Com sol·licitar una llicència d'obertura?

per Software DELSOL

La llicència d'obertura és un document administratiu, emès per l'ajuntament, pel qual es reconeix la idoneïtat d'un establiment mercantil per a la realització, en ell, d'una activitat econòmica i se certifica que està autoritzat a l'exercici d'aquesta activitat.

En temps passats l'obligació de tramitar una llicència d'obertura era gairebé universal, de manera que si anàvem a exercitar una activitat de producció o distribució de béns o prestació de serveis en un pis o local sempre havíem de tramitar i obtenir la llicència d'obertura.

No obstant això, a partir de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre lliure accés a activitats i serveis, la regulació és l'oposada a l'anterior i, avui dia, no és necessària la llicència d'obertura per a la nostra activitat excepte en aquells casos en què està expressament previst que ho sigui, com es veurà en aquest article.

Competències municipals en actividades económicas

Aquest assumpte està regulat per la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985) en els seus articles 84 et seq.

Tota l'activitat de les autoritats locals ha de respectar la igualtat de tracte als administrats i realitzar-se sota els principis de necessitat i proporcionalitat.

Els ens locals poden establir regulació sobre activitats econòmiques que es desenvolupin en el seu àmbit per mitjà d'ordenances i bàndols.

També poden, en els casos que procedeixen, donar determinades ordres individuals als administrats per a autoritzar-los, obligar-los a realitzar o prohibir-los determinats actes.

En tercer lloc, l'ajuntament pot realitzar una labor inspectora per a controlar, en moment posterior a l'inici de l'activitat, que s'ajusta a la seva normativa reguladora.

Llicència d'obertura

Quant al tema que aquí ens ocupa de la llicència d'obertura, com ja hem dit, no és obligatòria amb caràcter general.

Però si es pot exigir, amb caràcter previ a l'inici d'una activitat en un pis o local, aquesta llicència d'obertura en els següents casos:

 • Quan existeixin raons de salut pública, ordre públic, seguretat o protecció del medi ambient.
 • Quan ho justifiqui l'ús de recursos naturals escassos, la utilització del domini públic, impediments tècnics, quan afecti serveis públics sotmesos a tarifa o quan el nombre d'operadors econòmics sigui limitat.

Ha de ser una norma amb rang de Llei la que defineixi l'activitat com de les quals requereixen llicència d'obertura quan pugui generar danys en l'entorn urbà, el medi ambient, la seguretat o salut públiques o danys al patrimoni històric. Tal declaració deurà sempre ser proporcional i ajustada als requisits tècnics previstos per l'art. 84 bis.2 de la LRL.

En aquests casos l'activitat sotmesa a llicència es pot classificar de dues formes possibles: activitat innòcua o activitat qualificada, aquestes últimes ho són per ser molestes, nocives, perilloses o que requereixen especials mesures de protecció del medi ambient. La tramitació de la llicència és molt més senzilla en les primeres que en les últimes.

En el cas de les activitats qualificades sol requerir-se també el consentiment de la comunitat de propietaris.

Es pot començar l'activitat, encara que sigui obligatòria la llicència, quan dita llicència està sol·licitada i en tràmit i continuar-la mentre les mateixa no sigui denegada.

Si l'activitat ja està sotmesa a l'obtenció de llicència en una altra administració (central o autonòmica) l'ajuntament ha de justificar la raó de sotmetre-la a llicència explicant l'interès general que pretén protegir i que no es troba ja protegit per aquesta altra autorització.

En tots els altres casos en els quals no és obligatori el tramitar la llicència d'obertura hem de presentar a l'ajuntament una declaració responsable document en el qual, amb la forma i contingut previstos en la normativa municipal, informem de l'inici de l'activitat i de les característiques d'aquesta.

Encara que no sigui preceptiva la llicència prèvia l'ajuntament té, com hem dit, el deure i la facultat d'inspeccionar i vigilar el compliment dels requisits necessaris per al desenvolupament de l'activitat podent, a aquest efecte, realitzar tot tipus d'inspeccions i requeriments i amb la subsegüent capacitat sancionadora.

Informe tècnic

En el cas que hàgim de tramitar la llicència d'obertura se'ns exigirà:

 • Per a les activitats innòcues un informe tècnic que consistirà en els plans del local realitzats per un professional.
 • Per a les activitats qualificades un projecte tècnic més ampli que l'anterior, realitzat segons els requeriments de la normativa municipal concreta per a aquest cas, té per objecte servir de base als dictàmens municipals (urbanístics, sanitaris, industrials, jurídics o mediambientals).

Aquests documents han de ser realitzats i signats per professionals col·legiats (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers industrials) i l'informe ha de ser “visat” pel col·legi professional al qual pertanyin.

Si parlem de projecte tècnic ha d'incloure tota la informació requerida per l'ordenança municipal aplicable, no només els plans del local sinó també els de la seva ubicació, que obres es realitzaran en ell, instal·lacions que tindrà i justificar el compliment de tota la normativa aplicable al cas.

També se'ns requerirà justificar el compliment de la normativa sobre accessibilitat de persones discapacitades.

El projecte ha de contemplar totes les característiques de l'establiment i de l'activitat a desenvolupar: plans d'ubicació i distribució, dimensions, reformes a realitzar, instal·lacions i compliment de les normes aplicables.

Per posar algun exemple, un bar o restaurant amb cuina ha de tenir sortida de fums, condicions higiènic sanitàries per a la manipulació d'aliments, instal·lacions adequades per al personal (vestuaris, dutxes), condícies per al personal i per als clients, sortides d'emergència, etc; si parlem d'un pub o discoteca haurà de tenir una insonorització adequada, etc.

Si, a més, realitzarem algun tipus d'obra haurem de tramitar també la llicència d'obra en el mateix ajuntament.

Una vegada que tinguem l'informe o projecte tècnic visat pel col·legi professional haurem de realitzar la sol·licitud de la llicència, previ pagament de les taxes municipals, i acompanyant-ho d'una declaració responsable.

Fet tot això l'habitual és que un tècnic de l'ajuntament realitzi una visita al local per a realitzar un dictamen previ a la concessió definitiva de la llicència.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descarga FactuSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".