Alabarà

per Software DELSOL

Segons el diccionari de la Real Academia Española un albarà es la “nota de entrega que firma la persona que recibe una mercancía”.

Per tant estem parlant d'un document utilitzat molt sovint en el tràfic mercantil la utilitat del qual és la justificació del correcte lliurament i recepció de mercaderies.

L'albarà no és un document obligatori, però té molta importància i és molt convenient utilitzar-lo com a comprovant i, si escau, com a prova del lliurament de les mercaderies i en quin estat s'han lliurat.

Encara que el seu aspecte i el seu contingut són gairebé idèntics als d'una factura no és una factura i, per tant, no pot substituir a aquesta, és a dir, no produeix els efectes jurídics ni econòmics de la factura ni ens eximeix d'emetre i lliurar aquesta factura.

La factura final pot ser referida a un sol lliurament (un sol albarà) o a diversos lliuraments (diversos albarans).

Per exemple, si tenim un client al qual subministrem amb certa periodicitat un article que utilitza en la seva activitat, diguem una clínica que utilitza benes, i ens va demanant aquest article segons les seves necessitats, diguem que cada dilluns ens demana determinat nombre de benes segons les quals hagi consumit, anem lliurant, setmana a setmana, aquestes benes pel que si un mes ha tingut quatre dilluns i fem una factura mensual aquesta es referirà a quatre lliuraments i, per tant, a quatre albarans contenint la suma de tots ells.

Entrega i signatura de l'albarà 

Al comprador que recepciona aquestes mercaderies se li lliurarà també l'albarà amb original i còpia.

El comprador es queda amb l'original i signatura la còpia que retorna al venedor.

Aixó no només és important per al venedor que, com hem dit, té en la seva còpia signada un justificant d'haver lliurat les mercaderies, sinó també per al transportista perquè a ell també li justifica que ha lliurat aquest gènere en bon entat.

Per tant el comprador que recepciona les mercaderies ha de comprovar que se li han lliurat en bon estat ja que en la signatura de l'albarà així ho reconeix.

És, per tant, una mala pràctica el que el transportista lliuri les mercaderies i, en el mateix moment, l'albarà per a la seva signatura sense donar al comprador el temps necessari per a comprovar que han arribat sense cap deterioració.

Si després de rebre la mercaderia i signar l'albarà resulta que descobrim que està en mal estat:

 • Si els desperfectes són per culpa del transportista la signatura de l'albarà li eximeix de responsabilitats pel que venedor i comprador tenen aquí un problema ja que no podran reclamar-li.
 • Si els desperfectes són d'origen el comprador té, amb l'albarà a la mà, un termini de trenta dies per a reclamar al venedor.

Terminis de pagament

Un altre efecte molt important que té la data del lliurament de les mercaderies que està justificada amb l'albarà signat és la fixació del termini de pagament ja que la Llei sobre morositat (Llei 3/2004 de 29 de desembre segons nova redacció per la Llei 15/2010 de 5 de juliol) dóna un termini màxim de pagament de seixanta dies des de la recepció de les mercaderies, no des de l'emissió o recepció de la factura, per la qual cosa el moment de la signatura de l'albarà determina el còmput d'aquest termini de pagament.

¿Estem obligats a conservar els albarans?

L'albarà és un document estrictament comercial i, per això, no té cap valor justificatiu davant l'Agència Tributària.

No obstant això hi ha suposats en els quals sí que seria obligatòria la seva conservació:

 • Si la factura compleix tots els requisits de facturació i, per tant, en el seu concepte es veu tota la informació necessària no és necessari conservar l'o els albarans.
 • Si, per contra, la factura no detalla el que ha venut sinó que es limita a posar el número d'albarà sense més informació serà, en aquest cas, necessari que l'albarà acompanyi a la factura perquè sense ell no tindríem la informació requerida legalment per a les factures, per la qual cosa llavors sí que estarem obligats a conservar l'albarà durant tot el temps que estiguem obligats a conservar la factura.

Segons el Codi de Comerç estableix un període mínim de conservació de sis anys, per la seva part la Legislació Tributària ens obliga a conservar-les fins al període de prescripció de l'impost al qual afecten.

La conservació pot ser en paper o per mitjans electrònics que siguin fàcilment accessibles. També poden ser conservats per un tercer que ens presti aquest servei de conservació de documents.

En tot cas no està de més, per a qualsevol dubte o ampliació del fins aquí dit, conèixer la normativa aplicable a les nostres obligacions de facturació que és

 • Reial decret 1619/2012 de 30 de novembre pel qual s'aprova el reglament que regula les obligacions de facturació.
 • Orde EHA/962/2007 de 10 d'abril pel qual es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures.
 • Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària.
 • Codi de Comerç.
 • Llei 37/1992 de l'IVA.

Com fer un albarà

Al no ser un document requerit legalment no existeix una normativa reguladora del seu contingut, no obstant això està molt clar que ha de contenir, almenys la informació sobre:

 • Número d'albarà.
 • Lloc i data del lliurament de les mercaderies.
 • Dades del venedor: nom, NIF i domicili.
 • Dades del comprador: nom, NIF i domicili.
 • Descripció de les mercaderies que es lliuren amb detall del seu número, qualitats, pes, etc.
 • Espai per a la signatura i/o segella de la persona que rep les mercaderies.

No hem inclòs en aquesta enumeració les dades econòmiques del lliurament com el preu per unitat, el preu total com base imposable, els impostos aplicables com l'IVA, etc. No sol ser necessari incloure aquesta informació en el nostre albarà però tampoc hi ha cap raó per a no incloure-la i, de fet, és molt habitual que estigui en l'albarà.

En tot cas com més informació incloguem serà més fàcil la gestió posterior del lliurament i de la facturació.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".