Com constituir i gestionar una comunitat de propietaris

per Software DELSOL

Una comunitat de propietaris és un conjunt de veïns, d'un mateix edifici o complex d'edificis, que gestionen els elements comuns dels quals són propietaris tots en comú per ser propietaris dels seus respectius pisos o locals, és l'anomenada propietat horitzontal.

La seva definició la trobem en el Codi Civil (RD de 24 de juliol de 1889) en l'article 396:

 • Els propietaris ho són de pisos o locals que es poden aprofitar de manera independent amb sortida pròpia a una zona comuna o al carrer.
  Aquesta propietat privativa porta amb si la propietat dels elements comuns.
 • Els elements comuns seran: “todos los necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones y cubiertas; elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, forjados y muros de carga; las fachadas, con los revestimientos exteriores de terrazas, balcones y ventanas, incluyendo su imagen o configuración, los elemento de cierre que las conforman y sus revestimientos exteriores; el portal, las escaleras, porterías, corredores, pasos, muros, fosos, patios, pozos y los recintos destinados a ascensores, depósitos, contadores, telefonías o a otros servicios o instalaciones comunes, incluso aquéllos que fueren de uso privativo; los ascensores y las instalaciones, conducciones y canalizaciones para el desagüe y para el suministro de agua, gas o electricidad, incluso las de aprovechamiento de energía solar; las de agua caliente sanitaria, calefacción, aire acondicionado, ventilación o evacuación de humos; las de detección y prevención de incendios; las de portero electrónico y otras de seguridad del edificio, así como las de antenas colectivas y demás instalaciones para los servicios audiovisuales o de telecomunicación, todas ellas hasta la entrada al espacio privativo; las servidumbres y cualesquiera otros elementos, materiales o jurídicos, que por su naturaleza o destino resulten indivisibles”.
 • Aquestes zones comunes no es poden dividir ni vendre, hipotecar o embargar excepte amb les propietats privatives dels veïns ja que són inseparables d'elles

Per a l'administració i gestió d'aquesta propietat horitzontal ha de constituir-se una comunitat de propietaris regulada en la Llei de la Propietat Horitzontal (Llei 49/1960, de 21 de juliol, d'ara endavant LPH).

Constitució d'una comunitat de propietaris

El primer que cal aclarir és que la comunitat de propietaris existeix, encara que no s'hagi constituït formalment, si compleix el que diu l'article 396 del Codi Civil abans citat (article 2.b de l'LPH).

Quan es construeix un nou edifici l'amo o amos de l'edifici realitzaran la divisió horitzontal que consisteix a fer que s'inscriguin separadament, en el Registre de la Propietat, els diferents pisos i locals que tindran, cadascun per separat, el seu propietari (segons el procediment de l'article 46 del Reglament Hipotecari, Decret de 14 de febrer de 1947).

En aquesta divisió horitzontal cada pis es descriu i s'afegirà la seva quota de participació en els elements comuns que es calcularà segons la seva superfície (article 5 LPH).

A partir d'aquí, els propietaris poden aprovar els estatuts d'aquesta Comunitat de Propietaris i dictar altres normes de règim interior (articles 6 i 14.d de l'LPH); per a aquesta aprovació o modificació dels estatuts o per a altres decisions que canviïn el titulo constitutiu de la comunitat han d'aprovar-ho tots els propietaris de manera unànime (article 17.6 de l'LPH), això significa que si qualsevol d'ells no està d'acord no es pot aprovar.

La comunitat de propietaris així constituïda no té personalitat jurídica pròpia però se li permet realitzar operacions com obrir comptes bancaris, contractar i comprar béns i serveis i, fins i tot, contractar a treballadors, com un porter, i obrir la seva Seguretat Social.

A més es pot constituir, també, una mancomunitat que l'LPH flama complexos immobiliaris privats (article 24), que és una comunitat de comunitats, és a dir, cada comunitat integrant té els seus elements comuns i totes elles tenen, també, elements comuns entre elles que han d'administrar i el funcionament dels quals és igual que el d'una comunitat normal.

Gestionar la Comunitat de Propietaris

La gestió de la Comunitat de Propietaris consistirà a atendre les despeses de reparació i conservació, manteniment, i els de funcionament dels serveis comuns (com la neteja, llum de l'escala, sou del porter, etc.), a més de prendre un altre tipus de decisions sobre canvis, millores, obres i compliment de les normes que l'afectin.

Per a això la comunitat comptarà amb un pressupost, uns fons econòmics, que provenen del pagament de quotes per cada propietari segons el percentatge de participació assignat al seu pis o local (art. 9.1.g de l'LPH), a més ha de comptar amb un fons de reserva que haurà de ser, com a mínim, d'un 10% del pressupost de l'últim any i que també s'origina en la contribució dels propietaris segons la seva participació (article 9.1.h de l'LPH)

Per a prendre tot tipus de decisions sobretot el que s'ha dit fins aquí existeix la Junta de Propietaris que pren totes les decisions, aprova els pressupostos i nomena al seu president i administrat (article 14 de l'LPH); està constituïda per tots els propietaris que seran convocats quan es reuneixi i que votaran segons el seu percentatge de participació, encara que no podran votar si no estan al corrent de pagament de les seves quotes.

Per a cada tipus d'assumpte es requerirà una majoria o una altra, des de la unanimitat (com hem vist, per a canviar el títol constitutiu) fins a la majoria simple i, fins i tot, majories minoritàries per a determinats serveis.

El secretari de la junta de propietaris aixecarà una acta amb les decisions adoptades en ella i la comunicarà a tots els veïns (hagin assistit o no a la reunió) i els haurà d'incloure en el llibre d'actes; si els acords adoptats són contraris a la Llei o als estatuts o greument lesius cada propietari pot impugnar-los judicialment; el termini per a fer-lo és de tres mesos excepte els acords contraris a la Llei o als estatuts que podran impugnar-se en el termini d'un any.

Com hem dit la junta nomena a un president (i pot nomenar també un vicepresident), que és qui representa a la comunitat en judici i fora d'ell, és a dir, qui signa els contractes i gestiona els fons amb signatura en els comptes bancaris de la comunitat.

El càrrec de president és obligatori.

El president actuarà com a secretari i administrador tret que els estatuts disposin una altra cosa o es decideixi contractar a un administrador professional.

L'administrador executa els acords de la junta i realitza les gestions que corresponguin, sol ser un professional contractat.

Tots els càrrecs designats per la junta tenen la durada d'un any.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descarga FactuSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".