Tancament fiscal

per Software DELSOL

En el nostre negoci, al final de cada exercici, realitzem el tancament comptable en el qual definirem els nostres resultats comptables de l'any (pèrdues o guanys) i realitzar un balanç final.

No obstant això, els nostres resultats comptables no tenen per què coincidir (i, de fet, és molt habitual que no coincideixin) amb els resultats fiscals o, dit d'una altra manera, la base imposable de l'Impost de Societats pot ser diferent del resultat del nostre compte de Pèrdues i Guanys.

Per què?: la base imposable sobre la qual calcularem el nostre Impost de Societats ha de determinar-se segons la normativa d'aquest impost, fonamentalment la Llei de l'Impost de Societats (Llei 27/2014, de 27 de novembre) i el seu reglament (RD 634/2015, de 10 de juliol), mentre que els resultats del nostre exercici comptable es calculen segons normes comptables com el Pla General de Comptabilitat (RD 1514/2007 o RD 1515/2007) i altres regulacions europees i internacionals a més d'altres fonts com la doctrina emanada de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Resulta que no sempre els criteris d'imputació d'ingressos, despeses, cobraments i pagaments coincideixen en les dues regulacions o, cosa que és el mateix, existeixen ingressos i despeses que no es computen de la mateixa manera segons els criteris comptables i fiscals.

De hecho, la propia Ley del Impuesto de Sociedades lo dice claramente en su art. 10.3: “En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas”.

El que es fa per a adaptar el resultat a l'impost el diem ajustos extra-comptables de l'Impost de Societats.

Per a començar, la pròpia despesa que suposa l'Impost de Societats, en el cas que ens surti a pagar, és una despesa que computarem en el nostre compte de resultats, però no és una despesa fiscalment deduïble pel que haurem de realitzar un primer ajusti comptable en comptabilitzar aquest impost de societats en el seu compte (6300) perquè no afecti la seva pròpia base imposable.

A més d'aquests ajustos d'ingressos i despeses hem d'esmentar que, en la base imposable de l'impost, també es porten a col·lació els resultats negatius d'exercicis anteriors que podran ser compensats durant determinats períodes.

Encara que en la nostra comptabilitat està també s'acaba fent, no es fa de la mateixa manera.

Despeses no computables per a l'impuesto

L'art. 15 de la Llei 27/2014 de l'Impost de Societats fixa una sèrie de despeses que, encara que puguin computar comptablement com a tals, no són despeses fiscalment deduïbles, són els següents:

 • Les sancions i/o multes tant penals com administratives.
 • Les pèrdues del joc.
 • Les indemnitzacions per acomiadament als treballadors o, també, per extincions de relacions mercantils quan excedeixin les quantitats previstes per l'Estatut dels Treballadors, els convenis col·lectius o altres normes i, en tot cas, quan excedeixin un milió d'euros per perceptor de cada indemnització.

A més d'aquestes despeses excloses expressament, al llarg de la normativa de l'impost trobem limitacions d'altres aspectes comptables com a valoració d'actius, normes per a poder computar deterioracions de valor d'aquests actius i provisions i previsions comptables permeses o no per la normativa de l'impost.

Diferència permanents o temporals

Els ajustos extra-comptables que estem estudiant produeixen, entre el compte de resultats i la base imposable de l'Impost de Societats, unes diferències. Doncs bé, aquestes diferències poden ser o no permanents ja que:

 • Seran permanents si no poden computar-se en la base l'Impost i mai podran ser-ho; al seu torn aquestes diferències permanents poden ser:
  • Negatives ingressos o despeses comptables que mai podran ser ingressos o despeses fiscals.
  • Positives ingressos o despeses que no són tals ingressos o despeses en la nostra comptabilitat però que sí que són tinguts en compte per al resultat fiscal en què consisteix la base imposable de l'impost.
 • Seran temporals quan no puguin computar-se en l'Impost de l'exercici comptable però sí que podran computar-se en un altre o altres exercicis posteriors amb el que caldrà periodificar segons estableixi la normativa de l'impost. Poden ser:
  • Negatives quan existeixen ingressos en la nostra comptabilitat de l'exercici que no poden integrar-se en la base imposable de l'impost però que sí que podran integrar aquesta base imposable en un altre o altres exercicis posteriors o quan existeixen despeses que no formen part de la nostra comptabilitat de l'exercici sinó d'altres exercicis anteriors o posteriors però que sí que ens podem computar per a la base imposable de l'impost.
  • Positives: ingressos que segons la normativa de l'Impost són ingressos d'aquest exercici però que en la nostra comptabilitat no ho són i es comptabilitzaran en altres exercicis i despeses que segons la normativa de l'Impost no corresponen a aquest exercici, però sí a un altre posterior i en la comptabilitat no és així.

Como es lógico, estas diferencias temporales se van a acabar compensando a lo largo del tiempo, es decir, una diferencia que se produce este año porque se va a acabar computando otro año en ese otro año producirá una diferencia equivalente.

Les amortitzacions

Per a acabar, hem de parlar de les amortitzacions.

La normativa de l'Impost de Societats regula, de manera molt exhaustiva, les amortitzacions dels elements de l'immobilitzat, establint límits molt clars tant en les diferents maneres de realitzar-les (lineal, progressiva, números dígits, etc) com quant als terminis i percentatges en què es poden realitzar.

Pel seu costat la normativa comptable també regula, com no podria ser d'una altra manera, les amortitzacions, els seus mètodes, terminis i percentatges, però deixa bastant més marge de decisió sobre com realitzar-les.

Si en realitzar les nostres amortitzacions comptables ens adaptem a la normativa de l'Impost, que és el que fa tothom, serà tot més senzill ja que, en aquest cas, no tindrem la necessitat de realitzar ajustos *extracontables en aquest àmbit.

Però és possible que decidim que ens convé més apartar-nos de la normativa fiscal, en aquest cas si haurem de realitzar tals ajustos.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".