Condiciones Generals de Contractació

Informació general

La titularitat d'aquesta pàgina Web, www.sdelsol.com, (d'ara endavant Web) és de Software Del Sol S.A. (d'ara endavant Software DELSOL), amb NIF número A-11.682.879, inscrita en el Registre Mercantil de Jaén, Tom 150, Foli 160, Fulla J-4552, Inscripció 8a. Pots contactar amb nosaltres per correu electrònic en l'adreça info@sdelsol.com o per telèfon en el número 953 22 79 33.

Aquest document (així com qualsevol altre que aquí s'esmentin) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquesta Web i la compra o adquisició de productes o serveis en la mateixa (d'ara endavant, Condicions).

A l'efecte d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que Software DELSOL desenvolupa a través de la Web comprèn els serveis d'allotjament, manteniment, actualitzacions i formació de les aplicacions desenvolupades per Software DELSOL

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, has d'haver llegit la Política de Privacitat, la Política de Cookies i els Termes d'ús generals dels nostres serveis en el Núvol.

Quan utilitzes aquesta Web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un servei a través de la pàgina, consents quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat. Si ho fas en nom i representació d'una organització, declares que pots acceptar i acceptes aquestes Condicions en el seu nom. Si no estàs d'acord amb tot això, has d'abandonar aquesta Web.

Estàs Condicions podrien ser modificades. Ets responsable de consultar-les cada vegada que accedeixis, naveguis i/o usis la Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l'adquisició de serveis.

Per a qualsevol pregunta que tinguis en relació amb aquestes condicions, pots posar-te en contacte amb nosaltres utilitzant les dades de contacte facilitats més amunt o utilitzant el formulari de contacte que trobaràs en la direcció  https://www.sdelsol.com/contacto/.

L'usuari

L'accés, la navegació i ús de la Web, et confereix la condició d'Usuari (d'ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa acceptes, des que inicies la navegació per la Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves posteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment.

Com a Usuari assumeixes la responsabilitat d'un ús correcte de la Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • Fer ús únicament per a fer-nos preguntes i realitzar compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement poguéssim considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte i de facturació veraces, lícits i actualitzats.
 • Declares ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d'aquesta Web.

Aquesta Web està dirigida principalment a Usuaris residents a Espanya. Software DELSOL no assegura que la Web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Software DELSOL declina tota responsabilitat que es pugui derivar de l'accés, navegació i ús de la Web, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya.

L'Usuari accepta formalitzar qualsevol compra de serveis, el contracte i la factura, així com rebre la prestació dels serveis contractats exclusivament en castellà.

Procés de compra o adquisició

Pots comprar en la Web pels mitjans i formes establerts seguint el procediment de contractació online. Durant el procés de compra pots seleccionar un o diversos serveis i afegir-los al carret prement a “CONTRACTAR” o “AFEGIR Al CARRET”. La comanda es formalitza prement a “REALITZAR COMANDA”, “ENVIAR” o “FINALITZAR”.

Hauràs d'emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas et sol·licitem, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, pots modificar les dades de la compra.

Seguidament, rebràs un correu electrònic confirmant la teva comanda.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, com a Usuari consents que Software DELSOL generi una factura electrònica que es farà arribar a través del correu electrònic. Igualment, aquesta factura electrònica estarà disponible dins de la teva ZONA PRIVADA de la Web. Pots obtenir una còpia de la teva factura en paper sol·licitant-ho a Software DELSOL per correu electrònic a admon@sdelsol.com.

Com a Usuari has de conèixer, en el moment de la compra, les especificacions i condicions particulars de venda que concerneixen el servei que vols adquirir i que es mostren en la seva pàgina de la Web i reconeixes que la realització de la comanda de compra materialitza l'acceptació plena i completa de les especificacions i condicions particulars de venda aplicables a cada servei.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en la Web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de Software DELSOL amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això siguin aplicable.

Disponibilitat 

Totes les comandes de compra rebuts per Software DELSOL a través de la Web estan subjectes al fet que cap circumstància o causa de força major afecti la formalització de la compra dels serveis. Si tinguéssim dificultats que impliquessin que la formalització de la compra d'algun o alguns serveis fos irrealitzable, ens comprometem a contactar amb tu i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte de compra d'aquest servei.

Preus i pagament 

Els preus que es mostren en la Web amb els preus finals sense incloure els impostos aplicables.

En cap cas la Web afegirà costos addicionals al preu d'un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als ja hagis rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: targeta bancària i domiciliació bancària.

Si has seleccionat el pagament mitjançant targeta bancària, has de tenir en compte que les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora d'aquestes. Si aquesta entitat no autoritzés el pagament, Software DELSOL no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb tu.

Si has seleccionat el pagament mitjançant Domiciliació bancària, el càrrec es farà el mateix dia o el primer dia hàbil següent al dia en què es formalitza la compra, si la comanda s'ha realitzat després de les 14.00 hores.

En qualsevol cas i modalitat de pagament, en fer clic a “REALITZAR COMANDA” o “FINALITZAR” confirmes que el mètode de pagament utilitzat és teu i que ens autoritzes a utilitzar aquest mitjà de pagament durant tot el període de vigència de la nostra relació contractual. Encara que Software DELSOL emeti el correu de confirmació de la comanda, aquesta confirmació quedarà subjecta a la confirmació del pagament per part de l'entitat bancària.

Independentment de la modalitat de pagament triada, en cas de produir-se una incidència en el pagament dels serveis contractats, ens reservem el dret a interrompre de forma temporal l'accés als serveis mentre no s'hagi resolt aquesta irregularitat i a repercutir si escau, les despeses que ens hagin ocasionat.

Totes les campanyes o promocions especials publicades per Software DELSOL tenen data fi de promoció. Aquestes promocions no són acumulables, ni aplicables en futures renovacions dels serveis contractats.

Activació dels serveis / lliurament 

Software DELSOL et confirmarà l'activació dels serveis contractats mitjançant l'enviament d'un correu electrònic on t'indicarem el teu Codi d'Usuari i contrasenya. En el cas de cursos de formació la confirmació podrà no incloure Codi d'Usuari i/o contrasenya.

En els casos en els quals, associat a un servei, adquireixis l'estoig del programa, has de tenir en compte que els lliuraments s'efectuaran només en l'àmbit del següent territori: Espanya (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla). En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen de dilluns a divendres i en un termini no superior a 7 dies.

Actualització de dades

Si has detectat un error en introduir dades necessàries per a processar la teva comanda en la Web, podràs modificar-los posant-te en contacte amb nosaltres a través dels espais de contacte habilitats en la Web, i/o utilitzant les dades de contacte facilitats en la clàusula primera (Informació general).

Així mateix, també podries esmenar-los tu mateix a través de la teva ZONA PRIVADA en la Web.

T'aconsellem que llegeixis la nostra Política de Privacitat per a tenir més informació sobre com exercir el teu dret de rectificació segons el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals.

Desistiment i devolucions

Desistiment

Quan realitzes una compra en la Web t'assisteix el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 14 dies sense necessitat de justificació, sempre que no hagis fet ús del servei que has contractat.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en què es formalitza la compra.

Per a exercir aquest dret de desistiment, hauràs de notificar la teva decisió a Software DELSOL. Podràs fer-ho a través del correu admon@sdelsol.com expressant de forma clara i inequívoca que és la teva intenció desistir del contracte de compra.

En cas de desistiment, Software DELSOL reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual és informat de la decisió de desistir per l'Usuari. El reemborsament es farà utilitzant el mateix mètode de pagament que es va emprar per a realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'Usuari.

L'Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

De forma enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica…

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que puguis contractar en aquesta Web, perquè aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Software DELSOL mitjançant el primer ús del servei, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En el cas dels nostres serveis s'entendran executats quan usis els codis d'Usuari que et facilitem per correu electrònic en formalitzar la teva comanda.

Finalització de la prestació de serveis

Els serveis que contractes a través de la Web es renoven de manera automàtica si no has expressat de manera inequívoca la teva intenció de donar per finalitzat el contracte.

Pots sol·licitar la terminació de la nostra relació contractual en finalitzar el període de contractació, enviant un correu de comunicació a admon@sdelsol.com, amb almenys 30 dies d'antelació.

Responsabilitat

Excepte disposició legal en sentit contrari, Software DELSOL no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • Qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva.
 • Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).
 • Tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per totes dues parts en el moment en què es va formalitzar la compra.

Igualment, Software DELSOL també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:

 • Fallos técnicos que por causas fortuitas o de otra índole, impidan un normal funcionamiento del servicio a través de internet. Falta de disponibilidad de la Web por razones de mantenimiento u otras, que impida disponer del servicio.
 • Software DELSOL pone todos los medios a su alcance a efectos de llevar a cabo el proceso de compra, pago y envío/entrega de los productos, no obstante, se exime de responsabilidad por causas que no le sean imputables, caso fortuito o fuerza mayor.
 • En general, Software DELSOL no se responsabilizará por ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas, cuando el mismo se deba a acontecimientos que están fuera de nuestro control razonable, es decir, que se deban a causa de fuerza mayor.

Posarem tots els mitjans raonables per a trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la causa de força major.

Comunicacions i notificacions

Mitjançant l'ús de la Web, acceptes que la major part de les comunicacions amb Software DELSOL siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en la Web).

A efectes contractuals, consents a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeixes que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Software DELSOL enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit.

Com a Usuari pots enviar notificacions i/o comunicar-se amb Software DELSOL a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten. Igualment, tret que s'estipuli el contrari, podem contactar amb tu i/o enviar-te notificacions per correu electrònic o en l'adreça postal facilitada.

Acord complet

Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i Software DELSOL en relació a fi de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L'Usuari i Software DELSOL reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Protecció de dades

La informació o dades de caràcter personal que ens facilitis en el curs d'una transacció en la Web, seran tractats conformement a el que s'estableix en la Política de Privacitat. En accedir, navegar i/o usar la Web consents el tractament d'aquesta informació i dades i declares que tota la informació o dades que ens facilites són veraces i estan actualitzats.

Legislació aplicable

L'accés, navegació i/o ús d'aquesta Web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i/o ús de la Web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Software DELSOL i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Jaén.

Si alguna o algunes de les presents Condicions fossis declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

Queixas, reclamacions i suggeriments

Pots fer-nos arribar les teves queixes, reclamacions, suggeriments o tot un altre comentari que desitgis realitzar a través del correu electrònic defensordelcliente@sdelsol.com.

A més, disposem de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que pots sol·licitar-nos en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions.

No obstant això, volem solucionar els teus problemes o inquietuds abans que sigui necessari recórrer a mesures legals. Abans de registrar una reclamació formal contra nosaltres, acceptes intentar resoldre la disputa informalment a través del nostre Defensor del client. No dubtis a escriure'ns i ens posarem en contacte amb tu per telèfon o correu electrònic.

Data de publicació: 25/06/2019
Entrada en vigor: 25/06/2019

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".