justificades:

 • Mutu acord.
 • Responsabilitats familiars urgents no previstes.
 • Risc greu i imminent per a la vida del treballador.
 • Malaltia, maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
 • Risc durant l'embaràs i la lactància.
 • Situació de violència de gènere.
 • Força major.

Els acords d'interès professional o el contracte podran ampliar aquestes causes.

Les interrupcions fundades en aquestes causes no podran ser fonament d'extinció contractual per voluntat del client.

Però sí que podran ser-ho si suposen un perjudici greu a l'activitat del client, excepte els casos de maternitat, paternitat i similar que no podran ser mai causa d'extinció justificada.

Reclamacions judicials

Per a les reclamacions entre TRADE i el seu client i per a demandar el reconeixement de la situació de TRADE, són competents els Jutjats socials.

També són competents els Jutjats socials per a resoldre qüestions relacionades amb els acords d'interès professional.

Abans d'interposar demanda davant el Jutjat social és obligatori intentar una conciliació prèvia davant els serveis de conciliació de les Comunitats Autònomes o els òrgans que creïn, a aquest efecte, els acords d'interès professional.

Si, en tals conciliacions, s'aconsegueix un acord serà considerat cosa jutjat i executiu si no es compleix.

La Llei també preveu la submissió de discrepàncies a arbitratge, al qual les parts se sotmetran de manera expressa en el moment o mitjançant el contracte o a través de l'acord d'interès professional.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descarga FactuSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".