Nou supòsit d'inversió del Subjecte Passiu

per Luis R. Garach

La Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifica, entre altres, la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, introdueix canvis motivats per la lluita contra el frau en l'IVA, establint nous supòsits en els quals és aplicable la denominada «regla d'inversió del subjecte passiu».

En què consisteix la regla d'inversió del subjecte passiu? Segons la Llei de l'IVA seran subjectes passius les persones físiques o jurídiques que tinguin la condició d'empresaris o professionals i realitzin els lliuraments de béns o prestacions de serveis subjectes a l'Impostos.

No obstant això en determinades circumstàncies, es produeix la inversió del subjecte passiu, que comporta que la condició de subjecte passiu es fa recaure en el destinatari de les operacions, això és, qui compra un bé o rep un servei. És a dir, suposa la translació de la condició de subjecte passiu de l'IVA de qui realitza l'operació subjecta a l'impost (emissor de la factura) cap al destinatari de l'operació (destinatari de la factura).

La reforma fiscal aprovada amplia els supòsits d'aplicació de la denominada “regla d'inversió del subjecte passiu” al lliurament determinats productes, en particular, els telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals, així com plata, platí i pal·ladi. (Article 84.Un.2on.g) de l'LIVA).

Respecte als lliuraments de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals aquesta regla serà aplicable quan el destinatari sigui:

 1. Un empresari o professional revenedor d'aquests béns, qualsevol que sigui l'import de l'operació.
 2. Un empresari o professional diferent dels referits en la lletra anterior, quan l'import total dels lliuraments d'aquests béns efectuades a aquest, documentades en la mateixa factura, excedeixi de 10.000 euros, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

A l'efecte del càlcul del límit esmentat, s'atendrà l'import total dels lliuraments realitzats quan, documentades en més d'una factura, resulti acreditat que es tracti d'una única operació i que s'ha produït el desglossament artificial de la mateixa als únics efectes d'evitar l'aplicació d'aquesta norma.

L'acreditació de la condició de l'empresari o professional a què es refereixen les dues lletres anteriors haurà de realitzar-se amb caràcter previ o simultani a l'adquisició.

En relació a aquesta novetat, s'ha produït una modificació en el reglament de l'IVA, i en la mateixa s'estableixen les obligacions de l'empresari o professional revenedor davant l'Agència Tributària per a comunicar la seva condició com a tal. Els empresaris o empreses afectades, hauran de fer-ho a través de la casella 513 en els impresos censals 036-037. Una vegada realitzat aquest tràmit, podran obtenir el certificat censal que els acredita amb aquesta condició per a facilitar-l'hi a aquells proveïdors que li ho requereixin.

En resum, per a aquests lliuraments de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals podem fixar el següent quadre resum:

Destinatari Sujecte passiu Comentari
Empresari revenedor Empresari destinatari per inversió del Subjecte Passiu S'aplica la regla d'inversió del subjecte passiu. El venedor emet la factura sense IVA al seu client revenedor i aquest realitzarà la inversió del Subjecte Passiu.
Empresari no revenedor Si l'operació de venda no supera els 10.000 euros (sense IVA) el Subjecte Passiu es el venedor No s'aplica la regla d'inversió del subjecte passiu.
Si l'operació de venda supera els 10.000 euros el Subjecte Passiu és l'empresari adquirent per inversió del Subjecte Passiu S'aplica la regla d'inversió del subjecte passiu. El venedor emet la factura sense IVA al seu client i aquest realitzarà la inversió del Subjecte Passiu.

El motiu d'aquest nou supòsit d'Inversió de Subjecte Passiu està basat en la lluita contra les operacions carrusel, típiques en aquest tipus de productes dins dels moviments a la Unió Europea.

Donada la possibilitat que es pugui anar incrementant el preu dels mateixos de manera “artificial”, la qual cosa la nova norma pretén és evitar la incidència de l'impost des del punt de vista pel qual, les factures emeses pel venedor no portaran IVA, això és, estaran subjectes a l'impost però s'aplicarà la citada inversió i per tant el comprador deurà acte repercutir-se IVA.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".