Contracte d'egència

per Software DELSOL

El contracte d'agència consisteix que una de les parts, anomenada agent, es compromet davant l'altra a realitzar, de manera continuada o estable, actes i operacions de comerç per compte d'altri com a intermediari independent i sense assumir els resultats d'aquesta activitat (excepte pacte en contrari) a canvi d'una remuneració.

El primer requisit per a ser agent és ser independent pel que no són agents els viatjants o representants de comerç dependents ni cap altra persona que realitzi l'activitat per una relació laboral per compte d'altre.

Es considera que existeix dependència quan el que realitza l'activitat comercial no pugui organitzar la seva activitat o el temps que li dedica segons els seus propis criteris.

Si es pacta que l'agent assumeixi els resultats de l'operació personalment aquest pacte haurà de constar per escrit fixant la comissió, si no és nul.

El contracte d'agència està regulat per la Llei 12/1992 de 27 de maig amb l'excepció dels agents que actuïn en mercats secundaris de valors als quals no afecta.

Contracte d'agència

L'agent comercial ha de realitzar els actes i operacions de comerç objecte del contracte. Pot fer-ho personalment o per mitjà dels seus empleats.

També pot realitzar l'activitat per sub-agents. Per a això ha de ser expressament autoritzat per l'empresari i respondre de la seva gestió.

Encara que realitzi les vendes l'agent no pot subscriure els contractes si no està expressament autoritzat per l'empresari.

L'agent pot, excepte pacte en contrari, treballar per compte de diversos empresaris.

No obstant això, si representarà a dos o més empresaris comercialitzant productes semblants i concurrents o competitius haurà d'estar expressament autoritzat per aquests empresaris de manera expressa.

Quan realitzi una venda l'agent pot exigir el reconeixement dels béns lliurats i, si no li ho reconeixen sense justa causa, dipositar-los judicialment.

Prohibició de competència. El contracte podrà incloure una clàusula de prohibició de competència a l'agent després de la seva terminació.

Aquesta prohibició només podrà afectar la zona de l'agent, als clients que se li han encomanat i sobre els productes dels quals s'ocupava l'agent.

La seva durada no serà superior a dos anys i, si el contracte ha estat de durada menor de dos anys, d'un any.

Obligacions dels contractants

Obligacions de l'agent. Ha d'actuar de bona fe i vetllar pels interessos del seu (o els seus) representats, en concret està obligat a:

 • Ocupar-se de la promoció i venda que se li ha encomanat
 • Informar l'empresari de tot el necessari per a la bona gestió comercial i, sobretot, de la solvència dels futurs compradors.
 • Seguir les instruccions de l'empresari sempre que no afectin la seva independència.
 • Atendre les queixes i reclamacions dels seus compradors en nom de l'empresari.
 • Portar comptabilitat independent per cadascun dels seus empresaris.

Obligacions de l'empresari. També ha d'actuar de bona fe i a més té les següents obligacions

 • Subministrar a l'agent mostraris, catàlegs, tarifes i altres coses necessàries per a la seva activitat.
 • Facilitar a l'agent informació necessària en el desenvolupament de l'activitat i advertir-li si sap que el volum d'operacions serà menor que el que espera l'agent.
 • En un termini de quinze dies ha de notificar a l'agent l'acceptació o rebuig de les operacions que li comuniqui.
 • Notificar a l'agent, segons el producte venut, l'execució del contracte total, parcial o si no s'executa.
  Pagar a l'agent les remuneracions segons contracte

Remuneració de l'agente

L'agent pot cobrar els seus serveis professionals mitjançant una quantitat fixa pactada, una comissió o les dues coses combinades.

L'agent no té dret a cobrar les despeses de la seva activitat, excepte pacte en contrari.

Comissió. És comissió la remuneració que vària segons les vendes de l'agent.

S'esdevingui en el moment que es compleix el contracte.

Comissió durant la vigència del contracte l'agent té dret a cobrar la comissió que procedeixi per les vendes realitzades durant la vigència del contracte quan dites vendes es realitzin per la seva intervenció o es realitzin amb clients als quals l'agent hagi venut amb anterioritat.

Si l'agent té una zona exclusiva cobrarà la comissió de les vendes en aquesta zona, encara que no hagi realitzat ell les vendes.

L'agent no cobrarà comissió si correspon a un agent anterior o, si és més just, es podran repartir entre els dues aquesta comissió.

Comissió per vendes posteriors a l'extinció del contracte l'agent continua tenint dret a comissió en els següents casos

 • Que la venda es degui fonamentalment al treball de l'agent durant el contracte sempre que s'hagi conclòs dins dels tres mesos des de l'extinció.
 • Que l'encàrrec o comanda el rebi l'empresari abans que s'extingís el contracte.

Tret que es pactin altres terminis més curts, l'empresari deu, cada trimestre, lliurar a l'agent una relació de comissions reportades amb tota la informació necessària per al càlcul del seu import l'últim dia del mes següent al trimestre i pagar aquestes comissions en el mateix termini.

L'agent té dret a veure la comptabilitat i altra informació en poder de l'empresari sobre les comissions.

L'agent perd la seva comissió si l'operació no es perfecciona.

Terminació del contracte

El contracte es pot celebrar per temps determinat o indefinit.

Si és per temps determinat s'extingirà quan es compleixi.

Si es compleix el termini pactat i les parts continuen treballant com si no s'hagués complert, es considerarà que s'ha pactat convertir el contracte en indefinit.

Si és per temps indefinit el contracte s'extingirà per decisió de qualsevol de les parts que haurà de preavisar-lo a l'altra en el termini d'un mes per any que hagi existit el contracte (amb un mínim d'un mes i un màxim de sis mesos). Però es podran pactar per escrit altres terminis més llargs que, en tot cas, han de ser idèntics per a tots dos.

Sigui el termini determinat o indefinit, qualsevol de les parts podrà donar-lo per finalitzat en els següents casos:

 • Si l'altra part incompleix les seves obligacions.
  Si l'altra part ha estat declarada en concurs.

En cas de mort de l'agent el contracte s'extingeix, però no així en cas de mort de l'empresari.

Indemnitzacions a l'extinció del contracte. L'agent que hagi aportat nous clients o un increment de vendes important té dret a aquesta indemnització si la seva activitat durant el contracte continuarà produint avantatges a l'empresari i es considera just per pactes de limitació de la competència, per comissions que perdi o altres circumstàncies.

Aquesta indemnització no podrà ser major que la mitjana dels ingressos mitjans de l'agent durant els últims cinc anys o durant tot el contracte, la quantitat que sigui menor.

Indemnització per danys i perjudicis. L'agent té, en cas de denúncia del contracte per l'empresari, dret a ser indemnitzat per danys i perjudicis, però no per les despeses en què hagi incorregut en l'execució del contracte.

Aquesta indemnització no es donarà si l'empresari extingeix el contracte per incompliments de l'agent, quan sigui l'agent qui denuncia el contracte o quan l'agent cedeixi el contracte a un tercer amb consentiment de l'empresari.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".