Pla Anual de Control Tributari i Duaner 2015

per Luis R. Garach

Igual que en els últims anys, l'Agència Tributària Estatal llança el seu pla anual per a la lluita contra el frau tributari com un dels seus elements estratègics més importants. Malgrat el seu caràcter reservat, és habitual que les seves directrius generals siguin degudament publicades i suficientment divulgades per a un major coneixement dels obligats tributaris.

Aquest pla es base en tres grans pilars: la comprovació i recerca del frau tributari i duaner, el control del frau en la fase recaptatòria, i finalment, la col·laboració entre l'Agència Tributària i les diferents administracions tributàries de les nostres comunitats autònomes.

De manera resumida, podem destacar les següents línies d'actuació més rellevants:

 1. Investigació de patrimonios en l'exterior

  L'ocultació de patrimonis en l'exterior, opacs al fisc, especialment en territoris no col·laboratius o amb elements normatius que dificulten l'intercanvi efectiu d'informació, és una pràctica que suposa una important disminució d'ingressos públics, i dificulta la detecció de conductes il·lícites. Hisenda reforçarà l'anàlisi de les dades tributàries obtingudes a través de la declaració de béns en l'exterior (model 720) per la qual s'han aflorat més de 100.000 milions en béns situats a l'estranger en els dos últims anys.

 2. Planificació fiscal internacional

  La lluita contra l'ús d'estructures de planificació fiscal internacional que permeten reduir les bases imposables i desviar beneficis a territoris de baixa tributació. A més, de participar en el marc de l'OCDE amb el projecte BEPS (erosió de bases imposables i trasllat de beneficis), en el qual participen mig centenar de països per tractar de coordinar les seves polítiques tributàries, Hisenda posarà el focus en la deducció de despeses financeres per préstecs concedits per entitats del grup i destinats a l'adquisició de participacions al capital d'altres entitats del mateix grup o la no deducció de les deterioracions de valor de participacions al capital així com de pèrdues obtingudes per establiments permanents.

 3. Economia digital i xarxes socials 

  L'economia digital és una dels epicentres d'actuació del fisc en els últims temps. Hisenda continuarà investigant les activitats realitzades a través de la xarxa i la determinació de patrons de risc fiscal i la comprovació de la tributació de negocis que operin a través de la xarxa.

  El fisc utilitzarà programes informàtics de rastreig per recaptar informació que afegir a la base de dades de l'Agència Tributària. Així es buscaran indicis d'èxit de les pàgines de comerç electrònic, a través de la informació que ofereixen empreses especialitzades en anàlisis i valoració de pàgines web i de la disponible a les xarxes socials. A més, s'utilitzaran tècniques d'anàlisis de les xarxes socials, s'analitzaran les operacions comercials realitzades entre els diferents agents econòmics amb l'objectiu d'identificar aquells patrons de comportament que es corresponen amb activitats amb la finalitat de defraudar.

 4. Economia submergida

  L'economia submergida comprèn les activitats que són deliberadament ocultades a les autoritats amb la finalitat d'eludir tant el pagament d'impostos i cotitzacions a la Seguretat Social. Hisenda reforçarà les actuacions de prevenció i control per a la detecció precoç d'activitats ocultes, en particular, d'aquells sectors en els quals s'apreciï una especial percepció social sobre l'existència d'elevats nivells d'economia submergida. En aquest punt, Hisenda ha posarà el focus sobre el sector turístic, un dels quals aglutina tradicionalment més frau, especialment en el lloguer d'habitatges a turistes.

  Una de les novetats de les actuacions de 2015 és la lluita contra l'ocultació de vendes i manipulació de la comptabilitat (l'anomenat comunament «software de doble ús») que permeten l'alteració dels llibres comptables com a pas previ al falsejament de les declaracions tributàries, i que redueix ostensiblement la recaptació en concepte d'IVA.

 5. Prestació de serveis d'alt valor

  Les activitats professionals continuaran sent objecte d'especial seguiment. Ja en 2014 les inspeccions a professionals van superar les 2.600, augmentant la recaptació en aquest concepte més d'un 35%. Continuarà l'anàlisi i selecció de contribuents a partir de signes externs de riquesa en els casos en els quals aquests signes no resultin concordes amb el seu historial de declaracions de renda o patrimoni preexistents. En aquest sentit, es posarà especial èmfasi a perseguir la "utilització improcedent de persones jurídiques que canalitzin rendes de persones físiques amb l'únic objecte de reduir la tributació de la persona física per la diferència de tipus o que incorporin despeses personals no relacionats amb l'activitat", especialment referent a artistes i esportistes, especialment als no residents.

 6. Frau organizats en trames d'IVA

  Seran objecte d'especial seguiment les trames internacionals d'IVA. I la detecció d'esquemes organitzats de frau a través dels quals es produeix l'adquisició massiva i per preus simbòlics de societats sobre les quals recauen o van a recaure importants contingències fiscals.

 7. Control sobre operacions, règims jurídic-tributaris, obligats tributaris i sectors d'activitat específica

  Els àmbits prioritaris se centraran en els contribuents que desenvolupen activitats econòmiques per tractar de detectar emissors de factures irregulars destinades a reduir la tributació del receptor d'aquestes factures, prestant-se especial atenció a la utilització indeguda del règim de mòduls amb aquesta finalitat. Anàlisi de riscos específics en el control de grans empreses, intensificació del control de fundacions i entitats sense ànim de lucre a fi d'evitar suposats d'utilització abusiva del règim fiscal especial. També es realitzaran actuacions per comprovar l'IVA suportat inclòs com a deduïble, o es reforçarà el control sobre la procedència dels crèdits fiscals i bases imposables negatives.

 8. Control de productos objeto de Impuestos Especiales y medioambientales

  Es potenciarà el control per assegurar el compliment de les obligacions tributàries dels contribuents subjectes a l'Impost sobre Hidrocarburs en relació amb els subministraments i autoconsums de gas natural, i de l'Impost sobre l'Electricitat a determinades activitats industrials. Es posarà èmfasi en la correcta liquidació de l'Impost sobre Gasos Fluorados d'Efecte Hivernacle.

 9. Control duaner. Prevenció i repressió del contraban, narcotràfic i blanqueig de capitals

  S'intensificaran els controls en els recintes duaners. A més, es potenciarà el control sobre els productes vinculats a un dipòsit duaner o a un dipòsit diferent del duaner

  Es reforçarà la vigilància de l'espai aeri espanyol, les aigües jurisdiccionals i els recintes duaners. Es realitzaran controls encaminats a detectar productes i substàncies no catalogats susceptibles de ser utilitzats com a drogues precursors de drogues, medicaments no homologats, productes dopantes o altres usos. I s'Impulsarà les actuacions per a la detecció del contraban de tabac.

  Per a major detall, figura adjunta en fitxer PDF, la Resolució de 9 de març de 2015, de la Direcció general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2015.

BOE. Resolució de 9 de març de 2015, de la Direcció general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2015.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".