Beneficiar-se com a empresa de la Fundació Tripartita

per Software DELSOL

La fundació tripartida o FUNDAE és una fundació estatal l'objectiu de la qual és fomentar i facilitar a treballadors i empreses l'accés a la formació professional gratuïta i de qualitat, destinada tant a treballadors que estiguin l'actiu com a aturats.

Per a aquesta fi FUNDAE té la dotació i administració de fons públics l'objectiu dels quals és ser utilitzats per a aquesta promoció i informació sobre la formació i el control o fiscalització d'aquesta.

La formació professional

En Espanya existeixen dos sistemes de formació professional:

 • Formació Professional inicial (o reglada) està integrada en el sistema acadèmic i gestionada pel Ministeri d'Educació i els departaments d'aquest àmbit de les CCAA.
 • Sistema de Formació per a l'Ocupació destinada a aturats i treballadors en actiu i la gestió del qual correspon al Ministeri d'Ocupació i a les conselleries d'ocupació de les CCAA.

La regulació d'aquest segon sistema està en la Llei 30/2015 de 9 de setembre que regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral i que està desenvolupada reglamentàriament pel RD 694/2017, de 3 de juliol.

Aquesta recent regulació té per objectiu respondre als problemes que s'han produït en el passat pels fraus i casos de corrupció en els cursos de formació dotant al sistema de major transparència a més de perseguir l'eficàcia en el seu propòsit de millorar la qualitat de la formació i facilitar a treballadors i empreses aquest instrument per a augmentar la qualificació professional dels primers i aconseguir major qualitat en l'ocupació.

El sistema, gestionat fonamentalment pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, compta amb la participació de les Comunitats Autònomes, les organitzacions sindicals i empresarials, les de treballadors autònoms i les d'economia social; però garanteix la lliure concurrència i competència dels prestadors del servei docent per als concessionaris en la prestació d'aquest servei.

Les empreses continuaran amb els seus programes formatius però l'Administració completa aquesta oferta formativa a més de col·laborar amb les empreses en el finançament dels seus programes.

Col·laboració amb les empreses

Com hem vist, el sistema de formació no només preveu aquesta per als aturats, sinó que també té la missió de col·laborar i promoure la formació professional dels treballadors en actiu.

Aquesta missió es compleix a través de dues iniciatives de la Fundació tripartida referides a la formació que presta la pròpia empresa i l'externa per a centres de formació laboral.

Formació programada per l'empresa:

Aquesta activitat formativa dissenyada i implementada pel propi ocupador es finança a través de bonificacions en les quotes de la Seguretat Social; amb aquest finançament l'empresa pot realitzar cursos específicament dissenyats per a cobrir les necessitats concretes, reals i específiques dels treballadors.

També es pot realitzar aquesta formació mitjançant la contractació de cursos externs per l'empresa, en els quals els treballadors obtindran un títol o acreditació oficial de la seva nova qualificació professional, en aquests casos l'empresa pot recuperar els costos salarials dels períodes en els quals no assisteixin els treballadors als seus llocs de treball també mitjançant bonificacions en les seves Assegurances Socials.

Formació subvencionada:

La segona iniciativa del sistema per a impulsar la formació de treballadors en actiu és el suport econòmic a centres de formació professional, mitjançant subvencions a plans de formació a centres formatius que siguin representatius dels seus àmbits territorial i/o sectorial, perquè puguin oferir cursos gratuïts per als treballadors i els autònoms.

Pasos a seguir en el plan de formació de les empreses:

Pas 1: analitzar la situació de partida el primer que hem de fer és estudiar quals són els reptes als quals s'enfronta l'empresa i les dificultats que té la solució d'aquests reptes, és a dir, saber el que necessitem.

Aquesta anàlisi persegueix millorar la competitivitat de l'empresa.

Pas 2: Implantació d'un pla de formació com a conseqüència de l'anterior anàlisi sabrem quals són les capacitats o competències que necessita la nostra plantilla laboral.

En aquest context ja coneixem les nostres necessitats formatives i competències a desenvolupar pel nostre personal, la qual cosa suposa establir els nostres objectius formatius en tres aspectes:

 • Saber o adquirir coneixements.
 • Saber fer o desenvolupament d'aptituds.
 • Saber ser o adquisició d'habilitats.

Pas 3: Gestionar i impartir la formació en el que, segons els passos anteriors, devem ja concretar els següents punts:

 • Continguts formatius concretar les matèries, tant teòriques com pràctiques, que necessitem per a aconseguir els objectius respecte de solució de necessitats i adquisició de capacitats.
 • Destinataris decidir a quins treballadors hem de destinar aquesta activitat, en número i especificant els qui en concret.
 • Calendari és important programar la formació en les dates més adequades per a les necessitats de l'empresa.
 • Durada també fixar el temps màxim destinat a formació tenint en compte no només les necessitats productives de l'empresa sinó també la conciliació de la vida personal dels treballadors.
 • Jornada fixació dels horaris més adequats
 • Modalitat triar també el tipus de formació, si s'encarrega a tercers o es dissenyaen la propia empresa, el lugar, los formadores, etc.

Pas 4: avaluar resultats de l'activitat formativa utilitzant els criteris més adequats. Inclourà un seguiment si existeix formació contínua dels treballadors.

La Bonificació a l'empresa

El crèdit obtingut es calcula com un percentatge de les quotes de formació professional de la nostra empresa durant l'any anterior.

En cas de grup d'empreses cadascuna de les empreses del grup pot disposar de la totalitat de les cotitzacions de tot el grup amb el límit del 10% de la seva quota.

Sobre el pla d'informació implementat l'empresa té l'obligació d'informar els representants sindicals dels treballadors i conservar constància documental d'aquest informe ja que la Fundació Tripartida pot requerir-li perquè acrediti aquest requisit.

Amb un termini de set dies abans del començament de la formació hem de comunicar l'inici d'aquesta formació amb dades sobre data, lloc i horaris; aquestes dades es poden canviar fins a quatre dies abans del començament de la formació.

La durada diària del curs serà, com a mínim, de dues hores i com a màxim de vuit.

La formació ha de ser gratuïta per als treballadors que la reben, per a l'empresa no ho és amb independència de les bonificacions que rep per ella.

Durant el desenvolupament del curs les diferents administracions implicades poden supervisar i revisar. Això significa que pot visitar els cursos, entrevistar formadors i treballadors participants, contrastar el disseny del curs amb la seva aplicació efectiva, etc.

A aquest efecte s'ha creat recentment una unitat especial d'inspecció per a aquesta comesa.

Acabat el curs hem de revisar que s'han complert tots els requisits i comunicarem aquesta finalització a l'Administració.

Aquesta comunicació inclourà informació sobre els treballadors que han participat en els cursos i els han finalitzat (per al que han d'haver rebut, almenys, el 75% de la formació programada en hores presencials o en controls en formació per internet).

Quant als costos de la formació podem incloure

Si la nostra empresa organitza la seva pròpia formació costos directes (dels cursos) i indirectes (en la nostra activitat productiva).

Si hem subcontractat a un tercer la formació, a més dels anteriors podem incloure els costos d'organització de la formació.

Amb tot això ja podrem aplicar-nos la bonificació en les nostres quotes socials a través del Sistema XARXA de la Seguretat Social.

Descarga FactuSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".