Diferència entre IAE i CNAE

per Software DELSOL

L'IAE és un codi numèric, segons una llista creada per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària d'Espanya, que s'aplica segons l'activitat que realitzin empresaris o professionals per a la gestió i aplicació de l'Impost d'activitats Econòmiques.

Per part seva, el CNAE és, també, un codi numèric i, igual que l'anterior, s'aplica segons l'activitat que desenvolupa cada empresari o professional però, a diferència de l'anterior, no es crea amb finalitats de gestió tributària sinó que es crea, segons criteris emanats de la normativa europea, amb finalitats estadístics.

Per tant, IAE i CNAE tenen en comú que els dos són codis numèrics i els dos defineixen i classifiquen activitats empresarials i professionals.

Però aquestes són les úniques coincidències ja que les finalitats amb els quals s'han creat són diferents, la seva configuració numèrica és diferent i no tenen per què coincidir entre ells.

La CNAE

Creat, en la seva última versió, pel RD 475/2007, de 13 d'abril, que actualitza una versió anterior creada en 1992, la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques és, com hem dit, un sistema de classificació d'activitats empresarials i professionals.

Aquesta norma pretén actualitzar la classificació de 1992 incloent els canvis en el món econòmic i, també, adaptar la classificació al Reglament (CE) núm. 1893/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006 que fixa la classificació europea d'activitats econòmiques.

El CNAE no té naturalesa ni finalitats tributàries, sinó que es crea perquè les empreses, els governs, les entitats financeres i uns altres puguin disposar de dades fiables i comparables sobre l'activitat econòmica.

A més, ha de permetre comparatives de la informació a nivell europeu (per això l'adaptació a la Directiva Europea) i internacional, creant informació comparable també en aquest àmbit amb la seva adaptació dels criteris creats per la Comissió d'Estadística de l'ONU materialitzades en la vigent Classificació Internacional Industrial Uniforme (CIIU).

És competència de l'Institut Nacional d'Estadística l'elaboració, actualització periòdica i anàlisi de la CNAE.

Estructura

Cada codi consta d'una lletra i nou xifres que són:

 • Un primer nivell amb codi alfabètic: seccions
 • Un segon nivell de dues xifres: divisions
 • Un tercer nivell de tres xifres: grups
 • Un quart nivell de quatre xifres: classes

D'aquesta manera la informació es pot ordenar, classificar i quantificar en els diferents nivells segons les necessitats de l'estudi que estem realitzant.

Les seccions són:

 1. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca.
 2. Indústries extractives.
 3. Indústria manufacturera.
 4. Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat.
 5. Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació.
 6. Construcció.
 7. Comerç a l'engròs i el per menor; reparació de vehicles de motor i motocicletes.
 8. Transport i emmagatzematge.
 9. Hostaleria.
 10. Informació i comunicació.
 11. Activitats financeres i assegurances.
 12. Activitats immobiliàries.
 13. Activitats professionals, científiques i tècniques.
 14. Activitats administratives i serveis auxiliars.
 15. Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria.
 16. Educació.
 17. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment.
 18. Altres serveis.
 19. Activitats de les llars com a ocupadors del personal domèstic.
 20. Activitats d'organització i organismes extraterritorials

L'IAE

El codi de l'IAE també és, com ja hem dit, un codi numèric creat per a la gestió de l'Impost d'activitats Econòmiques, regulat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Llei d'Hisendes Locals (ja que l'IAE és un tribut de gestió municipal).

Encara que aquest Impost té una aplicació limitada, ja que només paguen la seva quota les empreses que facturen més d'un milió d'Euros, estant exemptes del pagament les altres, els codis de classificació d'activitats creats per a l'IAE han adquirit una importància enorme ja que no s'utilitzen només per a la gestió de l'IAE sinó que també defineixen el tipus d'activitat segons el grup i l'activitat concreta que enquadrament el codi aplicable, la qual cosa significarà quals són les seves obligacions tributàries en general en gairebé tots els aspectes:

 • Si l'activitat està subjecta o no a retenció d'IRPF o d'un altre impost.
 • Si pot acollir-se a un règim simplificat (mòduls) o a règim d'estimació objectiva normal o simplificada tant l'IRPF com en IVA.
 • Les obligacions formals d'empresaris o professionals, els llibres que deguin o no portar i les declaracions i liquidacions que han de donar d'alta en el seu cens i presentar.
 • El tipus impositiu de l'IVA.
 • Fins i tot, pot determinar les obligacions amb la Seguretat Social ja que determinats epígrafs de professionals poden no donar-se d'alta en Seguretat Social quan ho estan en les seves mutualitats pròpies.

L'article 91 de la Llei d'Hisendes Locals encàrrec a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, entre altres coses, la gestió censal de l'Impost, per la qual cosa els epígrafs d'IAE s'han elaborat per aquesta AEAT en l'RD Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

El codi de cada activitat pertany a una de les tres seccions principals i consta de tres números principals i pot tenir un quart número després d'un punt.

Les tres seccions principals són:

 1. Activitats Empresarials
 2. Activitats Professionals
 3. Activitats Artístiques

Aquests números de secció consten abans del codi de l'activitat i separats per un espai.

El codi de tres números està compost per un primer número que és la Divisió (per exemple, el número 0 és ramaderia), un segon número que és l'Agrupació (per exemple el 01 explotació de bestiar boví) i el tercer dígit el grup (per exemple 011 seria Explotació extensiva de bestiar boví).

En alguns casos el grup pot tenir subgrups per concretar l'activitat més (per exemple, el grup 973, Serveis fotogràfics i fotocòpies té diversos subepígrafs com el 973.1 Serveis fotogràfics).

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descarga FactuSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".