Administrador solidari

per Software DELSOL

La solidaritat és una qualitat jurídica, prevista en principi per a les obligacions, que descriu el nostre Codi Civil en els seus articles 1.137 i següents.

Ve de la institució del Dret Romà denominada in solidum en la qual una obligació pot recaure sobre diversos creditors o diversos deutors de manera que el seu compliment pugui ser exigit per qualsevol dels creditors de manera individual i completa, en el primer cas, o a qualsevol dels deutors també de manera individual i completa, en el segon.

Quan un només dels creditors ha cobrat o un només dels deutors ha pagat la totalitat es produeixen noves relacions entre els seus co-creditors o co-deudors perquè el que ho ha cobrat tot reparteixi amb els altres creditors la part corresponent o perquè el que ho ha pagat tot pugui reclamar als altres deutors; tot això segons la naturalesa de l'obligació i les circumstàncies.

Conclusió: la solidaritat consisteix que diverses persones (dues o més) participen en una obligació de manera que qualsevol d'elles, individualment, és totalment responsable o creditora de la totalitat d'aquesta obligació amb independència de la relació que, després, pugui establir-se entre elles. Per dir-ho en llenguatge castís, és com el lema dels Reis Catòlics “tanto monta, monta tanto”.

L'administració d'una societat mercantil

La Llei de Societats de Capital (RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol) fixa la regulació de com han de ser els òrgans administratius de les societats en els seus articles 209 i següents.

El primer que ens diu és que l'òrgan de representació de la societat pot ser:

 • Un administrador únic.
 • Dos o més administradors que actuïn de forma conjunta.
 • Dos o més administradors solidaris.
 • Un consell d'administració, que és un òrgan col·legiat compost per tres o més persones i que actua sempre de manera democràtica (per majories en votacions).

En la societat anònima si el que hi ha són dos administradors no seran solidaris, sinó que actuaran de forma conjunta i si són més de dues es constituiran, obligatòriament, en consell d'administració.

Per tant, l'existència de dues o més administradors solidaris no pot donar-se en la societat anònima, queda només per a la societat limitada.

Quant a la determinació de quin sigui el sistema per a l'òrgan d'administració, mentre en la societat anònima aquest sistema ha de fixar-se en els seus estatuts socials i, per a canviar-ho, seria necessària una modificació d'estatuts, en la societat limitada la Llei és molt més flexible; permet que els estatuts estableixin diverses maneres diferents i alternatives d'administració i que sigui la junta de socis la que triï com d'ells prefereix, podent canviar-ho al llarg del temps, sense ser aquí necessari modificar els estatuts.

En tots els casos que acabem d'enumerar quan parlem d'administradors designats, aquests poden ser persones físiques o persones jurídiques. Quan es nomena administrador (en qualsevol de les seves variants) a una persona jurídica aquesta ha de designar a una persona física perquè li representi i exerceixi les funcions.

Funcions, facultats i condicions de els administradors

La seva funció és gestionar i representar a la societat.

El seu càrrec és, en principi, gratuït, però els estatuts socials poden establir algun tipus de remuneració i fixar la naturalesa i quantia d'aquesta, pot ser un salari fix, variable, dietes, participació en el capital, etc.

Quant a la durada en el càrrec, en les SL poden ser nomenats per temps indefinit tret que els estatuts estableixin un termini, en aquest cas podran ser reelegits totes les vegades que sigui. En l'SL poden ser destituïts per la Junta General en qualsevol moment.

La Llei exigeix que exerceixin les seves funcions amb diligència, l'adequada dedicació i que rebin tota la informació necessària de la societat per a això, se'ls exigeix lleialtat a la societat i bona fe.

Les seves funció i comesa fonamental és la Representació de la societat en judici o fora d'ell.

Si la Junta general estableix limitacions a les seves facultats, encara que s'inscriguin en el Registre Mercantil, els actes de l'administrador continuen obligant a la societat enfront de tercers.

Siguin solidaris o mancomunats, qualsevol administrador si pot rebre les notificacions fefaents a la societat; si fos un consell d'administració les notificacions hauran de fer-se al seu president.

Els actes dels administradors estan subjectes a responsabilitat pels perjudicis que, en cas d'actuar amb negligència o mala fe, puguin produir a la societat o als seus creditors.

D'aquests perjudicis respondran tots els administradors que hagin intervingut en la decisió lesiva.

Administradors mancomunats o solidaris

Com hem vist la possibilitat que dues o més administradors siguin solidaris solo es pot donar en les Societats Limitades.

Segons la Llei, el nomenament d'administrador correspon a la Junta General de la societat, en el cas que designi a dos o més persones com a administradors deu, tal designació, manifestar de manera clara i expressa si els nomenats poden actuar de manera solidària o han de fer-ho conjuntament i així deu, també, realitzar-se la inscripció dels seus nomenaments en el Registre Mercantil.

Si els administradors són mancomunats tots els actes que realitzin en nom i/o en representació de la societat requereixen la intervenció de tots, és a dir, han de signar tots els administradors alhora no sent vàlids aquests actes si faltés un d'ells.

També pot establir-se, si són tres o més administradors, que puguin representar a la societat, per exemple, dues d'ells conjuntament.

Per contra, en el cas dels administradors solidaris qualsevol d'ells, individualment, pot actuar en nom i representació de la societat sense que sigui necessari la concurrència de cap dels altres administradors.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".