Bases de cotització

per Software DELSOL

Quins estàn obligats a cotitzar a la Seguretat Social

En l'àmbit de la Seguretat Social estan inclosos, amb independència del seu sexe, professió o estat civil, els espanyols amb residència a Espanya i els estrangers que resideixin a Espanya o es trobin a Espanya de manera legal i, en tots els casos anteriors, sempre que exerceixin una activitat a Espanya i estiguin inclosos en algun dels següents suposats.

 • Treballadors per compte d'altri.
 • Autònoms (treballadors per compte propi).
 • Socis treballadors en cooperatives.
 • Estudiants.
 • Funcionaris públics civils o militars.

Els règims de cotització: Existeixen diversos règims de cotització que responen a activitats de diversa naturalesa. No obstant això tots ells estan subjectes a la mateixa normativa (excepte les peculiaritats expresses de cadascun) i pertanyen al mateix sistema pel que les cotitzacions computen igual encara que, al llarg de la nostra vida, canviem de règim. Són:

 • Règim General: És el principal, inclou a la majoria dels treballadors. Dins d'ell hi ha diversos sistemes especials com els d'Artistes, Empleats de la Llar i Règim Especial Agrari.
 • Règim Especial de Treballadors per compte propi o Autònoms (RETA): En ell estan els treballadors majors de 18 anys que no estan subjectes a un contracte laboral i realitzen una activitat econòmica.
 • Règim Especial de Treballadors del Mar.
 • Règim Especial de Mineria del Carbó.
 • Segur Escolar.

Aquestes persones reben, a canvi, prestacions contributives de la Seguretat social.

La cotització a la Seguretat Social

La cotització a la Seguretat Social és un tribut que les empreses que tenen treballadors al seu càrrec han de declarar i pagar mensualment.

L'obligació neix a l'inici de l'exercici de l'activitat laboral. La comunicació d'alta és l'indicador que cal cotitzar però, encara que no es comuniqui l'alta, això no significa que no hi hagi obligació de cotitzar (ens obligaria, si escau, la Inspecció de Treball).

Dura aquesta obligació tot el temps que estiguem realitzant l'activitat laboral i cessa quan cessem en aquesta activitat.

Les quantitats que es paguen són suportades, en la seva major part, per la pròpia empresa i, en un percentatge menor, pels mateixos treballadors.

El pagament el declara i realitza, com hem dit, l'empresa que prèviament ha retingut, en les seves nòmines, les quantitats que corresponen als treballadors.

Respecte dels autònoms cotitzen el 26.50% de la base que correspongui i, si cotitzen també per baixa per malaltia, la quota és el 29,80%. Igualment si l'autònom vol tenir cobertura per cessament d'activitat (és a dir, desocupació) haurà d'afegir la cotització d'un 2,2% més.

Amb les cotitzacions a la Seguretat Social aquesta fa front a les despeses que li són propis: pensions, assistència sanitària, baixes per malaltia, maternitat, etc.

Al final d'aquest article poden veure's les bases mínimes i màximes establertes per la Llei de Pressupost Generals de l'Estat.

Conceptes de cotització: Són, en essència, els següents:

 • Contingències comunes: paguem per la baixa per malaltia comuna, maternitat i accident no laboral.
 • Accidents de treball i malalties professionals: cotitzem per aquestes cobertures i està dividida, al seu torn, en la cotització per incapacitat temporal, els diferents tipus d'invalidesa i mort i supervivència.
 • Hores extraordinàries.
 • Desocupació.
 • FOGASA: Fons de Garantia Salarial que garanteix una part de les retribucions impagades dels treballadors per insolvència de l'empresa.
 • Formació professional: finança els cursos de formació, reciclatge i qualificació professional dels treballadors.

La base de cotitzación

La base de cotització per contingències comunes en la nòmina es calcula:

 • Sumant les percepcions salarials del treballador (salari basi i tots els complements salarials) excepte les hores extraordinàries.
 • Les dietes, plus de transport, de treball i de material no s'inclouen en aquesta suma tret que superin el 20% de l'IPREM (Indicador Publico de Renda a Efectes Múltiples).
 • A l'anterior se sumarà la prorrata de pagues extres que es calcularà sumant totes les pagues extres que es perceben durant l'any i dividint-les per 12.

La base de cotització per contingències professionals s'obté sumant, a la base per contingències comunes, les hores extraordinàries.

Bases mínimes i màximes

La normativa, normalment en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, fixa les quantitats mínimes i màximes per la qual es cotitzarà en cada cas.

Això respon, quant a les mínimes, a un “topall” per a baix per considerar-se que una quantitat menor de la base no respon a la realitat.

Quant a les màximes, existeixen perquè aquestes bases serveixen per a calcular determinades prestacions contributives (com la desocupació o la jubilació) i, encara que aquestes prestacions tenen fixades quantitats màximes, no es permet cotitzar per sobre d'aquestes bases màximes.

Per a la fixació d'aquestes bases existeixen els grups de cotització als quals se li assigna un número i que corresponen a les diferents categories professionals. Com es veu, hi ha bases mensuals (fins al grup 7) i bases diàries (a partir del grup 8). Les taules per a 2018 són:

 

Bases de cotització per contingències comunes
Grup Cotització Categoria Professional Base Mínima €/mes Base Màxima €/mes
1 Engenyers, llicenciats, Alta Dirección 1.199,10 € 3.751,20 €
2 Engenyers técnicos, Perits, ajudants titulats 994,20 € 3.751,20 €
3 Caps administratius i de taller 864,90 € 3.751,20 €
4 Ajudant no titulats 858,60 € 3.751,20 €
5 Oficials administratius 858,60 € 3.751,20 €
6 Subalterns 858,60 € 3.751,20 €
7 Auxiliars administratius 858,60 € 3.751,20 €
    Base Mínima €/día Base Màxima €/día
8 Oficials de primera i segona 28,62 € 125,04 €
9 Oficials tercera i especialistes 28,62 € 125,04 €
10 Peons 28,62 € 125,04 €
11 Treballadors menors de 18 anys 28,62 € 125,04 €

A l'anterior quadre hem d'afegir que per accidents de treball i malaltia professional el mínim mensual és 825.60€ i el màxim 3.751,20€.

Contrato a tiempo parcial; bases mínimas por contingencias comunes
Grup Cotització Categoria Professional Base Mínima €/hora
1 Enginyers, llicenciats, alta direcció 6,95 €
2 Enginyers tècnics, Perits, ajudants titulats 5,76 €
3 Caps administratius i de taller 5,01 €
4 Ajudant no titulat 4,97 €
5 Oficials administratius 4,97 €
6 Subalterns 4,97 €
7 Auxiliars administratius 4,97 €
    4,97 €
8 Oficials de primera i segona 4,97 €
9 Oficials tercera i especialistes 4,97 €
10 Peons 4,97 €
11 Treballadors menors de 18 anys 4,97 €

 

Cotització fixa en contractes d'aprenentatge  formació
Concepte Empresa Treballador Total
Contingències comunes 33,46 € 6,67 € 40,13 €
Accidents de treball i malaltia professional IT 2,57€ IMS 2,03€   4,60 €
Desocupació (base 825,60€) 45,40 € 12,80 € 58,20 €
FOGASA 2,54 €   2,54 €
Formació professional 1,23 € 0,16 € 1,39 €

 

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".