Ampliació de capital

per Software DELSOL

L'augment de capital d'una societat mercantil consisteix, com el seu nom indica, a augmentar el capital que els socis (antics o nous) aporten o es comprometen a aportar als fons propis d'aquesta societat.

Es pot realitzar de diverses formes:

 • Per creació de noves accions o participacions.
 • Per elevació del valor nominal de les quals ja existeixen.

Quan es fa pot provenir els diners:

 • De noves aportacions en diners o en espècie o de deutes de la societat amb els socis.
  Amb càrrec a beneficis o reserves existents.

Acord de l'augment ha de fer-se per la junta general amb els requisits i formalitats prevists per a la modificació d'estatuts.

Si consisteix en una elevació del valor de les participacions o accions han de consentir tots els socis tret que es faci totalment amb càrrec a beneficis o reserves.

En les societats anònimes les accions deuen, després de l'augment, estar desemborsades en un 25% almenys.

La junta general pot delegar en els administradors l'execució de l'augment de capital o, fins i tot, acordar augments fins determinades xifres.

Augment amb prima. Es cobra la prima en assumir o subscriure les noves participacions o accions.

Dret de preferència. En els augments per emissió de noves accions o participacions amb aportació dinerària cada soci té dret a subscriure les noves en proporció a les quals ja posseeixi (segons el seu valor nominal).

Quan l'augment es faci per absorció d'una altra entitat o de tot o part del seu patrimoni o per conversió d'obligacions en accions no hi haurà aquest dret de preferència.

El termini per a exercir aquest dret serà el que consti en l'acord d'augment en les SL i el que estableixin els administradors en les SA i no podrà ser inferior a un mes.

Aquest dret es pot transmetre:

 • En les SL a persones que puguin adquirir lliurement participacions segons la Llei o els estatuts.
 • En les SA en les mateixes condicions que es puguin vendre les accions.

En les SL si algun soci no exercita el seu dret d'adquisició preferent s'oferirà als altres en proporció durant quinze dies i, si no les volen, durant altres quinze dies podran vendre's a tercers.

Butlletí d'Adquisició preferent. En la SA quan hi ha oferta pública d'accions l'oferta es regirà pels requisits que estableixen les normes del Mercat de Valors i aquesta subscripció es farà constar en un document anomenat Butlletí d'Adquisició que es farà per duplicat i el contingut del qual és:

 • Dades de la societat: nom, domicili i dades de la inscripció en el Registre Mercantil.
 • Dades del subscriptor: nom, cognoms i nacionalitat.
 • Nombre d'accions per ell subscrites, el seu valor nominal, la seva sèrie i el tipus d'emissió.
 • L'import pagat pel subscriptor, amb detall de la quantitat corresponent al pagament del valor nominal i la que correspon a la prima d'emissió.
 • L'oficina bancària o borsària on es verifica la subscripció i es desemborsi l'import de la seva compra.
 • La data a partir de la qual pot, el subscriptor, exigir la devolució dels diners que ha pagat en el cas que no es practiqui en forma la inscripció en el Registre Mercantil de l'execució de l'acord d'augment de capital.
 • Data i signatura tant del subscriptor (o qui li representi) com del receptor de la quantitat econòmica desemborsada.

El subscriptor té dret al fet que se li lliuri còpia signada d'aquest butlletí de subscripció.

Què succeeix si no se subscriu tot l'augment en les SL?. En aquest cas l'augment de capital serà per les quantitats subscrites tret que l'acord d'augment disposi que l'augment quedi sense efecte en cas que no es desemborsi completament.

Si queda sense efecte els administradors hauran de restituir les quantitats desemborsades pels subscriptors.

Què succeeix si no se subscriu tot l'augment en les SA?. Igual que en el cas anterior, si no se subscriu tot l'augment el capital quedarà augmentat només en les quantitats subscrites efectivament si l'acord d'emissió així ho ha previst.

Si l'augment de capital quedarà sense efecte els administradors el publicaran en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i, dins del mes següent al venciment del termini de subscripció, retornarà les aportacions als adquirents.

Pagament de les noves aportacions. Els subscriptors estan obligats a ingressar el desemborsament del seu preu des del mateix moment de la subscripció.

Inscripció en el Registre Mercantil de l'augment de capital. Quan ja s'ha executat l'acord de la Junta d'augment de capital els administradors donaran nova redacció als estatuts socials perquè es reculli en ells la nova xifra del capital social. Per a ells estan facultats per la junta.

Aquesta modificació es recollirà en escriptura pública atorgada pels administradors per a documentar-la i que sigui inscriptible en el Registre Mercantil.

En aquesta escriptura es contindrà:

 • Els béns i drets aportats.
 • Si l'augment consisteix en la creació de noves participacions o accions en les SL i en les SA que no cotitzin.
 • La identitat de les persones a les quals s'han adjudicat.
 • La numeració de les participacions o accions atribuïdes.
 • Declaració dels administradors que aquesta adjudicació s'ha inscrit en el Llibre Registre de socis quan sigui procedent tal llibre.

Aquest acord, elevat a escriptura pública, es presentarà per a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

En el cas de la SA l'acord d'augment de capital pot ser inscrit en el Registre Mercantil abans de la seva execució sempre que:

 • L'acord d'augment de capital prevegi, de manera expressa, la possibilitat de subscripció incompleta.
 • Quan aquesta subscripció d'accions noves hagi estat verificada o autoritzada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Si transcorre el termini de sis mesos des de l'inici del termini per a l'exercici de dret de preferència i no s'ha presentat aquesta documentació en el Registre Mercantil, els que hagin assumit o subscrit les noves accions o participacions poden demanar l'extinció de la seva obligació d'aportar o la devolució de les aportacions que hagin realitzat.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".