Administració

per Software DELSOL

L'administració és el maneig i la gestió d'alguna cosa que requereix d'això: podem administrar una organització, una empresa, un patrimoni econòmic, una entitat pública, etc.

En tots aquests casos els administradors són les persones responsables del bon o mal funcionament o resultats de l'administrat.

En aquest article revisarem dues accepcions (més o menys diferents però, per descomptat, diferenciades) d'administració: la pública, la d'empreses i societats mercantils.

L'Administració pública

Amb aquest nom es coneix als organismes i organitzacions que conformen el poder públic en un Estat.

A Espanya, l'article 137 de la Constitució disposa que “el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.

Aquestes administracions esmentades, Estat, Comunitats Autònomes i Municipis es denominen administracions territorials, la seva composició és democràtica i exerceixen el poder públic; existeixen altres administracions, les no territorials (organismes i entitats de Dret Públic), que no tenen poder propi i que depenen de les primeres (la Seguretat Social, empreses públiques, etc.).

La Llei de Règim Jurídic del Sector Públic (Llei 40/2015, d'1 d'octubre) reconeix, en el seu article 3.4 personalitat jurídica plena i única a les administracions territorials (Estat, CCAA i municipis) i els altres organismes i entitats públiques poden realitzar actuacions enfront d'altres persones però no tenen personalitat jurídica pròpia sinó que depenen de l'administració territorial a la qual pertanyin.

També pertany a l'Estat l'Administració de justícia que, segons Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial emana del poble i s'administra en nom del Rei.

En tots aquests casos l'Administració Pública està subjecta sempre a les seves regles jurídiques i les finalitats que la fonamenten, per això l'article 103 de la Constitució estableix que  “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

L'Administració empresarial

Un territori totalment diferent és el de l'Administració de  negocis.

Una empresa és, per definició, un conjunt de recursos (personals i financers) que s'organitzen per a realitzar una fi productiva i obtenir uns rendiments econòmics, és a dir, en ella trobem a persones que treballen (empleats, empresaris i tercers com els proveïdors) i recursos materials (com a edificis, instal·lacions, maquinària, eines, existències, actius monetaris, etc.) que han de realitzar la seva activitat de manera organitzada i coordinada per al compliment d'una fi productiva que reportarà un resultat econòmic.

L'Administració empresarial consisteix a gestionar i implementar aquesta coordinació i organització perquè tots aquests recursos funcionin de manera eficient, planificada i orientada a uns propòsits i expectatives.

En els primers temps de la Revolució Industrial i, per tant, en les primeres empreses modernes el funcionament de la seva gerència i administració es feia de manera empírica.

Amb el desenvolupament dels mètodes de gestió i producció i dels mercats han sorgit innombrables estudis, tècniques i teories sobre com s'ha de realitzar tal activitat.

L'Administració Científica proposada per Frederick Winslow Taylor (1856-1915), postulava acabar amb les pràctiques que es feien fins a aquest moment de baixos costos, baixos salaris i maximitzar els beneficis a curt termini i proposa unes polítiques de compres i de salaris adequades a la qualitat i l'augment de la producció, ordenant l'activitat en les seves ubicacions i agrupació de manera lògica, eficient i racional (estudi de temps i moviments).

La Teoria Clàssica de l'Administració, proposta per Henry Fayol (1841-1925) veu l'empresa com un tot organitzat i l'administració integra, en la seva adreça, les altres funcions que realitza l'empresa: producció, comercialització, seguretat, comptabilitat i gestió financera.

En aquesta visió la direcció ha de preveure, organitzar, manar, coordinar i controlar tota l'activitat, aplicant principis de jerarquia, unitat de comandament, ordre, iniciativa i divisió del treball, entre altres.

La teoria humanística sorgida als EUA des dels anys 30 del passat segle, intenta superar les dos anteriors enfocant la labor administrativa des del punt de vista de l'interès de les persones que col·laboren en l'empresa, tenint en compte factors sociològics i psicològics.

S'ocupa, principalment, de l'adaptació del treball al treballador i del treballador al seu treball.

L'administració de les societats mercantils

Les Companyies Mercantils que, avui dia, són fonamentalment les societats anònimes i societats limitades, són ens que tenen personalitat jurídica pròpia, segons disposa el Codi de Comerç en el seu article 116.

Això significa que tenen capacitat jurídica, que poden ser titulars de drets i assumir obligacions, és a dir, poden contractar, ser propietàries, creditores i deutores d'altres persones.

Però no tenen capacitat d'obrar, en ser entitats que no tenen voluntat pròpia ni cos físic no poden elles adoptar les seves pròpies decisions ni poden signar contractes: per això necessiten estar dotades d'òrgans d'administració que les representen i que decideixen per elles.

Tot això està regulat per la Llei de Societats de Capital (LSC) que estableix quals seran aquests òrgans juntament amb els estatuts de la societat que els regularan, sempre d'acord amb l'abans dita LSC.

Aquesta labor de decidir i representar a la societat es realitza a través de:

 • La Junta General regulada pels articles 159 et seq. de la LSC, és la reunió de tots els socis (propietaris d'accions o participacions socials) que prenen les decisions importants de la societat votant segons la seva participació. La Junta General ha de reunir-se, almenys, una vegada a l'any per a aprovar la comptabilitat anual.
 • L'òrgan d'administració de la societat regulat pels articles 209 et seq. de la LSC i definit en els seus estatuts, és el representant ordinari de la societat enfront de tercers i qui adopta les decisions del dia a dia, sempre en les formes, termes i límits que estableixin els estatuts, la Llei i la Junta General. Aquest òrgan pot ser de diversos tipus:
 • Consell d'Administració compost per diversos membres que adopten les decisions per votació. Poden nomenar un o més consellers delegats que realitzaran la gestió i representació de la societat en nom del Consell.
 • Administrador Únic que representa i gestiona la societat personalment
 • Diversos administradors mancomunats dos o més persones que realitzen la gestió i representació concorrent junts
 • Diversos administradors solidaris dos o més persones que poden actuar qualsevol d'ells per separat.
 • Administració concursal en cas que la societat declari el concurs de creditors el Jutge nomenarà a aquest tipus d'administradors per a gestionar i representar a la societat mentre duri aquest procediment.
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".