Auto liquidació

per Software DELSOL

Parlem d'autoliquidació (seguint la definició que fa d'ella l'art. 120 de la Llei General Tributària), com la declaració en la qual l'obligat tributari, a més de posar a la disposició de l'Administració la informació necessària per a liquidar l'impost i altres informacions, realitza per si mateix les operacions de qualificació i quantificació necessàries i determina i ingressa les quantitats que resulten del deute tributari o, si escau, la quantitat que pugui resultar a retornar o compensar.

Segons aquesta definició legal, l'autoliquidació és:

 • Una declaració tributària.
 • Que aporta informació sobre fets que afecten la liquidació del tribut que es tracti (per a determinar la seva base imposable, deduccions, exempcions, etc).
 • Que conté càlculs i operacions necessaris per a liquidar el tribut.
 • Que obté un resultat econòmic d'una quantitat que hàgim d'ingressar o que puguem compensar o demanar la devolució.

Per tant, un altre tipus de declaracions que fem a l'Agència Tributària no són autoliquidacions si no compleixen tots aquests requisits, per exemple, una declaració informativa (com el 347, declaració d'operacions amb tercers de més de 3000€) no és una autoliquidació perquè no liquida cap tribut ni produeix cap resultat econòmic per si sola és només una declaració obligatòria, però de control.

En l'actualitat gairebé totes les declaracions tributàries i, per tant, gairebé totes les autoliquidacions es presenten a través del lloc web de l'Agència Tributària seguint els seus formularis d'internet, per això els càlculs i operacions de liquidació es faciliten en aquests programes informàtics el que ajuda a evitar errors.

A més, l'Administració Tributària posa a la disposició del contribuent, en moltes ocasions, la informació de la qual disposa per a ajudar-lo a realitzar aquestes autoliquidacions; per exemple, per a la presentació de la declaració d'IRPF (que és una autoliquidació) l'Agència Tributària ens comunica les dades que ja figuren en el seu poder sobre els nostres ingressos, retencions i altra informació rellevant.

Això és important perquè la responsabilitat per la veracitat de les dades declarades no es pot reclamar al declarant si ha utilitzat les dades ja facilitades per Hisenda, la qual cosa dóna molta seguretat a l'hora de presentar l'autoliquidació.

També dóna major control a l'Agència Tributària sobre la nostra informació: per exemple, hi ha moltes empreses que vénen obligades a registrar els seus llibres d'IVA de factures emeses i rebudes a través del lloc web de l'AEAT pel que l'Administració té el control des del principi de les seves dades tributàries, sent llavors la presentació de l'autoliquidació un fet obligatori, però sense que aporti informació nova a l'Administració.

Comunicació de dades

En la comunicació de dades el declarant presenta i farcida, també, la declaració tributària però no realitza cap càlcul ni determina les quantitats que resultin a pagar o retornar, en elles és l'Administració Tributària qui liquida el tribut.

La Llei entén que, si el resultat és negatiu, es considera com sol·licitada la devolució que correspongui amb la sola presentació d'aquesta comunicació per l'interessat.

Verificació de les autoliquidacions

L'Administració Tributària pot comprovar i verificar les autoliquidacions presentades, tant en els aspectes formals com les operacions matemàtiques o la correcta introducció de la informació com en els aspectes de fons com comprovar la realitat de les dades declarades o la seva adequació a la normativa de l'impost de què es tracti.

Aquesta comprovació es fa de manera automàtica amb les dades dels quals ja disposa Hisenda, però també pot fer-se de manera més extensa a través de la Inspecció i Subinspecció Tributària que poden recaptar informació addicional.

Rectificació d'autoliquidacions per perjudici al contribuient

Si el contribuent considera que una autoliquidació que ha hagut de presentar per obligació legal és perjudicial per als seus interessos legítims pot demanar la rectificació d'aquesta autoliquidació.

Si aquesta rectificació dóna lloc al dret pel contribuent que se li retornin ingressos indeguts l'Administració ha de procedir a tal devolució i, si no ordena aquest pagament transcorreguts sis mesos, el contribuent té dret al fet que se li paguin interessos de demora sobre les quantitats que han de retornar-li encara sense que ho sol·liciti.

Aquest termini de sis mesos que té l'Administració per a realitzar la devolució començarà a contar des que venci el termini per a la presentació de l'autoliquidació o, si es reclama quan ja a acabat aquest termini, a partir de la data de presentació de sol·licitud de rectificació pel contribuent.

Autoliquidació complementària

La declaració s'anomenarà:

 • Complementària si només aporta informació nova.
 • Substitutiva si reemplaça completament una altra declaració presentada abans.

L'autoliquidació complementària es presenta pel mateix contribuent que va presentar l'original, quan existeixi la necessitat de modificar-la o completar-la i, com a conseqüència dels canvis, el resultat a ingressar, retornar o compensar sigui diferent del declarat originalment.

Per tant, serveixen per a corregir errors materials, omissions o per a declarar fets dels quals hem tingut informació posteriorment a presentar la declaració original.

Aquestes autoliquidacions complementàries es poden presentar, fins i tot, quan ja hagi acabat el termini per a la presentació original (sense que això suposi cap mena de sanció) amb l'únic límit que no hagi prescrit el termini perquè l'Administració determini el deute tributari ja que, en aquest cas, serien extemporànies.

Si la declaració original que complementa la nova contenia algun tipus de bonificació o incentiu fiscal que ja no sigui aplicable en presentar la complementària, el contribuent no podrà aplicar-los-hi i deurà, en la complementària, les quantitats derivades de l'aplicació indeguda d'aquests beneficis fiscals i els seus interessos de demora.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".