Contracte a mitja jornada

per Software DELSOL

El contracte de treball és a temps parcial quan la prestació de serveis que realitzarà el treballador s'exerceixi durant un nombre d'hores inferior a la jornada de treball normal a temps complet comparable.

Es considera a temps parcial amb independència de les hores que duri la jornada cada dia perquè pot ser el seu número inferior en còmput diari, setmanal, mensual o anual; és a dir, el treballador a temps parcial pot treballar, per exemple, quatre hores d'una jornada habitual de vuit per a complir vint hores setmanals d'una jornada de quaranta o, també, pot treballar vint hores setmanals repartides en menys de cinc dies en jornades més llargues.

La seva normativa legal la trobem en l'art. 12 de l'Estatut dels Treballadors (RDLegislativo 2/2015 de 23 d'octubre), pel RD 1131/2002 i per l'Ordre ESS/106/2017 de 9 de febrer

El contracte a temps parcial pot ser indefinit o per durada determinada quan sigui possible segons aquest tipus de contractes. Es considerarà indefinit, en tot cas, quan el treballador hagi de fer treballs fixos i periòdics en el volum normal d'activitat de l'empresa.

No podrà ser a temps parcial el contracte de formació i el d'aprenentatge.

Regles que ha de complir el contracte a temps parcial. La Llei estableix les següents:

El contracte de treball ha de fer-se per escrit i en ell han de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball, les seves jornades i la seva distribució.

Si no es fes així es considerarà que el contracte és a jornada completa tret que es demostri el contrari.

Quan en l'empresa els treballadors a temps complet tinguin jornada partida al treballador a temps parcial només se li podrà aplicar una única interrupció d'aquesta jornada diària, tret que el conveni col·lectiu disposi una altra cosa.

No poden realitzar hores extraordinàries amb l'excepció de les provocades per sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.

Si podran realitzar hores complementàries segons es veu més a baix.

Els treballadors a temps parcial tenen els mateixos drets que els a temps complet.

Convertir un contracte a temps parcial en un a temps complet serà sempre de manera voluntària i el treballador no pot ser obligat a això ni sofrir cap mena de represàlia si es nega.

L'empresari ha d'informar els treballadors de les vacants que es produeixin i ells poden sol·licitar la seva conversió voluntària del contracte a temps parcial o a temps complet. L'empresari ha de tenir en compte aquestes sol·licituds.

Els convenis col·lectius han de preveure mitjanes per a facilitar la formació contínua d'aquests treballadors.

Hores complementàries. Són les que el treballador realitza a més de les que figuren en el contracte. Han de complir les següents regles:

 • No se li poden exigir al treballador si no s'ha pactat prèviament bé en el contracte de treball o bé en un altre pacte per escrit posterior.
 • No es poden pactar hores complementàries en contractes amb jornades inferiors a deu hores setmanals en còmput anual.
 • El pacte ha d'assenyalar expressament el nombre d'hores complementàries que pugui requerir l'empresari.
 • El nombre d'hores complementàries no pot ser superior al 30% de les hores contractades.

Els convenis col·lectius poden establir un altre percentatge, però no podrà ser inferior al 30% ni superior al 60%

 • El treballador ha de conèixer dia i hora de les hores complementàries, com a mínim, tres dies abans. El conveni pot establir un termini superior.
 • El treballador pot renunciar al pacte d'hores complementàries preavisant amb quinze dies quan s'hagi complert un any des que es va signar, en els següents casos.
  • Per cura de familiars menors, discapacitats, malalts i situacions anàlogues.
  • Per necessitats formatives que suposin una incompatibilitat horària.
  • Per incompatibilitat amb un altre contracte a temps parcial.
 • Si no es compleix tot l'anterior el treballador podrà negar-se a realitzar les hores complementàries pactades sense ser sancionat.
 • Encara que no hi hagués pacte l'empresari pot oferir hores complementàries al treballador de manera puntual que podrà acceptar-les o no lliurement. Per a això el contracte ha de ser indefinit i de més de 10 hores setmanals. Aquestes hores no podran superar el 15% de la jornada que el conveni podrà ampliar fins al 30%.
 • Les hores complementàries respectaran, en tot cas, els límits generals per a jornades i descansos.
 • Les hores complementàries es detallaran en la nòmina i es pagaran igual que les ordinàries.

Cotització a la Seguretat Social. Per a aquests treballadors les bases de cotització es calculen conforme al sou efectivament cobrat en el mes corresponent (amb les seves hores tant normals com complementàries), calculant-lo de la mateixa forma que als altres treballadors, és a dir, la base per contingències comunes amb tots els conceptes salarials més la prorrata de pagues extres.

La base de *AT i *EP es troba sumant les hores extra, però en aquests treballadors no existeixen hores extra (excepte casos excepcionals) pel que coincidirà, normalment, amb la base de contingències comunes.

En tot cas les bases de cotització no poden ser inferiors a les mínimes legalment previstes, en el cas de treballadors a temps parcial dit límit es fixa en hores de treball i, en el 2017, és

Bases de cotització per contingèncias comunes

Grup

Categoria Professional

Base mínima per hora en €

1

Ingeniers, llicenciats, alta direcció

6,95 €

2

Ingeniers tècnics, Perits, ajudants titulats

5,76 €

3

Caps administratius i de taller

5,01 €

4

Ajudants no titulats

4,97 €

5

Oficials administratius

4,97 €

6

Subalterns

4,97 €

7

Auxiliars administratius

4,97 €

8

Oficials de primera i segona

4,97 €

9

Oficiales tercera i especialistes

4,97 €

10

Peons

4,97 €

11

Treballadors menors de 18 anys

4,97 €

Quan el treballador estigui de baixa temporal per malaltia, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i durant la lactància la base de cotització serà la base reguladora diària de la prestació que cobra.

En cas de pluriocupació el treballador cotitzarà en les dues empreses normalment com correspongui.

Si la suma de les dues bases de cotització supera les bases màximes de cotització es reduirà proporcionalment entre totes les empreses per a les quals treballi.

Conversió del contracte en a temps parcial per jubilació parcial del treballador. En aquest cas el treballador ha d'acordar amb l'empresa una reducció de jornada i sou entre el 25% i el 50% i podrà continuar treballant i cobrar la jubilació parcial que li sigui reconeguda.

En aquest cas l'empresa ha de contractar a un altre treballador mitjançant un contracte de relleu.

Si el contracte de relleu és indefinit i a temps complet es podrà reduir la jornada fins a un 75%.

 

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".