Avantatges de la SLU (Societat Limitada Unipersonal)

per Software DELSOL

Per a gestionar un negoci, a més de totes les possibilitats que ens ofereix el sistema econòmic i legal com fer-lo personalment com a autònoms o mitjançant una societat de capital (anònima o limitada) juntament amb altres persones o uns altres com una comunitat de béns fiscal, també tenim la possibilitat de fer-ho mitjançant una societat limitada unipersonal; d'això és del que parlarem en aquest article.

En realitat, una societat limitada unipersonal és una societat limitada normal amb totes les seves característiques; l'única particularitat és que, en lloc de tenir diversos socis que tenen, cadascun, determinats percentatges de les participacions socials i, per tant, del capital, té un únic soci que és propietari de tot el capital.

Això té com a conseqüència que el soci únic és i té totes les competències de la Junta General (art. 15 de la Llei de Societats de Capital, en endavant LSC) pel que pot adoptar les decisions que consideri oportunes que es recolliran en acta, signades per ell, i són executives i seran executades pel propi soci únic o pels administradors, si són persones diferents.

Aquest soci únic pot ser una persona física o jurídica; si és una persona física que té tant capacitat jurídica com capacitat d'obrar les decisions les prendrà ell personalment. Si és una persona jurídica la capacitat de la qual d'obrar es fa efectiva a través dels seus òrgans de representació i administració hauran de ser aquests els que adoptin les decisions sobre la societat.

En quan als administradors, el soci únic pot nomenar-se a si mateix administrador únic o pot designar a altres persones per a realitzar la labor de representació i administració de la societat en qualsevol de les formes admeses per la *LSC com un administrador únic o diversos administradors solidaris o mancomunats, com la *LSC (en el seu art. 210.3) permet canviar la manera d'administració sense necessitat de modificar els estatuts, el soci únic podrà canviar als administradors i/o al sistema d'administració quan el consideri oportú.

Tipus de Societats Limitades Unipersonals

L'LSC, en el seu article 12, fixa dues formes d'arribar a ser una societat unipersonal:

 • En origen: Un únic soci (persona natural o jurídica) constitueix des del principi la societat limitada com a unipersonal. Per tant, així apareixerà ja com a unipersonal en la seva inscripció en el Registre Mercantil.
 • Sobrevinguda: Quan existeix una societat limitada amb diversos socis però, en determinat moment, les participacions socials es transmeten, per la raó que sigui, i passen a ser totes propietat d'una única persona (o algunes en possessió de la pròpia societat).

En aquest últim cas, d'unipersonal sobrevinguda, la circumstància que sigui unipersonal ha d'inscriure's en el Registre Mercantil dins dels sis primers mesos des que es va produir la modificació a unipersonal; si transcorre aquest termini i no es fa aquesta inscripció el soci únic perd la limitació de responsabilitat, és a dir, respondrà ell personalment (amb tot el seu patrimoni) dels deutes i obligacions de la societat durant el període de de variació no inscrita.

Una vegada que s'inscriu el soci únic deixarà de respondre de les obligacions contretes a partir d'aquest moment.

Publicitat de la unipersonalitat

Com acabem de veure més amunt, la circumstància que la societat limitada sigui unipersonal (o que deixi de ser-ho per vendre el soci únic algunes participacions a un altre) ha de fer-se constar en escriptura pública (que pot ser qualsevol tipus d'escriptura, de compravenda de les participacions socials, d'adquisició per un altre mitjà o una acta de manifestacions) que haurà de ser inscrita en el Registre Mercantil, en la inscripció han de constar les dades identificatives del soci únic.

A més, mentre sigui unipersonal, la societat està obligada a fer-ho constar expressament en tots els seus actes i comunicacions, no només en els anuncis oficials que hagi de publicar sinó també en les seves factures, albarans, contractes, publicitat i qualsevol altra comunicació amb tercers.

Això es compleix afegint al nom la “O” d'unipersonal, és a dir, posant SLU.

“Auto-contractació” entre la societat i el soci únic

L'LSC regula de manera específica aquest tema de celebració de contractes entre l'SLU i el seu únic propietari (en l'art. 16) atès que existeix una natural desconfiança ja que, en el fons, les dues parts del contracte són, d'alguna manera, la mateixa persona i, existint la limitació de responsabilitat, podria donar lloc a negocis fraudulents en perjudici de tercers.

Per això la Llei exigeix que aquests contractes constin, com a mínim, per escrit (o amb les formalitats pròpies de cada contracte) i han de transcriure's en un llibre-registro que ha de legalitzar-se en el Registre Mercantil de la mateixa forma que els llibres d'actes, memòria anual de manera expressa, individualitzada i perfectament explicada amb totes les seves condicions.

Si el soci o la societat entraran en concurs de creditors els contractes entre soci i societat que no s'haguessin transcrit en el llibre i explicat en la memòria no podran oposar-se als creditors.

A més, la Llei també disposa que, durant els primers dos anys des de la celebració d'aquests contractes, el soci únic respon personalment dels avantatges econòmics directes o indirectes que hagi aconseguit amb ells.

Avantages  i inconvenients de la SLU

Com hem dit al principi, constituir una SLU és una opció si desenvoluparem el negoci nosaltres sols, també podem donar-nos d'alta com a autònoms i fer-ho obrant com a persones físiques.

El gran avantatge de la SLU és la limitació de responsabilitat ja que, igual que les altres societats mercantils, la nostra SLU només respon dels seus deutes i altres obligacions amb el capital aportat a elles pel que la persona que està darrere no respon amb tot el seu patrimoni com sí que hauria de respondre si fos sol un autònom.

Quant a les cotitzacions socials, les dels treballadors són exactament iguals en un cas i en l'altre i, respecte del soci únic, si és autònom ha de donar-se, òbviament, d'alta en el Règim d'Autònoms i si és administrador de la societat també ha de donar-se d'alta en el mateix Règim d'Autònoms (perquè els administradors de totes les societats mercantils han d'estar donats d'alta en aquest règim).

Aquí hi ha un petit desavantatge ja que els autònoms que actuen al seu nom com a persones físiques poden accedir sense problema, si compleixen les condicions, a la tarifa plana de 50€ i altres bonificacions de les comunitats autònomes mentre que l'administrador social, encara que amb la Llei a la mà també podria accedir, la Seguretat Social no l'admet i ha de pagar el rebut d'autònoms sense cap rebaixa (o demandar a la Seguretat Social perquè se'l reconegui aquest dret, la qual cosa no sol valer la pena).

Quant a les despeses de gestió l'SLU ha de portar una comptabilitat completa de societats (la qual cosa és més car, perquè haurà de contractar un comptable, però pot arribar a tenir algun avantatge per poder deduir-se algunes despeses previstes en l'Impost de Societats i no en l'IRPF) a més de complir totes les obligacions de les societats de capital com portar els llibres oficials, presentar comptes anuals i altres obligacions amb el Registre Mercantil i amb l'AEAT mentre que l'autònom el té una mica més senzill encara que també haurà de presentar les seves declaracions periòdiques d'IVA, IRPF i altre i portar els registres que corresponguin al seu règim d'estimació fiscal.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descarga FactuSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".