Actiu depreciable

per Software DELSOL

En una comptabilitat els elements d'actiu fix (o no corrent) són aquells béns i drets de tota mena (mobles o immobles, materials i immaterials) que l'empresa posseeix amb la finalitat d'utilitzar-los en la seva activitat econòmica (en el procés productiu de béns o serveis, en la seva administració o per a altres usos com el seu arrendament), la durada útil del qual és major d'un any i que no estan destinats a la seva venda en l'activitat normal del negoci.

¿Què és un actiu depreciable?

Parlem d'actiu depreciable per a referir-nos a elements patrimonials, generalment de l'actiu no corrent, el valor del qual decreix durant el temps que dura la seva vida productiva (que, per definició, és de més d'un any).

Normalment els actius depreciables solen ser, com acabem de dir, els actius fixos; no sol ocórrer que un actiu circulant es depreciï, excepte casos molt especials.

Si comprem mercaderies per a revendre-les o matèries primeres per a produir, amb elles, béns o serveis aquesta compra pot produir resultats econòmics negatius, però això no seria una depreciació sinó, mes bé, un mal negoci.

Causes de la depreciació

Aquesta disminució de valor d'elements de l'actiu fix es produeix, fonamentalment, per quatre motius:

 • L'ús el mer fet d'utilitzar un actiu produeix aquesta pèrdua de valor; per exemple, una màquina que està dissenyada per a produir un determinat nombre d'articles anirà tenint menys valor segons els vagi produint perquè, òbviament, la seva capacitat de produir va disminuint.
 • El transcurs del temps en utilitzar aquests béns es produeix un desgast natural.
 • L'obsolescència, constantment van apareixent modificacions, millores i innovacions tècniques que fan que una unitat productiva perdi preu.
 • L'esgotament en actius que seran explotats i l'explotació dels quals fa que perdin capacitat de ser explotats en el futur, ocorre molt en activitats extractives (com una mina) o en l'obtenció de recursos naturals.

El càlcul de la depreciació, en el cas que hàgim de fer-ho, es farà tenint en compte els factors que acabem d'enumerar i, partint del valor de la seva adquisició, tindrem en compte factors com la vida útil que li queda (en temps o en unitats produïdes) o el seu preu actual en el mercat (valor net realitzable) o el que esperem d'ell (valor en ús).

Si aquesta revisió de valor es produeix quan encara està en ús el bé suposarà un canvi del seu valor comptable i si el bé ja ha acabat la seva vida útil llavors parlem de valor residual.

Actius fixos no depreciables

Com hem dit, generalment són els actius fixos els que són depreciables, però no tots ells ho són, hi ha excepcions.

 • Els actius que no estan en ús que, al no ser utilitzats no poden ser objecte de depreciació.

En aquest grup trobem els edificis en construcció o la maquinària i equip en muntatge. Una vegada acabats i quan comencem a utilitzar-los per a la nostra activitat productiva hem d'associar a la seva producció les despeses que hem fet per a la seva generació.

 • Els solars i terrenys la regulació legal considera que no es deprecien mai perquè la seva configuració i extensió no varia.

Això és veritat només fins a cert punt, per exemple, un terreny d'ús agrícola si pot desgastar-se i arribar a perdre fins a tot el seu valor amb el seu ús. També podrien ocórrer accidents naturals que poden variar el valor del terreny i, fins i tot, fer-lo desaparèixer totalment.

Depreciació i amortització

Mentrestant, com estem veient, la depreciació és la constatació d'una pèrdua en el valor de l'actiu, l'amortització és un instrument destinat a distribuir la despesa que suposa l'adquisició d'un actiu no corrent al llarg dels seus anys de vida.

Els dos conceptes, depreciació i amortització, són molt semblants (gairebé sinònims) perquè, en realitat, l'única cosa que canvia és el punt de vista, la depreciació des del valor de l'actiu i l'amortització des de la despesa que suportem per aquest actiu.

En tot cas existeixen depreciacions que no són producte de l'amortització com les deterioracions dels quals parlem a continuació.

I, per contra, existeixen elements amortitzables que, per definició, no es deprecien com el solar on està construït un edifici (encara que pugui variar el seu valor segons el mercat immobiliari).

En conclusió: un dels mitjans pels quals ens està permès computar comptablement la depreciació d'un actiu fix és la seva amortització que produeix un canvi en el valor comptable d'aquest actiu ja que aquest valor comptable serà el de la seva valoració en el seu compte (normalment el seu preu d'adquisició o producció) menys la seva amortització acumulada.

En tot cas l'amortització és una despesa i, per això, la depreciació que representa

Depreciació i  deterioració

A diferència de l'amortització, la deterioració es computa a través d'una correcció valorativa (generalment realitzada abans del tancament de cada exercici) per a ajustar el valor d'un actiu al seu valor recuperable.

En aquest cas la depreciació que es produeix no és la prevista en el moment inicial, estem parlant de pèrdues de valor que no es produeixen per l'ús normal i continuat de l'actiu sinó per altres factors no previsibles al principi com una obsolescència anticipada en el temps o un desgast anormal o, en el cas d'actius (fixos o circulants) financers per circumstàncies del mercat.

El còmput d'una deterioració d'un actiu, en els casos que ens ho permet la normativa fiscal i comptable, afectarà sempre el compte de resultats com a despesa o pèrdua: segons estigui regulat en cada cas concret el seu reconeixement es farà contra un compte de despesa o directament contra el compte de pèrdues i guanys.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".