Les noves taules d'amortització

per Luis R. Garach

A la fi de l'exercici 2014 la nova reforma fiscal il·luminada pel govern espanyol, va modificar en profunditat els diferents tributs que afecten la fiscalitat de la major part de les empreses espanyoles, bé mitjançant l'IRPF, bé mitjançant l'Impost de Societats.

La llei 27/2014 de l'Impost de Societats introdueix canvis significatius en diferents aspectes, però hi ha un especialment, que afecta gairebé a totes les empreses subjectes a aquest tribut. Ens referim a la publicació de la nova taula d'amortització que vénen en gran manera a simplificar les anteriorment existents, atès que mentre les seves antecessores variaven en atenció al sector d'activitat on s'enquadrava cada empresa, les actuals són més simples i permeten reduir la casuística tan extensa que podia donar-se en alguns casos. Es passa de més de 600 elements a poc més de 30 elements amortitzables.

Atès que és l'empresa la que pot triar entre un coeficient màxim o mínim que aplicar per a calcular les seves amortitzacions, perquè aquest càlcul sigui fiscalment deduïble no pot superar el coeficient lineal màxim de la nova taula, a més de respectar el període màxim d'anys d'aquesta.

Vegem els diversos casos amb els quals ens podem trobar:

a. Elements adquirits abans de l'exercici 2015

Malgrat quedar unificats totes els elements d'immobilitzat en una sola taula com hem vist, molt més simple, una de les disposicions transitòries de la nova Llei, ens obliga a regular el règim d'aplicació dels coeficients que variïn en aquells elements adquirits abans del 1-1-2015.

Aquesta disposició ens indica que aquests elements s'amortitzaran durant els períodes impositius que restin fins a completar la seva nova vida útil d'acord amb la nova taula, i ho faran sobre el valor net fiscal del bé existent a l'inici del període impositiu que comenci a partir del dia 1 de Gener de 2015.

Vegem un parell de casos per a comprendre millor aquesta adaptació.

Cas 1: amortització segons el coeficient lineal màxim

L'empresa dedicada al sector de l'automoció, adquireix el 1-1-2011 una maquinària per import de 100.000 euros i segons les taules anteriorment vigents, pot optar per un coeficient lineal màxim d'un 15%, amb un màxim de 14 anys.

El quadre d'amortització seria el següent:

Període Any Coeficient Amortització Valor Net
1 2011 15 % 15.000,00 85.000,00
2 2012 15 % 15.000,00 70.000,00
3 2013 15 % 15.000,00 55.000,00
4 2014 15 % 15.000,00 40.000,00

Segons les nova taula, per a aquest tipus d'immobilitzat, el coeficient lineal màxim seria del 12% amb un núm. d'anys màxim de 18.

La nova vida útil d'aquest bé serà de 8,33 anys (100 entre 12% quan anteriorment era de 6,66 anys). Com ja han transcorregut 4 anys des de la seva adquisició, ens queda una vida útil de 4,33 anys. Com el valor net al 31-12-2014 és de 40.000,00 euros, hauríem d'amortitzar-lo segons la següent taula.

Període Any Amortització Valor Net
5 2015 9.237,87 30.762,13
6 2016 9.237,87 21.524,26
7 2017 9.237,87 12.286,39
8 2018 9.237,87 3.048,52
9 2019 3.048,52 0,00

Cas 2: amortització segons el període màxim d'anys

L'empresa dedicada al sector de la fusteria, adquireix el 1-1-2013 un motlle per import de 10.000 euros i segons les taules anteriorment vigents, pot optar per un coeficient lineal màxim d'un 25%, amb un màxim de 8 anys.

El quadre d'amortització seria el següent:

Període Any Coeficient Amortització Valor Net
1 2013 12,50 % 1.250,00 8.750,00
2 2014 12,50 % 1.250,00 7.500,00

Segons les nova taula, per a aquest tipus d'immobilitzat, el coeficient lineal màxim seria del 33% amb un núm. d'anys màxim de 6.

Com l'empresa aplica el núm. màxim d'anys, la nova vida útil passa a ser de 6 en comptes dels 8 anteriors. Com ja han passat dos anys, vam amortitzar els 4 restants sobre la base del valor net de 7.500,00 existent al 31-12-2014.

Període Any Amortització Valor Net
3 2015 1,875,00 5.625,00
4 2016 1.875,00 3.750,00
5 2017 1.875,00 1.875,00
6 2018 1.875,00 0,00

També harem de tenir en compte que:

 • Les dotacions d'exercicis anteriors no es modifiquen.
 • Si el mètode d'amortització que es venia aplicant era diferent (percentatge constant, números dígits, pla d'empresa aprovat per l'AEAT, etc.), el mateix es manté sense variacions.
 • Si s'estigués aplicant un mètode diferent al lineal i per l'aplicació de la nova taula, es produeixi alguna variació, l'empresa podrà optar per aplicar el mètode lineal en el termini que li quedi de vida útil a l'element a partir del primer període iniciat des del 1-1-2015.
 • Tots els canvis de criteri que es realitzin, han de quedar incorporats i degudament reflectits en la memòria dels comptes anuals.

b. Variacions en amortitzacions amb ressenya en l'exercici 2015

 1. Es manté l'amortització accelerada i la llibertat d'amortització amb increment de plantilla només per a les pimes.
 2. S'elimina l'amortització accelerada d'elements patrimonials objecte de reinversió a partir del 1-1-2015. Ho podran mantenir aquelles empreses que ja ho vinguessin aplicant anteriorment.
 3. S'elimina en les pimes la llibertat d'amortització de béns d'escàs valor (inferior a 601,01 unitàriament) incorporats nous a l'immobilitzat material.
 4. Totes les societats podran aplicar l'amortització de béns d'escàs valor sempre que:
  • Siguin elements nous de l'immobilitzat material.
  • Valor unitari inferior a 300 euros.
  • Límit anual d'amortització de 25.000 euros per a tots els elements que tinguin aquesta consideració.

Novas taules d'amortització:

Tipus d'element Coeficient lineal
Màxim
Període d'anys
Màxim
Obra Civil
Obra Civil General 2 % 100
Paviments 6 % 34
Infraestructures i obres mineres 7 % 30
Centrals
Centrals hidràuliques 2 % 100
Centrals nuclears 3 % 60
Centrals de carbó 4 % 50
Centrals renovables 7 % 30
Altres centrals 5 % 40
Edificios
Edificis industrials 3 % 68
Terrenys dedicats exclusivament a runams 4 % 50
Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids) 7 % 30
Edificis comercials, administratius, de serveis i habitatges 2 % 100
Instal·lacions
Subestacions. Xarxes de transport i distribució d'energia 5 % 40
Cables 7 % 30
Resta d'instal·lacions 10 % 20
Maquinària 12 % 18
Equips mèdics i assimilats 15 % 14
Elements de transport
Locomotores, vagons i equips de tracció 8 % 25
Embarcacions, aeronaus 10 % 20
Elements de transport intern 10 % 20
Elements de transport extern 16 % 14
Autocamions 20 % 10
Mobiliari i Estris
Mobiliari 10 % 20
Llenceria 25 % 8
Cristaleria 50 % 4
Útils i eines 25 % 8
Motlles, matrius i altres models 33 % 6
Altres estris 15 % 14
Equips Electrònics i Informàtics, Sistemes i Programes
Equips electrònics 20 % 10
Equips per a processos d'informació 25 % 8
Sistemes i programes informàtics 33 % 6
Produccions cinematogràfiques 33 % 6
Fonografies, vídeos i sèries audiovisuals 33 % 6
Altres elements 10 % 20

 

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Eticom
 • linkedin
 • youtube
Utilitzem cookies pròpies i de tercers d'anàlisi d'ús i mesura per millorar la experiència d'ús i contingut de la nostra web, et recomanen acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació. Recorda que pots modificar aquesta configuració.