Comprovant financer

per Software DELSOL

Parlem de comprovant financer o comprovant de pagament per a referir-nos a un document de caràcter mercantil i comptable que serveix per a acreditar un contracte de venda i lliurament de béns i serveis per una empresa a un comprador que pot ser una empresa o un consumidor final.

Per tant, deixa constància fefaent que el comprador del bé o servei l'adquireix i el paga o queda obligat al seu pagament en les condicions que es determinen, normalment, en el mateix document.

Com hem dit, el destinatari i adquirent del bé o servei pot ser una empresa o un consumidor final.

Aquest document té una enorme importància per a tots:

  • Per a l'empresa que embeni el bé o servei documenta una operació que suposa un ingrés ordinari i així serà computat en la seva comptabilitat i tindrà conseqüències en el seu compte de resultats, així com en l'elaboració i, si escau, pagament d'impostos; per a la liquidació d'IVA, per exemple, és imprescindible comptar amb els comprovants financers de les operacions.
  • Per al comprador, si és una altra empresa que compra el bé o servei per a utilitzar-ho en la seva activitat econòmica, el mateix que en cas anterior haurà de ser computat comptablement i afecta igualment al seu compte de resultats i als seus impostos com a despesa deduïble.
  • Per al consumidor final, encara que aquest no porta comptabilitat ni liquida imposats com l'IVA, el comprovant de l'operació de compra també pot tenir molta importància a l'hora d'exercitar els seus drets com a consumidor (desistiment, garantia post venda, reclamacions, etc.) a més d'altres possibles conseqüències com quan aquesta despesa pugui produir una deducció o desgravament en els seus impostos personals.

Dades que apareixen en el comprovant financer

En el document que acredita una operació financera han d'aparèixer, com a mínim, les dades identificatives de les persones que intervenen (venedor i comprador), la data, les quantitats desglossades, pagament principal i impostos aplicables, el concepte de l'operació amb el detall que sigui necessari i les dates i formes de lliurament i de pagament.

Tipus de comprovant financer

En general se sol parlar dels següents tipus:

  • Factura.
  • Minuta o rebut d'honoraris.
  • Liquidació de compra.
  • Albarà de venda.
  • Tiquet (factura simplificada).
  • Guia de remissió de transportista.
  • Guia de remissió del remitent.
  • Rebut d'arrendament (de tota mena de béns, mobles o immobles).
  • Bitllets de viatge (tren, avió, autobús, vaixell).

Tots els documents que acabem d'enumerar poden ser considerats comprovants financers, però a l'efecte d'impostos i, sobretot, d'IVA no tots ells valen, en pràcticament tots els casos és obligatòria l'emissió d'una factura (normal o simplificada) amb el càrrec d'IVA (o IGIC) i aplicació dels altres impostos que vinguin al cas i fins i tot, en aquells casos en què no s'apliqui l'IVA per estar exempt o no subjecte sol ser, també, obligatòria l'emissió de factura.

En aquest sentit el Reglament de Facturació (RD  1619/2012, de 30 de novembre) permet justificar sense emissió de factures, únicament, determinades operacions financeres com l'adquisició de valors mobiliaris (accions, participacions, bons, cupons, etc.) que es faran per certificació de notari o de l'entitat bancària o l'empresa d'inversió i la compra d'actius financers, siguin amb rendiment implícit o explícit quan, en aquest últim cas, estiguin subjectes a retenció que es justificaran segons la normativa de l'Impost de Societats.

També estan exclosos de l'obligació de facturar les operacions bancàries que es justificaran mitjançant un document amb tot el mateix contingut que una factura excepte el número de factura, que aquí no s'exigeix.

Hi ha altres exclusions, com les operacions d'assegurança, d'intermediació en determinats casos i les realitzades per Societats d'Inversió Col·lectiva.

Únicament es permetran altres documents comptables diferents de la factura quan qui fa el lliurament de béns o prestació de serveis sigui un empresari o professional establert fora del territori de la Unió Europea i que no tingui cap establiment permanent en aquest territori.

També estan exempts d'aquesta obligació de facturar els empresaris o professionals que tributin en règim de recàrrec d'equivalència i la realització d'operacions exemptes d'IVA així com els que tributen per mòduls, tret que els ingressos siguin computables per a aquests mòduls.

Obligació d'expedir factura

Com acabem de dir, en virtut del que es disposa per la Llei de l'IVA (Llei 37/1992) i del Reglament de Facturació que acabem de citar, tots els empresaris i professionals estan obligats a expedir factura i la seva corresponent còpia en tots els lliuraments de béns i prestacions de serveis, incloses les operacions no subjectes o exemptes i amb independència, així mateix, del règim de tributació fiscal al qual estiguin acollits.

Aquesta obligació s'estén també als pagaments previs que han de ser recollits en una factura específica i després compensats (amb els seus impostos aplicats) en la factura corresponent.

L'obligació incumbeix a tots els empresaris o professionals radicats en qualsevol país de la Unió Europea o que, estant fos d'ella, operin amb un establiment permanent en aquest territori.

Aquesta obligació es pot complir, segons cada cas, amb factures ordinàries en els seus diversos tipus (inclosa l'electrònica) o, quan està permès, amb factures simplificades.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

  • Distribuïdors
  • Col·laboradors
  • Preguntes freqüents

Atenció al Client

  • Suport tècnic
  • Zona privada
  • Utilitats

Software DELSOL

  • Sobre Software DELSOL
  • Descarrega-ho gratis
  • Responsabilitat social
  • Treballa amb nosaltres
  • Resultats enquestes 2018
  • Butlletí DELSOL
  • Contacte

Polítiques

  • Política de Gestió
  • Política de Privacitat
  • Política de Seguretat
  • Termes d'ús generals de NUBE10
  • Condicions Generals de Contractació
  • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
  • linkedin
  • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".