La devolució de l'IVA

per Software DELSOL

Contribuent previngut, té doble valor

Gairebé de sobte, han passat dotze mesos més i ja estem, sense adonar-nos, en un nou any fiscal que comença, com tots bé sabem, amb les diferents declaracions informatives anuals on ens toca quadrar al cèntim, les liquidacions presentades durant l'any precedent.

Del zel que posem en la seva elaboració, dependrà en bona mesura, si ens estalviem algun que un altre requeriment o si l'AEAT, ens inclou en la seva cada vegada més, nombrós grup de triats per a la comprovació.

Un dels resums anuals que presenta major complexitat i on el nombre de requeriments supera amb escreix a la resta, és el model 390 de l'IVA. L'enorme casuística de dades que recull, complica i molt la seva correcta confecció.

Encara que les empreses amb presentació mensual d'IVA poden optar per compensar o demanar la devolució en cadascuna de les seves liquidacions, aquelles (la immensa majoria) que presenten liquidacions trimestrals, només pot demanar la devolució en el quart trimestre de l'any i reflectir-lo en el resum anual. En cas contrari, compensaran el saldo que tingui al seu favor en els següents trimestres i no podran optar a devolució fins al mateix període de l'any següent.

Depenent de la marxa de la nostra empresa i d'una sèrie de factors molt determinats, optarem per una d'aquestes dues solucions: demanar la devolució o compensar, per a això sempre és bo saber al que ens enfrontem.

 1. Compensació

Dependrà en bona part de factors com:

 • Estat de la nostra tresoreria: si l'import no és elevat per a les nostres arques i si del trànsit normal de l'empresa es dedueix la seva ràpida recuperació en trimestres successius, serà la solució més segura.
 • Operativa de l'any conclòs: si es tracta d'un saldo ocasional havent realitzat poques inversions o si tenim algunes operacions d'especial transcendència tributària (inversió del subjecte passiu, operacions exemptes o intracomunitàries), serà més còmode anar compensant el saldo acumulat per a estalviar-nos un requeriment que segur, ens ocasionarà treball afegit i revisions no recomanades (despeses no deduïbles, liberalitats, etc.)

Una bona planificació financera ens ajudarà a decidir sobre aquest tema per a prendre la decisió adequada: import mitjà a ingressar per trimestre, inversions planejades en pròxims períodes, cost financer de mantenir el saldo a compensar, etc.

 1. Devolució

Només el fet de rebre una notificació telemàtica o escrita de l'AEAT, ens ocasiona un sobresalt en el cor, encara que sigui un formalisme que hem de complir amb un tercer.

Però quan som nosaltres els requerits, la sang se'ns congela en les venes durant un curt espai de temps. En el cas que ens ocupa, l'experiència ens demostra que, si demanem la devolució del saldo al nostre favor en concepte d'IVA corresponent al quart trimestre de l'any, tret que sigui un import molt petit, segur que rebrem un requeriment informatiu on se'ns sol·liciti la documentació habitual per a començar a gestionar la devolució sol·licitada.

En el moment en el qual adoptem la decisió d'optar per la devolució, s'inicia un procediment anomenat de comprovació limitada que ens portarà segurament uns quants mesos. Per què dura tant temps?

 • No s'inicia de forma immediata fins que no es filtra per import i grandària de l'empresa que sol·licita la devolució. Depèn de criteris intern de la pròpia AEAT com el núm. d'expedients a tramitar i de les seves disponibilitats líquides per a afrontar les devolucions sol·licitades.
 • Els mitjans humans de l'AEAT vulguem o no, són també limitats.
 • La problemàtica de cada empresa és diferent i no es pot establir un paràmetre definit de durada de cada revisió.

No obstant això, amb independència de la durada menor o major del nostre procediment, hem d'anticipar-nos al mateix i preparar la documentació que amb gairebé tota seguretat, haurem de posar a la disposició dels tècnics tributaris amb els quals haurem de treballar.

És important conèixer per endavant allò que Hisenda ens revisarà per a comprovar si la devolució sol·licitada és ajustada a les seves normes, ja que ens estalviarem temps i, per tant, diners.

Quins són els documents més habituals que ens sol·licitaran?

 • Llibres registre de factures emeses i rebudes.
 • Llibres registre de béns d'inversió.
 • Llibres registre d'operacions específiques: operacions intracomunitàries, operacions exemptes, operacions del règim especial d'agricultura, operacions d'inversió del subjecte passiu, etc.

És recomanable facilitar-los en format Excel ja que, si no ho fem, i encara que no ho especifiqui en concret cap reglament o norma tributària, a més de retardar el nostre expedient, ens podem enfrontar a una sanció per aquest motiu.

En determinats casos, també ens sol·licitaran les factures de determinades operacions d'especial importància, que són les que, en definitiva, ocasionen l'import sol·licitat a retornar: factures d'inversions, operacions del règim especial d'agricultura, i en el cas de gran quantitat d'operacions d'exportació, els documents de transport (CMR de sortida i lliurament de les mercaderies) que suporten aquestes operacions.

Comprovi que compleixen tots els requisits formals (data, número de factura, dades completes i NIF de l'empresa emissora i de la seva, descripció completa de l'operació, desglossament de l'IVA).

Estigui atent també a les deduccions d'IVA que pogués haver practicat de manera incorrecta. Recordi que no són deduïbles, entre altres, les quotes suportades per l'adquisició de béns destinats a atencions a clients o a satisfer necessitats personals dels seus empleats o de vostè mateix.

Si no existeixen grans errors o excepcions d'importància, la seva devolució es tramitarà sense major problema, encara que en la majoria dels casos, intentaran rebaixar-li d'aquí o d'allà perquè la cosa es quedi en un menor import, el qual, amb la llei a la mà, podrà recuperar en anys successius sempre que regularitzi adequadament la seva situació i reflecteixi aquestes incidències de la manera correcta.

Així que armi's de paciència i pregui que el funcionari de torn no aplicació amb escrupolositat manifesta tota la normativa tributària per a no demorar molt de temps, l'import que ha sol·licitat i que normalment, tanta mancada els fa a les seves arques. I relaxi les seves pretensions perquè cap controvèrsia, demori la devolució. Més val ocell en mà, que cent volant.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".