Contracte per obra i servei

per Software DELSOL

Els contractes laborals són, per defecte, de durada indefinida; no obstant això, l'article quinze de l'Estatut dels Treballadors (RDL 2/2015 de 23 d'octubre) estableix els casos i condicions en els quals es poden celebrar contractes de durada determinada en els quals la relació laboral està subjecta a termini o condició amb la qual s'acaba la relació laboral.

Un d'aquests casos legalment previstos és el contracte d'obra o servei determinat per al que és necessari que:

 • L'obra o servei que ho motiva tingui substantivitat pròpia dins de l'activitat de l'empresa.
 • Que aquesta activitat tingui una durada limitada en el temps però que no sigui possible determinar la seva durada.

Aquests contractes no podran tenir una durada superior a tres anys que podrà ser ampliada un any més pel conveni col·lectiu aplicable. Si se sobrepassen aquests terminis el contracte es convertirà, automàticament, en indefinit.

Els convenis col·lectius poden definir i identificar el tipus d'activitat o tasca amb substantivitat pròpia susceptible de donar lloc a aquest tipus de contracte.

Quan l'obra és per a atendre un client

La jurisprudència antigament no acceptava que s'apliqués aquesta modalitat contractual per a l'atenció d'una contracta amb una altra empresa però, fa ja molt temps, aquest criteri jurisprudencial ha canviat i ara s'accepta sense problema i, de fet, és molt habitual que el contracte se celebri per a atendre un contracte amb una empresa que sigui el nostre client com a contracta o subcontracta.

Com és lògic per a això han de complir-se tots els altres requisits, és a dir, els serveis que es presten i que donen lloc a aquest contracte han de ser específics i substantius dins de l'activitat de l'empresa pel que no poden ser totalment idèntics als altres serveis que constitueixen l'activitat de l'empresa.

Conversió del contracte en indefinit

El contracte d'obra es convertirà en indefinit en els següents casos:

 • Quan així ho pactin de manera expressa l'empresari i el treballador.
 • Quan el treballador desenvolupi activitats laborals diferents de les que formen part del seu contracte.
  Quan no se celebri per escrit amb les formalitats previstes.
 • Quan no es doni d'alta als treballadors en Seguretat Social en el termini legalment previst com a període de prova d'aquesta relació laboral.
 • Quan s'hagin celebrat en frau de Llei.
 • Quan, transcorreguda la seva durada màxima, el treballador continuï prestant els seus serveis.
 • Quan el treballador, en un període de 30 mesos, hagi estat contractats per més de 24 mesos (consecutius o no) per la mateixa empresa, mitjançant 2 o més contractes temporals (de la mateixa o diferent naturalesa) inclosos els serveis prestats a través d'una ETT. Si és un sol contracte d'obra i no dues o més pot arribar a durar més temps (fins a tres o quatre anys segons els casos) sense que s'apliqui aquest motiu.
 • Els casos previstos en els convenis col·lectius segons el tipus d'activitat per a evitar utilitzar aquestes contractacions en frau de Llei.

En aquests casos quan el contracte es converteix en indefinit l'empresari està obligat a lliurar per escrit al treballador, en un termini de deu dies, un document que acrediti la seva situació com a treballador indefinit.

També el treballador pot demanar al Servei Públic d'Ocupació Estatal un certificat dels contractes que l'afectin per a acreditar la seva situació de fix davant la seva empresa. El SEPEE emetrà aquest certificat i el comunicarà a l'empresa.

Drets i condicions de treball del treballador 

Com en el cas de tots els altres treballadors de durada determinada el treballador per obra o servei té els mateixos drets que els altres treballadors excepte en el que es refereix a l'extinció del contracte.

Això ha de ser reconegut en tota la normativa aplicable: normes legals i convenis, aplicant-ho en proporció al temps de prestació de serveis quan així hagi de fer-se.

El còmput de l'antiguitat a l'efecte de reconeixement de drets es farà exactament de la mateixa manera per a aquests treballadors que per als altres.

L'empresari està obligat a informar a tots els treballadors quan en l'empresa hi hagi vacants de llocs de treball indefinits i donar a aquests treballadors les mateixes oportunitats que als altres treballadors per al seu accés; la informació es farà mitjançant publicació en tauler d'anuncis o pels mitjans que estableixin els convenis col·lectius o el costum.

Els convenis poden regular amb criteris objectius l'accés a aquests llocs indefinits i establir mesures per a garantir als treballadors temporals l'accés a formació professional contínua així com per a afavorir la seva progressió i mobilitat funcionals.

Extinció de la relació laboral

El contracte s'extingeix quan acaba l'obra o servei per al qual es va signar prèvia denúncia de qualsevol de les parts que haurà de fer-se amb una antelació de quinze dies.

Quan s'extingeix el contracte el treballador té dret a una indemnització de 12 dies de salari per any treballat (trobant la proporció) que l'empresari haurà de pagar-li en el moment de la comunicació de fi de contracte.

Si existeixen causes objectives per a finalitzar una obra per motiu del retard en l'execució d'obra civil el contracte no s'extingeix sinó que només se suspèn fins que cessi aquesta causa.

Quan el contracte s'ha signat per a atendre una contracta amb una tercera empresa sol es produeix l'extinció del contracte quan s'acaba la contracta per causa que no sigui la voluntat del contractista.

Si hi ha novació de la contracta és, en la pràctica, una prorroga de la mateixa no és motiu de finalització del contracte.

Una vegada extingit el contracte el contracte s'extingeix, però no hi ha cap acomiadament pel que el treballador no té dret a ser cridat novament si torna a sorgir el contracte.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".