Contracte de formació

per Software DELSOL

A Espanya els contractes formatius són contractes laborals de durada determinada i que, com veurem, tenen especificacions pròpies quant al règim de la prestació dels serveis i la seva retribució, estant orientats a la qualificació professional del treballador.

La Llei exigeix que la negociació col·lectiva que afecti l'empresa fixi criteris i procediments perquè existeixi una presència equilibrada d'homes i dones en aquest tipus de contractes i, també, que pugui crear compromisos de conversió d'aquests contractes en indefinits.

Estan regulats per l'art. 11 de l'Estatut dels Treballadors (RDLegislativo 2/2015, de 23 d'octubre) i són de dos tipus: el contracte en pràctiques i el contracte per a la formació i l'aprenentatge.

El contracte en pràctiques

El primer requisit per a celebrar aquest tipus de contracte és que el treballador hagi obtingut, en els últims cinc anys, un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols equivalents que estiguin reconeguts oficialment (com un certificat de professionalitat).

El termini de cinc anys s'ampliarà fins a set quan el treballador sigui discapacitat.

L'objectiu d'aquest contracte és permetre, al treballador, que obtingui la pràctica professional adequada al seu nivell d'estudis o formació.

Els convenis col·lectius podran determinar que grups professionals o llocs de treball poden incloure's en l'àmbit d'aquest tipus de contracte.

La durada d'aquest tipus de contractes no podrà ser inferior a sis mesos ni superior a dos anys; dins d'aquests límits el conveni col·lectiu podrà determinar la durada del contracte segons les seves característiques pròpies i les pràctiques a realitzar.

Les baixes per malaltia, maternitat i similars interrompen el còmput del temps de durada del contracte.

El treballador no pot tornar a ser contractat en pràctiques pel mateix títol o certificat, per la mateixa ni per una altra empresa, una vegada finalitzat el contracte. Tampoc podrà ser contractat per la mateixa empresa i per al mateix lloc de treball en pràctiques, encara que la titulació en què es basi sigui diferent.

A aquest efecte els títols universitaris de grau, màster i doctorat es consideren titulacions diferents sempre que, en la primera contractació, el treballador disposés ja del següent títol habilitant.

El període de prova serà el que fixi el conveni col·lectiu i, en defecte d'això, d'un mes per a treballadors amb títol de grau mitjà o certificat de professionalitat de nivell 1 o 2 i serà de dos mesos per a treballadors amb títol de grau superior o certificat de professionalitat del nivell 3.

El salari serà el que fixi el conveni col·lectiu. No podrà ser inferior al 60% del salari per a aquest mateix lloc de treball (segons aquest mateix conveni) durant el primer any ni al 65% durant el segon any.

Acabat el contracte, si el treballador continua en l'empresa, se li reconeixerà l'antiguitat pel contracte en pràctiques i no existirà període de prova.

El contracte per a formació i l'aprenentatge

El seu propòsit és la qualificació professional del treballador amb l'activitat laboral retribuïda i, alhora, activitat formativa.

Poden contractar-se treballadors entre 16 i 25 anys que no tinguin cap títol professional o acadèmic que els qualifiqui professionalment. Poden ser contractats els que estan, alhora, cursant formació professional en el sistema educatiu.

Per a treballadors amb discapacitat o en risc d'exclusió social no s'aplicarà el límit màxim d'edat.

El contracte tindrà una durada mínima d'un any i màxima de tres. La durada mínima podrà ser reduïda a sis mesos pel conveni col·lectiu.

Respectant la durada màxima de tres anys, els contractes subscrits per menys temps podran ser prorrogats al seu venciment fins a dues vegades; cada pròrroga tindrà una durada mínima de sis mesos.

Si el treballador està de baixa per malaltia, maternitat o paternitat o similars causes el temps de la baixa interromp el còmput de la durada del contracte.

Acabat el contracte el treballador ja no podrà ser contractat en un altre contracte d'aprenentatge en aquesta empresa ni en cap altra, tret que l'objecte de la formació sigui una qualificació professional diferent.

Tampoc es podrà contractar per aquesta modalitat quan el treballador ja hagi exercit aquest mateix lloc de treball en l'empresa amb anterioritat per més de dotze mesos.

Com ja hem dit, alhora que realitza la labor productiva en l'empresa el treballador ha de rebre formació sobre aquest ofici. Aquesta formació se seguirà en els centres habilitats per a donar qualificacions en formació professional reconeguts pel Sistema Nacional d'Ocupació o, si existeixen els mitjans i el personal adequat, en la pròpia empresa amb períodes complementaris en centres habilitats.

Alhora, l'activitat laboral ha d'estar relacionada a fi de la formació.

Els cursos impartits han de justificar-se en acabar el contracte.

Les qualificacions i competències que adquireix el treballador en aquest contracte seran acreditades per l'Administració Pública a la qual podrà demanar l'expedició d'un certificat de professionalitat, títol de formació professional o un altre tipus d'acreditació parcial, segons el cas.

La jornada de treball efectiu deu poder compatibilitzar-se amb la formació i, en tot cas, no podrà ser superior, durant el primer any, al 75% de la jornada màxima prevista pel conveni i, durant el segon i tercer any, al 85%.

Està totalment prohibides les hores extraordinàries (excepte en cas de catàstrofe) i el treball nocturn i per torns.

El salari del treballador serà el que correspongui al temps de treball efectiu, segons categoria, en el conveni. No podrà ser inferior al Salari Mínim en proporció a la seva jornada.

El treballador cotitza i té totes les prestacions i garanties de la Seguretat Social i el Fons de Garantia Salarial, inclòs la desocupació.

Si el treballador, acabat el contracte, continua en l'empresa no tindrà període de prova i el temps treballat se li computarà com a antiguitat.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".