CIF

per Software DELSOL

Tradicionalment els contribuents que no eren persones físiques disposaven d'un número fiscal identificador denominat Codi d'Identificació Fiscal (CIF), però aquesta forma o denominació ja no s'utilitza des de l'aparició del RD 1065/2007, de 27 de juliol, ara tots els contribuents, siguin persones físiques o jurídiques, té el seu número identificador al qual anomenem Número d'Identificació Fiscal (NIF).

El Número d'Identificació Fiscal

Com acabem de dir, totes les persones, físiques i jurídiques, tenen l'obligació de disposar d'un NIF.

Aquest NIF s'acredita:

 • Per a les persones físiques de nacionalitat espanyola mitjançant el Document Nacional d'Identitat (DNI). El seu NIF coincidirà amb el número del seu DNI al qual s'afegeix una lletra de verificació (majúscula) que constarà en el propi DNI. Els espanyols que no tenen DNI (els menors de 14 anys i els que resideixen a l'estranger) han de tenir NIF, per a això poden sol·licitar voluntàriament el DNI o, també, poden demanar a l'AEAT l'assignació d'un NIF. Si no ho sol·liciten l'AEAT podrà assignar-li-ho d'ofici.
 • Per a les persones físiques estrangeres mitjançant el Número d'Identificació d'Estranger (NIE). Igual que en el cas anterior, els estrangers que no disposin de NIE, de manera transitòria o definitiva, sol·licitaran l'assignació d'un NIF a l'AEAT. Si no ho fan Hisenda podrà assignar-ho d'ofici.
 • Per a les persones jurídiques mitjançant document expedit a aquest efecte per l'Administració Tributària.

Este NIF nos dará la siguiente información en su composición:

  • Una primera lletra majúscula que s'assigna segons sigui una persona jurídica espanyola (SA, SL o d'un altre tipus) o una societat estrangera i, en aquest cas, si té establiment permanent a Espanya o no resideix al nostre país.
  • Un número aleatori.
  • Un caràcter de control (una altra lletra majúscula)

En cas de persones no residents amb diversos establiments permanents a Espanya, si realitzen diferents tipus d'activitats, cada establiment haurà de disposar d'un NIF propi i diferent.

Les administracions públiques i els òrgans administratius i seccions amb capacitat de gestió pròpia disposaran d'un NIF propi.

També disposaran de NIF propi:

 • Els centres docents públics.
  Els centres assistencials o sanitaris públics.
  La Creu Roja Espanyola en els seus òrgans de govern i els seus centres sanitaris.
  Els registres públics.
  Els diferents òrgans judicials.
  Els butlletins oficials sense personalitat jurídica propia.

També tindran NIF propi els òrgans eclesiàstics amb personalitat jurídica pròpia.

Tramitació d'obtenció del NIF per a  les entitats

Com hem vist, tant les persones jurídiques (tot tipus de societats i fundacions) com les entitats que no tenen personalitat jurídica, quan realitzaran operacions amb transcendència tributària, han de tramitar l'obtenció del NIF.

Si no realitzen aquesta tramitació l'AEAT pot, d'ofici, donar-los d'alta en el cens d'obligats tributaris i assignar-los un NIF.

Terminis per a tramitar

S'ha de sol·licitar de manera prèvia a qualsevol lliurament de béns o prestació de serveis, compres o adquisicions, pagaments o cobraments o contractació de treballadors.

En tot cas es tramitarà dins del mes següent a la constitució o establiment.

Forma

Mitjançant la presentació de declaració censal (Model 036 o 037).

La sol·licitud es presentarà de manera:

 • Provisional si sol·licitem un NIF abans de la constitució de la societat per a poder operar en aquesta constitució (davant el banc, el notari, etc). Per a obtenir-ho hem d'aportar, almenys, un document signat pels constituents d'acord de voluntats amb descripció del que es constituirà. En aquest cas hem d'aportar la documentació definitiva dins d'un mes des de la seva inscripció en el Registre i si passats sis mesos no s'ha fet l'AEAT ens requerirà
 • Definitiva si ja tenim tots els requisits per a disposar del NIF i tota la documentació en regla (escriptura de constitució inscrita en el Registre). Davant aquesta sol·licitud l'AEAT assignarà el NIF al sol·licitant en el termini de deu dies.

L'AEAT pot comprovar la veracitat de la informació que apareix en la sol·licitud i, si descobreix dades que no són veraces, prèvia audiència de l'interessat, podrà denegar l'assignació del NIF.

En el cas d'entitats que realitzin operacions intracomunitàries a Europa subjectes a IVA intracomunitari, el NIF es confeccionarà segons les normes europees amb el prefix ÉS.

Utilització del NIF

Davant l'Administració Tributària

Els obligats tributaris tenen l'obligació d'incloure el seu NIF en tots els documents que presentin davant l'Administració Tributària (declaracions, autoliquidacions, comunicacions o altres escrits).

Si l'obtenció del NIF està pendent l'AEAT pot admetre documents sense ell, quedant arracada l'aportació en 10 dies i, si no es fa, es tindrà per no presentat el document.

També hauran d'aportar el NIF d'altres persones amb les quals realitzin operacions quan es refereixin a elles.

Davant operacions amb trascendència tributària

El NIF ha d'incloure's en tots els documents amb transcendència tributària i comunicar-lo a tercers que operin amb ells i també fer figurar el NIF de tercers que intervinguin en tals documents.

Per fer una enumeració no exhaustiva, parlem de:

 • Nòmines.
 • Rebuts de rendiments de capital mobiliari o immobiliari.
 • Factures i albarans.
 • Contractes mercantils.
 • Títols valor.
 • Plans de pensions i operacions sobre títols mercantils.
 • Documents bancaris, financers i d'assegurances.
 • Documents públics, com els notarials.
Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".