Contracte en pràctiques

per Software DELSOL

Treballadors que poden ser contractats en pràctiques.

Es pot contractar a treballadors que tinguin un títol universitari o de formació professional (en grau mitjà o superior) o altres títols equivalents o un certificat de professional que li permeti l'exercici professional.

El contracte es pot celebrar si fa menys de cinc anys (o set si el treballador és discapacitat) des de la terminació dels seus estudis, però per a treballadors de menys de 30 anys no importa la data de terminació dels estudis.

La labor del treballador haurà de permetre la pràctica professional adequada a nivell formatiu.

Formalització del contracte. Haurà de formalitzar-se (tant el contracte inicial com les seves pròrrogues) per escrit en el qual consti:

 • La titulació del treballador.
 • La durara del contracte.
 • La feina que realitzarà.

A més de les altres formalitats per a tots els contractes aquest deu ser comunicat al Servei Públic d'Ocupació Estatal en un termini no superior a deu dies des de la seva formalització.

Durada del contracte. No pot ser inferior a sis mesos ni superior a dos anys. Els convenis col·lectius poden fixar límits per a baix o per a dalt però sempre dins d'aquest límit de sis mesos i dos anys.

Si el contracte és inferior a dos anys es pot prorrogar fins a dues vegades tenint aquestes pròrrogues una durada mínima de sis mesos i sempre que el contracte en total no superi els dos anys.

En cas de baixa per malaltia, maternitat, adopció, risc durant l'embaràs, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment, paternitat i risc durant la lactància s'interromprà el termini de durada del contracte.

El treballador no pot estar més de dos anys contractat en pràctiques per la mateixa titulació, encara que fora per empreses diferents ni tampoc podrà estar en la mateixa empresa en pràctiques més de dos anys desenvolupant el mateix lloc de treball encara que es faci per titulacions diferents.

Període de prova. El límit màxim del període de prova, tret que el conveni col·lectiu disposi una altra cosa, és:

 • Un mes si el títol del treballador és de grau mitjà o certificat de professionalitat de nivell 1 o 2.
 • Dos mesos si el títol és de grau superior o certificat de professionalitat de nivell 3.

Quan finalitzi el contracte, si l'empresa torna a contractar al treballador, no podrà haver-hi un altre període de prova i el temps treballat en pràctica computarà com a antiguitat en l'empresa.

Retribucions salarials. S'apliquen les fixades en el conveni col·lectiu per als treballadors d'aquesta categoria i/o grup professional; si no existís tal previsió salarial el sou no podrà ser inferior al 60% d'aquest salari del conveni durant el primer any ni al 75% durant el segon any de prestació de serveis en pràctiques del salari fixat per a activitats laborals anàlogues a l'efectivament desenvolupada pel treballador.

Si el contracte fos a temps parcial el salari serà el proporcional a la jornada pactada en els termes del paràgraf anterior.

En tot cas el salari no pot ser inferior al Salari Mínim Interprofessional vigent.

Avantatges per a l'empresa.

Reduccions en la cotització: si el treballador és, en ser contractat, menor de 30 anys (o de 35 amb discapacitat reconeguda de, almenys, el 33%) l'empresa té dret a una reducció de la meitat de la quota per contingències comunes d'aquest treballador durant tot el temps que duri el contracte.

Si el treballador estava realitzant pràctiques no laborals en l'empresa i se li contracta la reducció de la quota al fet que té dret l'empresa és del 75%.

Si un treballador en pràctiques realitza la seva labor a la disposició d'una altra empresa usuària dels serveis de la qual li ha contractat i aquesta empresa usuària, quan acabi el seu contracte en pràctiques, li contracta per temps indefinit en els mateixos termes que el contracte en pràctiques té dret a una bonificació de 500€ a l'any durant els tres primers anys en les seves cotitzacions empresarials a la Seguretat Social i, si el treballador és dona, a 500€ anuals durant tres anys.

Aquesta mateixa bonificació de 500€ (700€ per a dones) durant tres anys s'aplicarà a la pròpia empresa contractant si, una vegada acabat el contracte en pràctiques, transforma aquest contracte en pràctiques en un contracte indefinit a temps complet o parcial.

Si es produeix aquesta conversió en indefinit i el treballador afectat és discapacitat se li aplicaran també els beneficis i/o bonificacions prevists per a la seva contractació inicial.

Certificat.

En el moment de la terminació del contracte, l'empresa lliurarà al treballador un certificat amb la durada de les pràctiques, el lloc o llocs de treball ocupats, així com les principals tasques realitzades en cadascun d'ells.

Conversió en indefinit per incompliments. En els casos d'incompliment de les normes com que:

 • El contracte se celebri en frau de Llei.
 • No es compleixin els requisits formals de la seva celebració (forma escrita, registre en el SEPEE).
 • No se de l'alta en Seguretat Social.
 • El treballador no tingui la titulació necessària o l'hagi obtingut fora dels terminis previstos.
 • El treballador continuï treballant una vegada acabat el període del contracte o de les seves pròrrogues.

El contracte es considerarà indefinit.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".