Comunitat de béns

per Software DELSOL

En parlar de comunitat de béns hem de referir-nos a dues realitats diferents, encara que íntimament connectades entre si:

 • Les Entitats en Règim d'Atribució de Rendes en la normativa Fiscal.
 • El concepte i regulació de comunitat de béns del Codi Civil

Aquí parlarem de las dues.

La Comunitat de Béns en la normativa Fiscal

Segons la Llei són obligats tributaris no només les persones físiques i jurídiques sinó també les entitats que constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat i que poden ser diferenciades i estan subjectes a imposició.

A aquestes entitats la Llei les diu entitats en règim d'atribució de rendes.

No ho són les Societats Agràries de Transformació que està subjectes a l'Impost de Societats.

Ens referim, doncs, a diverses entitats com a herències jacents, societats civils i comunitats de béns, aquestes últimes són agrupacions de persones físiques que tenen un NIF diferenciat i poden realitzar una activitat empresarial o professional en comú, complint tots les obligacions i requisits que s'exposen en aquest apartat.

Aquestes entitats no estan subjectes a l'Impost de Societats, encara que els rendiments sí que es calcularan per la normativa d'aquest impost quan tots els partícips estiguin subjectes a ell o sobre l'Impost de la Renda de no residents quan tots estiguin, igualment, subjectes a ell.

Les rendes, a efectes fiscals, que s'atribueixen als partícips tindran la naturalesa que correspongui a la seva procedència i es determinen conformement a la normativa de l'IRPF.

Els rendiments en països estrangers on no existeixi un conveni de doble imposició amb intercanvi d'informació, no computaran quant a rendiments negatius, però podran ser compensades les pèrdues en els quatre anys següents.

Impost d'activitats Econòmiques. – En actuar com una unitat productiva és la comunitat de béns i no els partícips, la responsable de tramitar les altes, baixes i variacions de dades en el cens d'activitats econòmiques i, si escau, del pagament de l'Impost.

Per a això presentarà, en el moment de l'alta, un Model 036 amb les dades d'aquesta alta, així com amb les dades personals i percentatges de participació dels partícips El mateix succeeix quan canviïn els partícips en aquest cas també haurà de declarar-ho la pròpia comunitat.

A més de l'anterior cadascun dels partícips haurà de presentar una declaració censal personal donant d'alta les seves obligacions fiscals individuals relatives a la Comunitat de Béns.

Retenció o ingrés a compte i declaracions anuals d'IRPF. – Cada comuner, sigui o no subjecte passiu de l'impost, ha de fer individualment les declaracions periòdiques de rendiments, retencions i ingressos a compte d'IRPF referida als beneficis obtinguts per ell en la seva part proporcional.

Els beneficis s'atribueixen i reparteixen als partícips en els percentatges que s'hagi pactat o, si no s'ha pactat res, a parts iguals.

La retenció o ingrés a compte serà deduïda dels impostos personals del partícip que els declari i ingressi; en aquest sentit

 • Si el membre de la comunitat és subjecte passiu d'IRPF integrarà els pagaments a compte i rendiments definitius en la seva declaració personal i podrà aplicar-se les reduccions previstes per la Llei
 • Si és subjecte passiu de l'Impost de Societats o del de la Renda de no residents integraran els rendiments que els corresponguin en la seva base imposable (en el Model de declaració anual de l'IRPF existeix apartat específic per a declarar aquesta classe de rendiments).

No obstant això, és la pròpia comunitat la responsable de realitzar la declaració i ingrés de retencions fetes a tercers com a treballadors de la comunitat o proveïdors que hagin de retenir-se en les seves factures.

Impost sobre el Valor Afegit. – En aquest cas és la pròpia Comunitat de Béns l'obligada a presentar totes les declaracions liquidacions i dels pagaments, així com les obligacions formals.

Declaració informativa. – Aquestes entitats estan obligades a presentar una declaració informativa sobre les rendes a atribuir (Model 184) que serà responsabilitat del representant de l'entitat o, si no s'ha designat, de tots els comuners.

No estan obligats a presentar aquesta declaració informativa quan no exerceixin activitats econòmiques i els seus rendiments econòmics no superin a l'any la quantitat de 3.000€.

Cotització a la Seguretat Social. – A aquest efecte hem de diferenciar:

 • Si els partícips de la Comunitat de Béns ho són perquè aporten el seu treball per a l'activitat, als quals anomenarem socis comuners i tots ells sí que han de donar-se d'alta en la Seguretat Social a través del
 • Règim Especial de Treballadors Autònoms.
  Si uns altres partícips de la Comunitat només aporten capital (socis capitalistes) no hi ha, en aquest cas obligació de donar-se d'alta en Autònoms.

En todo caso si se realiza una actividad económica por lo menos uno de los partícipes deberá darse de alta en Autónomos porque no se entendería que se realice una actividad y no se ocupe de ella nadie.

Por otro lado, si la Comunidad va a tener personal asalariado a su cargo deberá cumplir todas las obligaciones de cualquier otra empresa, tramitar un código de cuenta de cotización (antes del inicio de las actividades), dar las altas y bajas, cotizar, etc.

La Comunitat de Béns en el Codi Civil

Existeix comunitat quan la propietat d'una cosa o un dret pertany pro indiviso a diverses persones.

Aquest concepte ve del Dret Romà on és possible que una cosa o un dret pertanyin a dos o més persones íntegrament de manera que cadascuna d'elles és propietària d'aquest bé en determinat percentatge.

Hi ha un altre tipus de comunitat de béns que ve del Dret Germànic i consisteix que tots els copropietaris són propietaris, alhora, de tot el bé, és el cas del règim econòmic matrimonial de la Comunitat de guanys.

Els comuners poden establir les normes, pactes o condicions que estimin oportuns tret que siguin contraris a la Llei.

En la comunitat de béns normal cada copropietari participarà de les despeses i els beneficis en proporció a la seva quota.

També podrà obligar els altres a contribuir a les despeses.

Si no es prova el contrari les quotes dels partícips es presumeixen iguals.

Cada comuner pot utilitzar la cosa sempre que l'ús sigui l'adequat i no perjudiqui els altres.

No pot fer alteracions en la cosa sense consentiment dels altres propietaris fins i tot encara que anessin beneficioses.

Per a administrar i gaudir el ben comú ha de ser per acord de la majoria de quotes; si no hi ha majoria o l'acord és perjudicial el copartícip afectat podrà reclamar judicialment.

Cada *codueño és propietari ple de la seva part i dels seus rendiments i pot disposar d'ella, vendre-la, donar-la, hipotecar-la, cedir els seus rendiments a un tercer, etc.

En tot cas els efectes de l'anterior estaran limitats a la seva participació quan s'extingeixi la comunitat.

Cap dels partícips està obligat a romandre en la comunitat. Poden demanar al jutge l'extinció d'aquesta.

No obstant això, pot pactar-se conservar la comunitat per un temps no superior a deu anys.

Però la divisió no podrà exigir-se si suposa fer inservible la cosa per al seu ús normal.

La divisió de la cosa comuna podrà fer-se pel jutge, acord entre els comuners o per tercers que siguin àrbitres o amigables.

Si són tercers deuran, en la mesura del possible, fer parts proporcionals a les quotes intentant evitar compensacions en diners.

Els tercers creditors de cadascun dels comuners poden participar en la divisió i oposar-se al fet que es faci sense la seva participació, però no poden impugnar la divisió ja feta tret que s'hagi fet en frau o malgrat la seva oposició.

En tot cas la divisió no afectarà drets de terceres persones sobre la cosa o dret comú.

Si la cosa no es pot dividir la divisió es farà adjudicant-la-hi a un que compensarà als altres en diners o venent-la i repartint el seu preu.

En tot cas s'aplicaran a aquesta divisió les regles sobre divisió d'herència.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".