Acció alliberada

per Software DELSOL

Quan l'accionista ha complert la seva obligació pagant la totalitat del valor de les accions que ha subscrit es diu que tenen les seves accions alliberades.

Amb aquest significat, l'art. 455 del Codi de Comerç en tractar del moment i forma de pagament de dividends entre els accionistes, regulava que el pagament de dividend s'ha de fer en diner efectiu a qui tingui la condició d'accionista en el moment que aquest pagament sigui exigible.

Però també regula que el pagament del dividend es pot realitzar en forma d'accions alliberades de la pròpia societat si així ho decideix la Junta General amb el vot favorable del 80% del capital representat.

Si no es produeix aquesta majoria només podrà pagar-se d'aquesta forma el dividend als accionistes que l'acceptin expressament.

Per tant podem definir l'acció alliberada com aquella que, per haver pagat l'accionista la totalitat de la seva aportació, dóna dret al fet que se li lliuri com a títol definitiu i al fet que se li paguin íntegrament els dividends per utilitats que es generin.

Per contra, parlem d'accions no alliberades per a referir-nos a aquelles que no han estat totalment pagades per estar dins del termini que prevegin, per a aquest pagament, els estatuts o el reglament de col·locació.

Hem d'assenyalar que, en el moment de subscriure accions, existeix l'obligació per part de l'adquirent de pagar, com a mínim, una tercera part del seu valor i, mentre no la pagui íntegrament, només s'en lliurarà un títol provisional que serà substituït pel definitiu quan acabi la totalitat del pagament i l'acció es converteixi en alliberada.

Aquests certificats provisionals poden ser negociats segons regulin els estatuts (comprats, venuts, pignorats, etc) però, en cas de cessió d'aquests, responen de manera solidària per les quantitats pendents de desemborsar el cedent i el cessionari.

Mentre l'adquirent de l'acció no alliberada compleixi els terminis previstos per als desemborsaments conservarà tots els seus drets com a accionista, sent el termini màxim per a l'alliberament total des de la subscripció d'un any.

Quant al repartiment de beneficis, els dividends o utilitats es pagaran en proporció a la part pagada respecte del valor nominal de les accions tret que en la seva emissió la Junta General hagi previst una altra cosa.

Una vegada que la societat a emès i lliurat els títols que acrediten la subscripció i, si escau, desemborsament de les accions, tant si són provisionals com a definitius, la societat ha d'inscriure'ls en els llibres d'accionistes amb indicació de la seva sèrie, número i data d'inscripció.

En expedir-se el títol (provisional o definitiu) es reconeix la qualitat d'accionista del seu titular i li habilita per a exercir els drets que comporta.

Però, perquè se li permeti exercir aquests drets el titular ha d'estar al corrent dels pagaments compromesos. Si venç algun termini de pagament de quotes de subscripció i no atén aquest pagament l'accionista no pot exercir els seus drets.

Casos d'accions alliberadas en origen

Fins aquí hem parlat, en general, de l'acció alliberada com aquella que ha estat subscrita i desemborsada pel seu titular, però existeixen diversos supòsits en els quals les accions neixen directament alliberades, supòsits regulats per la Llei de Societats de Capital (RDL 1/2010).

Augment de capital per a compensació de crèdits

Es creen accions per a extingir crèdits, en la Societat Limitada han de ser crèdits totalment líquids i exigibles, en l'Anònima han de ser-ho, almenys, el 25% dels crèdits i el venciment dels altres no ser superior a cinc anys.

Abans de la Junta General els socis han de tenir informació total i detallada dels crèdits que es volen compensar i, en les societats anònimes, un informe d'auditor avalant les dades.

Augment per conversió de obligacions

Es realitzarà segons estableixi l'acord d'emissió de les obligacions.

Augment a càrrec a reserves

La Junta General podrà acordar l'augment de capital i, per tant, l'emissió d'accions o participacions alliberades, aplicant les reserves de què disposi:

 • La reserva per prima d'assumpció de participacions socials.
 • La reserva d'emissió d'accions.
 • La reserva legal, totalment en les societats limitades i en el que excedeixi del 10% del capital en les anònimes.

Per a poder realitzar aquest augment per la Junta General ha de basar-se en un balanç aprovat per ella i que es refereixi a una data dins dels sis mesos immediatament anteriors a l'acord.

És obligatori que l'operació es verifiqui per informe de l'auditor de comptes de la societat o, si no tenen auditor, per un nomenat pel Registre Mercantil a petició dels administradors.

Reflex comptable 

Com sabem, les accions o participacions formen el capital social integrant una part fonamental del net patrimonial del nostre balanç.

Quan les accions o participacions no han estat totalment alliberades els desemborsaments pendents han de figurar també en el balanç del subscriptor d'accions en els comptes que corresponguin.

Per a la societat que emet les accions els socis (accionistes) per desemborsaments no exigits es registren en la partida A-.1.I.2 trucada Capital no exigit o bé minorant el valor de Deute amb característiques especials segons sigui la qualificació comptable de les seves aportacions.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".