Amortització

per Software DELSOL

L'amortització és una eina comptable per a periodificar el còmput de despeses.

Una funció important de la comptabilitat (probablement la més important) és computar els ingressos i les despeses durant l'exercici comptable per a obtenir un resultat d'aquest exercici (de beneficis o pèrdues) que ens serveix, entre altres coses, per a analitzar com va el nostre negoci i, també, per a liquidar impostos sobre el benefici.

Les despeses que computem han de correspondre a l'exercici (normalment a l'any), però existeixen despeses que realitzem per a obtenir béns o serveis que utilitzarem durant diversos anys.

Per exemple, el salari mensual d'un treballador, la compra de tòner per a la impressora, la factura del telèfon o el lloguer del nostre local són despeses que podem computar directament perquè es “gasten” dins de l'any sense problema.

No obstant això, si comprem una furgoneta que utilitzarem durant cinc anys no podem computar directament la despesa de la seva compra perquè no correspon totalment a l'exercici, sinó que caldrà amortitzar aquesta despesa durant aquests cinc anys perquè el còmput de la despesa correspongui a la realitat. Pitjor és si comprem un local comercial que utilitzarem durant molts anys (10, 20 o més).

En el cas que no amortitzéssim, sinó que comptem la despesa dins de l'exercici que es fa estaríem falsejant el resultat ja que en el propi any produiria una despesa desproporcionada i, durant els altres anys, deixaríem de computar una despesa que sí que estem realitzant.

El Pla General Comptable ens diu que l'amortització es farà de manera racional i sistemàtica segons sigui la durada de la vida útil dels béns i el seu valor residual i prenent també en compte la depreciació que sofreixin pel seu ús, funcionament i gaudi, així com una possible obsolescència tècnica.

En el cas que un element de l'immobilitzat pugui dividir-se en parts que tinguin, per si soles, un cost significatiu i una vida útil diferent s'amortitzaran per separat aquestes parts.

Si apareixen canvis en la vida útil d'un bé o del seu valor residual es consideraran canvis en les estimacions comptables.

Igualment, si canvia el valor de l'element per correccions valoratives per deterioració haurà d'ajustar-se tant els valors com els mètodes d'amortització per a ajustar-se a la nova situació.

Valor comptable. És el valor que té aquest actiu en la nostra comptabilitat; no és directament el valor de l'actiu segons apareix, sinó que a aquest valor cal restar-li l'amortització acumulada d'aquest actiu, per la qual cosa quan acaba la vida útil del bé el seu valor ha de ser zero o el valor residual.

Vida útil i valor residual

La vida útil és el període (en temps o en unitats produïdes) que estimem, raonablement, que l'actiu ens prestarà serveis.

Per part seva, el valor residual es calcula quan l'actiu ha aconseguit el final de la seva vida útil i és l'import econòmic que estimem que podem obtenir per la seva venda una vegada deduïts els costos d'aquesta venda.

Si aquesta quantitat econòmica no és significativa no es tindrà en compte per al càlcul de les seves amortitzacions.

Si el valor residual augmenta per sobre del seu valor comptable la seva amortització serà zero i podrà tornar a amortitzar-se si cau per sota d'aquest valor comptable.

Mètodes d'amortització. Podem utilitzar els mètodes que millor distribueixin el cost durant la vida útil de l'actiu.

Estem parlant de mètodes comptables, la normativa fiscal estableix uns paràmetres, mètodes i límits que hauran de tenir-se en compte, però aquí parlem només d'estimacions comptables.

Els mètodes són:

 • Lineal l'amortització és la mateixa quantitat durant tota la vida útil de l'actiu.
 • Depreciació decreixent la quantitat anirà disminuint d'any en any, normalment en funció del valor comptable efectiu de l'actiu.
 • Unitats de producció la quantitat es dedueix de la producció efectiva o esperada durant l'exercici.
 • Nombres dígits el percentatge aplicable s'hi hagi sumant el nombre d'anys de manera successiva.

Per a fer-ho correctament hem de prendre en consideració la naturalesa de l'actiu.

Per exemple, una mina és un actiu que s'acaba esgotant quan s'acaba el mineral extraïble; el més raonable en aquest cas és calcular la seva amortització per la quantitat extreta durant l'exercici.

Normativa fiscal. Fins ara hem parlat de l'amortització comptable.

No obstant això, l'amortització és una despesa i, perquè aquesta despesa sigui deduïble a efecte de l'Impost de Societats, ha d'ajustar-se a la normativa d'aquest impost.

Podem, per tant, haver de realitzar un tipus amortització comptable i un altre diferent perquè puguem deduir-nos la despesa davant Hisenda complint els requisits de la seva normativa.

Aquesta normativa està, fonamentalment, en l'art. 12 de la Llei de l'Impost (Llei 27/2014 de 27 de novembre) que comença establint que “Serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia”.

A continuació, estableix els criteris que considera com a depreciació efectiva; en el cas d'amortització lineal s'han de subjectar a la següent taula:

Tipus d'element

Coeficient lineal màxim

Període d'anys màxim

Obra civil

Obra civil general

2%

100

Paviments

6%

34

Infraestructuras i obras mineres

7%

30

Centrals

Centrals hidráuliques

2%

100

Centrals nuclears

3%

60

Centrals de carbó

4%

50

Centrals renovables

7%

30

Altres centrals

5%

40

Edificis

Edificis industrials

3%

68

Terrenys dedicats exclusivament a runams 

4%

50

magatzems i dipòsits (gasosos, líquids iy sòlids)

7%

30

Edificis comercials, administratius, de serveis i habitatges

2%

100

Instal·lacions

Subestacions. Xarxes de transport i distribució d'energia

5%

40

Cables

7%

30

Resta instal·lacions

10%

20

Maquinària

12%

18

Equips mèdics i asimilats

15%

14

Elements de transport

Locomotores, vagons i equips de tracció

8%

25

Vaixells, aeronaus

10%

20

Elements de transport intern

10%

20

Elements de transport extern

16%

14

Autocamions

20%

10

Mobiliari i estris

Mobiliari

10%

20

Lenceria

25%

8

Cristalleria

50%

4

Útils i eines

25%

8

Motlles, matrius i models

33%

6

Altres estris

15%

14

Equips electrònics e informàtics. Sistemes i programes

Equips electrònics

20%

10

Equips per a processos d'informació

25%

8

Sistems i programes informàtics.

33%

6

Produccions cinematogràfiques, fonogràfiques, vídeos i sèries audiovisuals

33%

6

Altres elements

10%

20

En el cas d'aplicar un percentatge constant sobre el valor pendent d'amortització (el que abans hem dit amortització decreixent) s'aplicarà la taula anterior de manera ponderada amb els següents coeficients:

 • 1,5 per a períodes d'amortització inferiors a 5 anys.
 • 2 per a períodes des de cinc anys però inferiors a vuit anys.
 • 2,5 a partir dels 8 anys.

En tot cas el percentatge constant no pot ser inferior a l'11%.

No es pot aplicar aquest mètode als edificis ni al mobiliari i estris.

El sistema de nombres dígits s'utilitzarà sobre la base dels percentatges de la taula anterior.

Tampoc s'utilitzarà aquest mètode en immobles, mobiliari i estris.

L'immobilitzat Intangible i el fons de comerç s'amortitzaran segons la seva vida útil i, si no és possible calcular-la, amb el límit anual d'una vintena part del seu valor.

Existeixen excepcions per a les quals existeix llibertat d'amortització referides, sobretot, a societats laborals i a despeses de recerca i desenvolupament.

Comptabilitzar l'amortització. - Els assentaments es faran al final de l'exercici, però abans del tancament.

Per exemple, si tenim un local que val, comptablement, 100.000€ i ho amortitzem segons el coeficient previst per Hisenda, és a dir, un 2% anual durant un període màxim de 100 anys, el coeficient anual d'amortització lineal és 100.000*0,02=2.000# i, per tant, el seu assentament anual d'amortització serà:

Deure

   

Haver

2.000,00€

(681) Amortització d'immobilitzat material

(281) Amortització acumulada d'immovilitzat material

2.000,00€

 

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".