El nou projecte de la Agencia Tributaria: SII

per Luis R. Garach

Dins de les diferents estratègies posades en marxa per l'AEAT per a facilitar el subministrament d'informació que els diferents contribuents han de proporcionar-li periòdicament, i d'aquesta forma agilitar els diversos processos que té encomanats (gestió, recaptació i devolució de tributs, així com les actuacions inspectores), sorgeix el nou projecte SII: SISTEMA D'INFORMACIÓ IMMEDIATA.

Es tracta d'un nou sistema de gestió de l'IVA basat en la informació en temps real de les transaccions comercials Després de cada facturació, els contribuents hauran d'enviar a l'Agència Tributària en un màxim de quatre dies hàbils el detall de les factures emeses i rebudes

Donat l'alt nivell d'exigència del sistema, que implica un contacte continu i immediat entre l'Agència Tributària, a través de la seva seu electrònica, i el contribuent, no tots els obligats a presentar declaracions de l'IVA estan inclosos en els subjectes obligats pel sistema.

Els obligats a incloure's en aquest sistema seran:

 • Les grans empreses.
 • Els grups societaris a l'efecte de l'IVA
 • Els inscrits en el règim de devolució mensual de l'impost.

D'igual manera, qualsevol altre contribuent que no es trobi entre els anteriors, i en conseqüència no tingui obligació de sotmetre's a aquest sistema, podrà sol·licitar el mes de novembre ser inclòs en aquest, presentant la corresponent sol·licitud davant l'Agència Tributària, tenint validesa la inclusió durant, almenys, un any.

Conseqüència d'això, i com no podia ser d'una altra manera, també serà possible renunciar al sistema si, una vegada incorporats a aquest, deixem d'estar obligats per ell, o si havent-nos acollit voluntàriament, desitgem no continuar havent de remetre la informació d'aquesta manera. En aquest cas, haurem de sol·licitar-lo a l'Agència Tributària, renunciant al final de l'any a ser partícips del sistema.

La pròpia Agència Tributària estima que aquest sistema afectarà aproximadament uns 62.000 contribuents, la qual cosa representa el 80% de la facturació total dels subjectes passius d'IVA a Espanya.

D'altra banda, i en referència a les empreses no sotmeses de forma obligatòria a aquest sistema d'acord amb les condicions actuals, no existeix data d'implantació, però sí s'ha manifestat la intenció d'anar incrementant gradualment les empreses que han de sotmetre's a aquest.

Terminis per a facilitar la informació

Tindran per a les seves autoliquidacions deu dies més de termini i no presentaran els models 340 (llibres registro), 347 (operacions amb tercers) i 390 (resum anual) Amb la informació rebuda i la que consti en la base de dades, l'AEAT elaborarà les dades fiscals del contribuent, a l'efecte de l'IVA, facilitant la declaració de l'impost, més o menys com ocorre amb l'esborrany de Renda per als contribuents que són persones físiques.

El nou sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII) s'espera que entri en vigor l'1 de gener de 2017, de manera que existeixi marge temporal suficient per a introduir els necessaris canvis normatius, adaptar els sistemes informàtics de l'Agència Tributària i facilitar l'adequació dels contribuents.

El canvi plantejat per aquest nou model consisteix a establir l'obligació de remetre el detall de registre de les factures (no les factures pròpiament dites) que han de fer-se constar en els ‘llibres registre’. Aquests enviaments a l'Agència Tributària implicaran portar els llibres registro d'IVA a través de la pàgina web de l'Agència (www.agenciatributaria.es), on aquests llibres s'aniran formant amb cadascun dels enviaments del detall de les operacions realitzades. La informació a remetre inclourà els elements essencials de la factura expedida o rebuda i, en el cas del registre de les factures rebudes, la quota deduïble. Paral·lelament, s'eliminarà la possibilitat de realitzar assentaments resums (fins i tot en el cas de tiquets) amb la finalitat de facilitar l'automatisme en l'enviament dels registres de facturació i, al seu torn, millorar les eines de control i la detecció del denominat ‘programari de doble ús’ (programes informàtics que permeten l'ocultació de vendes).

Per a realitzar l'enviament de la informació a l'Agència Tributària, els contribuents adscrits al sistema disposaran d'un termini màxim de quatre dies des del moment en què emetin o rebin una factura. En qualsevol moment, accedint a la web de l'Agència el contribuent podrà consultar tant la informació remesa per ell mateix, com aquella imputada a través d'informació de tercers que també hagin facilitat els registres de forma electrònica.

Seguint un esquema similar al tradicional en l'IRPF, el nou sistema permetrà a l'Agència Tributària crear unes dades fiscals que podrà utilitzar el contribuent a l'hora de presentar la seva declaració d'IVA. A més, i amb l'objectiu que el subjecte passiu pugui verificar el detall de les operacions que se li imputen i utilitzar aquesta informació de contrast en l'elaboració de la seva declaració, s'amplia el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques fins als primers trenta dies naturals del mes següent al corresponent període de liquidació mensual o trimestral, segons sigui procedent, o fins al final del mes de febrer, en el cas de la liquidació mensual de gener.

Es facilitarà el compliment voluntari: en la seu electrònica de l'AEAT el contribuent disposarà d'un llibre registro “declarat” i un altre “contrastat” amb la informació procedent de tercers que pertanyin al col·lectiu d'aquest sistema o de la pròpia base de dades de l'AEAT. Aquestes dades fiscals seran una útil eina d'assistència en l'elaboració de la declaració, reduint errors i permetent una simplificació i una major seguretat jurídica.

Avantatges del sistema segons la pròpia AEAT

 • Es redueixen les obligacions formals, en suprimir-se l'obligació de presentació de les declaracions informatives corresponents als models 347 (informació de tercers), 340 (operacions en llibres registro) i 390 (resum anual de l'IVA).
 • Major termini per a les liquidacions d'IVA: s'amplia en deu dies el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques.
 • Comprovació més selectiva i ràpida: en obtenir la informació de les operacions pràcticament en temps real, l'Agència Tributària podrà anticipar la comprovació, agilitant, per tant, el control i les devolucions de l'impost. Està agilitació serà més accentuada quan el client i el proveïdor pertanyin al col·lectiu d'aquest sistema, ja que la informació de les operacions entre tots dos naixerà ja croada. D'altra banda, la disponibilitat de la informació completa dels tiquets permetrà controlar la facturació realitzada a través de caixes registradores.

Per a acabar, només ens queda fer-nos la pregunta del milió: servirà realment aquest sistema per a fer més efectiva la gestió de l'Agència Tributària o serà un element més de control per a evitar el frau al nostre país? La resposta ens la donarà com sempre el temps. Estarem atents.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Eticom
 • linkedin
 • youtube
Utilitzem cookies pròpies i de tercers d'anàlisi d'ús i mesura per millorar la experiència d'ús i contingut de la nostra web, et recomanen acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació. Recorda que pots modificar aquesta configuració.