Com fer un testament

per Software DELSOL

Un testament es “El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos” segons el descriu l'article 667 del Codi Civil (RD de 24 de juliol de 1889, d'ara endavant Cc).

En aquest article començarem amb els conceptes bàsics de tot testament, el seu contingut i els seus límits, i seguirem amb les diferents formes en què es pot realitzar un testament que, com veurem, es pot fer davant notari o no.

Abans, hem d'aclarir que els continguts que veurem a continuació es refereixen als territoris espanyols de Dret Comú ja que existeixen a Espanya legislacions forals i normes autonòmiques que regulen aquests aspectes de manera diferent, en uns casos, o que tenen algunes especialitats, en uns altres (a Aragó, Balears, Catalunya, Extremadura, Galícia, Navarra i País Basc).

Qui pot atorgar testament

Totes les persones que tinguin capacitat d'obrar, és a dir, que no siguin menors ni incapacitats, poden atorgar testament (article 663 Cc).

El testament ha de fer-se personalment, no es pot delegar, donar poder ni encomanar a una altra persona perquè ho faci per nosaltres ni deixar part de les seves disposicions al que decideixi un altre, perquè és un acte personalisme (article 670 Cc).

Validesa de l'últim testament

Encara que una persona hi hagi ja atorgat testament mentre segueixi amb vida pot substituir aquest testament atorgant un altre o revocar-lo amb tota llibertat (articles 737 et seq. del Codi Civil), només pot haver-hi un únic testament vàlid que serà l'últim testament atorgat.

Per a això existeix el registre d'actes d'última voluntat del Ministeri de Justícia que certifica com és l'últim testament que ha atorgat una persona abans de la seva defunció.

Què succeix si no hem atorgat testament

En el cas que una persona mori sense haver fet testament (o que tenint un testament no ha disposat de tots els seus béns sinó d'una part d'ells) les persones que li succeeixen com a hereus seran els que diu la Llei, són els anomenats hereus naturals i estaríem davant una successió intestada.

En aquest cas el títol per a heretar (que quan hi ha testament és la còpia autèntica d'aquest testament) serà la declaració d'hereus que haurà de tramitar-se davant un notari com a acta de notorietat segons les regles previstes per a això per l'article 209bis del Reglament Notarial (Decret de 2 de juny de 1944, d'ara endavant RN).

Els hereus naturals són, segons els articles 930 i següents del Cc són:

 1. En primer lloc els fills i uns altres descendents.
 2. Si no hi ha descendents els pares i altres ascendents
 3. Si no hi ha descendents ni ascendents el cònjuge
 4. Si tampoc hi ha cònjuge els germans i nebots
 5. Si no hi ha germans ni nebots els cosins germans
 6. Si tampoc hi ha cosins germans succeeix L'Estat.

Contingut del testament

Com hem dit ja, en la seva definició, el testament serveix per a transmetre el nostre patrimoni a una altra o altres persones quan morim, és a dir, perquè ens succeeixin; aquesta disposició dels nostres béns pot ser de tot el nostre patrimoni o d'una part, deixant la resta a la successió intestada.

Es pot disposar dels nostres béns de dues maneres: per herència i per llegats (articles 659 i 668 Cc).

Per l'herència es declara hereus a una o diverses persones que succeiran en els béns per parts iguals o segons els percentatges que hagi disposat el testador; entre tots tenen la successió universal dels béns del mort, hereten tant els seus béns com els seus deutes.

Un llegat o una mana són disposicions sobre determinats béns que es deixen a determinades persones i que, normalment, han de complir els hereus lliurant aquests béns o quantitats econòmiques als seus destinataris.

En els dos casos el testador pot, dins de certs límits, posar condicions perquè existeixi l'herència o llegat.

Limitacions per al testador

Però, en Dret Comú Espanyol, una persona té límits per a poder disposar dels seus béns en testament si té parents que són hereus forçosos (o legitimaris), és a dir: hi ha parents que tenen dret a heretar-nos en determinades proporcions dels nostres béns i que, si en testament no respectem aquestes porcions, la qual cosa disposem en el testament sense respectar-les serà declarat nul i reduït, són les trucades legítimes (previstes pels articles 806 i següents Cc).

Si la persona que fa testament no té cap d'aquests parents pot disposar de tots els seus béns amb total llibertat.

Els hereus forçosos són:

 • Els fills i descendents tenen dret a:
   1. Una tercera part dels béns per parts iguals entre ells, és l'anomenat terç de legítima; si concorren fills amb néts de fills morts es repartiran per igual entre els fills i els néts heretaran per igual la part del seu pare.
   2. Una altra tercera part ha de deixar-la el testador als seus fills o néts però pot repartir-la com vulgui entre ells, és l'anomenat terç de millora; si no el reparteix l'heretaran per parts iguals com l'anterior.
   3. La restant tercera part és el terç de lliure disposició que el testador pot deixar a qui vulgui lliurement.
 • Els pares i ascendents si no hi ha descendents, tindran dret a heretar la meitat dels béns dels seus fills morts o, si estava casat, una tercera part de tals béns.
 • El cònjuge vidu té dret a l'usdefruit del terç de millora.

Posibles formes d'un testament

El Cc (article 676) permet diverses formes d'atorgar testament:

 • Els testaments comuns: l'obert, el tancat i l'hològraf, que veurem a continuació
 • Els testaments especials (article 677): el militar (articles 716 et seq.), el marítim (articles 722 i següents) i el fet en país estranger (articles 732 et seq.).

El testament obert 

Aquest és el que es fa habitualment, està regulat pels articles 694 i següents del Cc.

El testador acudeix a un notari i expressa davant ell, de manera verbal, el contingut del que vol que sigui el testament, el notari identifica a la persona, comprova que és capaç, l'assessora i recull les seves manifestacions estenent acta i donant fe.

Si el testador no sap signar o és cec o existeix un altre motiu han d'assistir a l'acte testimonis que avalin el que diu davant el notari.

El testament així atorgat s'incorpora al protocol del notari que podrà emetre solament còpies simples d'aquest testament (una còpia simple és un document merament informatiu, sense valor legal), però en aquestes còpies simples es pot llegir com és el contingut així que el testament és una cosa accessible per a les persones a les quals el testador de (o ensenyi) aquestes còpies.

Una vegada que el testador ha mort els interessats, aportant al notari (o a qui tingui el seu protocol si ja no exerceix el notari) la documentació que justifica la defunció (el certificat de defunció) i la documentació que certifica que aquest és l'últim testament del finat (el certificat d'últimes voluntats) el notari podrà emetre una còpia autèntica que servirà com a títol per a l'herència.

En casos de catàstrofes, epidèmia o perill imminent de mort es permet que el testament obert es faci davant cinc testimonis que hauran de portar-lo a un notari al més aviat possible si el testador no sobreviu.

El testament tancat 

Ho defineix l'article 680 del Cc: el testador redacta el seu testament i el guarda en un sobre tancat que lliura al notari perquè en sigueu custodis; el testament no és visible per a ningú i el sobre només podrà obrir-se una vegada mort el testador i acreditat que és l'últim testament que va atorgar.

La seva regulació està en els articles 706 et seq. del Cc.

Si el contingut del sobre està escrit a mà el signarà el testador al final; si està escrit a màquina, per ordinador o ho ha escrit una altra persona a petició del testador, aquest haurà de signar totes les pàgines i al final.

Es presentarà davant el notari amb el sobre tancat (o el tancarà davant d'ell) i manifestarà que aquest és el seu testament; el notari estendrà acta.

No poden fer testament tancat els que no sàpiguen llegir ni els cecs, els muts o sordmuts han d'escriure davant del notari en el sobre que aquest és el seu testament.

El sobre amb el testament ja protocolitzat davant el notari pot guardar-lo el propi testador, deixar-l'hi a una altra persona perquè el guardi o deixar-lo en la notaria.

Una vegada mort el testador haurà de presentar-se el sobre amb el testament davant un notari per a la seva protocol·lització que consistirà a obrir-lo i donar fe del seu contingut, el notari emetrà còpia autèntica.

El testament hològraf

És el que escriu de pròpia mà el testador (article 678) i ha de complir els requisits que exigeix el Cc. en els seus articles 688 i següents.

Per a fer-ho el testador ha de ser major d'edat.

Ha d'estar totalment escrit a mà i signat i incloure el dia, mes i any en què s'ha fet.

Una vegada mort el testador haurà de presentar-se davant un notari perquè el protocolitzi (qui el tingui en el seu poder té un termini de deu dies des que coneix la defunció per a portar-lo al notari, el termini màxim per a fer això serà de cinc anys des de la defunció); el notari l'adverarà, és a dir, comprovarà que és autèntic i correcte, i emetrà la corresponent acta.

Els que no estiguin conformes amb el testament així atorgat poden acudir a un jutge i presentar la corresponent demanda.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

Descarga FactuSOL

Más información

El blog en el teu email

Subscriu-te per rebre la newletter mensual directament en el teu email.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".