Com obrir un compte de banc a nom d'una empresa

per Software DELSOL

En aquest article veurem com obrir un compte de banc a nom d'una empresa.

Els procediments són diferents depenent de si l'empresa és una persona física, una comunitat de béns o una societat mercantil.

Si l'empresa és un autònom (una persona física)

Si l'empresa és una persona física el compte bancari l'obrirà exactament igual que si obrís un compte particular, els requisits són els mateixos perquè és un compte al seu nom.

No obstant això, és molt convenient tenir comptes diferenciats per als diners del negoci (de l'empresa) i per als diners particulars, tant per una qüestió d'ordre com per a tenir clares els comptes, la gestió de comptabilitat, així com per a justificar amb més claredat les operacions econòmiques davant Hisenda quan sigui necessari.

D'altra banda, hem de veure quin tipus de compte ens ofereixen els diferents bancs perquè solen estar dissenyades per a l'ús que se'ls donarà, no és el mateix una compta nòmina, que no ens anava a servir per a l'empresa, que un compte específic dissenyat per a un autònom on ens llevin, per exemple, les comissions per realitzar determinats cobraments o pagaments.

Si l'empresa és una comunitat de béns

Una comunitat de béns és la unió de dues o més autònoms com a persones físiques per a un negoci comú i no té personalitat jurídica pròpia ni, per tant, capacitat jurídica.

La seva regulació la trobem en l'article 35.4 de la Llei General Tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre) i en la Llei de l'IRPF (Llei 35/2006, de 28 de novembre) en els seus articles 38 i següents 8.3 per a entitats en règim d'atribució de rendes, així com els articles 392 i següents del Codi Civil.

Conseqüència que no tingui capacitat jurídica és que, en principi, la comunitat de béns com a tal no pot ser titular d'un compte bancari, seran les persones que la componen els qui obriran el compte conjuntament al seu nom com a tals persones.

No obstant això si es permet obrir, en tots els bancs, un compte a nom de la comunitat de béns que té el seu propi CIF i que és responsable de la declaració i pagament de determinats impostos (sobretot, de l'IVA); com diem, el banc ens permetrà obrir aquest compte que figurarà amb el NIF i el nom de la Comunitat de Béns però, cura, en realitat els titulars i responsables d'aquest compte són les persones que componen la comunitat de béns.

Compte a nom d'una societat mercantil

La tercera possibilitat és que la titular del negoci sigui una societat de capital (una societat anònima o limitada).

Aquestes societats sí que tenen personalitat jurídica pròpia segons disposen l'article 116 del Codi de Comerç (RD de 22 d'agost de 1885) i l'article 33 de la Llei de Societats de Capital (RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, d'ara endavant LSC) per tant sí que tenen plena capacitat jurídica i poden ser titulars d'un compte bancari.

Però, encara que aquestes entitats sí que siguin persones i tinguin capacitat jurídica el que no tenen és capacitat d'obrar, per això sí que poden ser titulars d'un compte corrent (o d'un altre tipus) però no poden obrir-la perquè no tenen cos físic ni voluntat pròpia. Per a realitzar tot tipus d'actes necessiten fer-ho a través dels seus representants legals segons regula l'article 447.2 de la LSC i que poden ser:

 • Un administrador únic
 • Si hi ha dos o més administradors solidaris, qualsevol d'ells per separat.
 • Si hi ha dos o mes administradors mancomunats ho faran junts com estigui configurat el seu poder.
 • Si és un Consell d'Administració nomenarà un o més consellers delegats o comissions executives (art. 249 de la LSC).
 • També pot la Societat apoderar a una persona qualsevol perquè pugui actuar en el seu nom.

En tots aquests casos la persona (o persones) que actuen en nom de la societat ho fan com apoderats i necessitaran acreditar davant la sucursal bancària que tenen poder suficient per a poder obrir aquest compte corrent i, després, per a poder operar amb ella.

A aquest efecte, per a obrir el compte corrent, hauran de presentar l'escriptura o document públic de poders que pot ser:

 • L'escriptura de constitució, si és la que els designa com a administradors, que ha d'estar inscrita en el Registre Mercantil.
 • La certificació de l'acord de la Junta General nomenant-los administradors, també inscrita en el Registre Mercantil.
 • Una certificació emesa pel Registre Mercantil on s'acreditin els seus poders i la vigència d'aquests.

En qualsevol cas, el banc procedirà a validar el poder que és un procediment bancari que consisteix que els poders aportats (o una fotocòpia) es presentin a un notari o advocat que els estudiï i dictamini que són suficients per a poder operar davant el banc.

Cas especial, obrir un compte d'una societat en constitució

Si constituirem una nova societat anònima o limitada i estem realitzant els tràmits per a això la societat no té, encara, personalitat jurídica i no la tindrà fins que s'acabi la seva constitució i sigui inscrita en el Registre Mercantil.

No obstant això, si les aportacions de capital es fan en diners (com és el més habitual), després de tramitar un NIF provisional en Hisenda el següent que hem de fer és dipositar aquests diners en un banc a nom de la societat perquè ens emeti una certificació que allí està que presentarem al notari en fer l'escriptura de constitució.

En aquest cas, el banc ens permetrà obrir el compte a nom de la futura societat amb el seu NIF provisional (i ens certificarà que ho hem fet) però els diners allí dipositats queda bloquejat (article 62 de la LSC) i només podrem disposar i recuperar aquests diners retornant al banc la certificació o quan aquesta caduqui (als dos mesos) o, el més habitual, quan estigui acabada i inscrita la societat.

Una vegada inscrita en el Registre Mercantil la societat ja té aquesta capacitat jurídica i presentant al banc aquesta escriptura de constitució inscrita, ens alliberarà el compte i els diners en ella dipositat i ja podrem operar amb aquest compte.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descarga FactuSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".