Contracte temporal

per Software DELSOL

A Espanya el contracte de treball es considera que és indefinit si no es prova que té caràcter temporal (art. 8 de l'Estatut dels Treballadors).

I Quan té caràcter temporal un contracte laboral?, en aquells casos concrets que permet la Llei i que regula la mateixa Llei o els convenis col·lectius aplicables.

Els contractes temporals, que la Llei crida de durada determinada, són els que recullen els *arts. 15 i 11 del mateix Estatut dels Treballadors. Aquesta norma és la que recull la definició i regulació bàsica dels contractes que aquí descrivim, però existeixen altres normes específiques, reglamentàries i contingudes en els convenis, que també els afecten.

Contracte d'obra o servei determinat

Es contracta al treballador per a realitzar una obra o servei determinat que compleixi les següents característiques:

 • Aquesta obra ha de ser autònoma i amb substantivitat pròpia dins de l'activitat de l'empresa.
  La durada d'aquesta obra ha de ser limitada en el temps, encara que no és possible determinar, des d'un principi, la seva durada.

L'Estatut dels Treballadors es remet als convenis col·lectius que siguin aplicables en cada cas perquè aquests convenis siguin els que facin una delimitació i descripció casuística de quin tipus de treballs compleixen aquests requisits segons l'activitat que regulen aquests convenis.

Contracte per circumstàncies de la producció

En aquest contracte es permet la seva celebració per un temps concret (de data a data) encara que els serveis del treballador entrin dins de l'activitat normal de l'empresa quan es produeixi per:

 • Circumstàncies del mercat.
 • Acumulació de tasques.
 • Excés de comandes.

Els convenis col·lectius poden regular quines activitats laborals que puguin acollir-se a aquest tipus de contractació i regular criteris sobre el volum de treballadors que puguin contractar-se per aquest contracte en relació amb la plantilla total de l'empresa.

Durada màxima. La Llei estableix, per a aquest contracte, una durada màxima de sis mesos dins de l'últim any.

No obstant això, també permet als convenis col·lectius ampliar aquesta durada modificant-la a una altra superior i regular dins de l'àmbit temporal màxim de la mateixa tenint en compte el caràcter estacional de les activitats objecte de la prestació laboral.

El límit màxim que la Llei permet per a aquestes ampliacions és de dotze mesos dins dels últims deu i vuit mesos i sent el període màxim, també, com a màxim de les tres quartes parts del temps en què s'aplica.

Pròrrogues de la durada. Si la durada amb que se signa el contracte és inferior a la màxima permesa es pot ampliar aquesta durada mitjançant una pròrroga (només es permet una), signada per empresa i treballador i registrada, sense que això pugui suposar excedir la durada màxima del contracte.

Contracte de substitució

Quan un treballador està d'excedència forçosa per ocupar un càrrec públic o una baixa per maternitat o altres supòsits en els quals el treballador té dret a abandonar el seu lloc de treball durant el temps que duri la situació, però té dret a tornar a ocupar el seu lloc de treball quan acabi aquesta causa es permet a l'empresa contractar, de manera provisional, a un altre treballador perquè cobreixi els serveis d'aquest treballador.

Contracte en pràctiques

Es pot contractar en pràctiques al treballador que tingui un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior (o equivalent) obtingut en els últims quatre anys (sis si el treballador és minusvàlid).

El treball ha de proporcionar pràctica professional segons els estudis.

Durada. No serà inferior a sis mesos ni superior a dos anys (els convenis poden ampliar aquests terminis).

Arribat el termini màxim el treballador no podrà estar en pràctiques ni en la mateixa ni en una altra empresa.

Període de prova. No podrà ser superior a un mes per a treballadors amb títol de grau mitjà o dos mesos de grau superior.

Contracte per a la formació

És un contracte temporal que té per objecte que el treballador adquireixi formació pràctica i teòrica en el seu ofici.

Es pot celebrar amb treballadors que:

 • Siguin majors de 18 anys i menors de 21.

Aquest límit màxim serà de 24 anys per a treballadors desocupats que s'incorporin com a alumnes d'escola taller i casa d'oficis.

No s'aplica cap límit màxim d'edat per a discapacitats o per a aturats en tallers d'ocupació.

 • Que no tinguin la titulació necessària per a un contracte en pràctiques.

Durada del contracte. La durada mínima serà de sis mesos i la màxima de dos anys.

Els convenis col·lectius poden variar aquesta norma però la mínima mai podrà ser inferior a sis mesos i la màxima a tres anys.

Característiques.

Una vegada acabada la durada màxima del contracte el treballador no pot ser contractat una altra vegada, per cap empresa, per a la mateixa formació.

Tampoc pot ser contractat per a la formació el treballador que ja ha treballat anteriorment en la mateixa activitat.

El temps de formació teòrica serà l'adequat a l'activitat i no podrà ser inferior al 15% de la jornada (o el que estableixi el Conveni Col·lectiu).

Si el treballador no ha acabat la seva escolaritat obligatòria el temps de formació tindrà aquesta terminació com a objectiu.

Es pot complir la formació teòrica mitjançant curs de formació professional ocupacional.

Si el treballador és discapacitat psíquic la formació teòrica es podrà substituir amb rehabilitació.

En acabar el contracte l'empresa certificarà la durada i nivell de la formació del treballador.

Característiques comuns a tots aquests  contractes

Tots els contractes aquí estudiats han de ser celebrats per escrit i inscrits en els serveis d'ocupació i comunicats als representants sindicals mitjançant notificació directa o, quan estigui prevista, còpia bàsica del contracte.

Sí, celebrat un d'aquests contractes, l'empresari no dóna l'alta del treballador a la Seguretat Social dins del termini previst per al període de prova, el contracte es converteix automàticament en indefinit tret que estigui claríssim, per la naturalesa del treball, la condició de temporal del treball.

També seran de durada indefinida els contractes temporals que se celebrin en frau de Llei.

Si un mateix treballador està d'alta com a tal durant en la mateixa empresa durant un període total de vint-i-quatre mesos dins dels últims trenta mesos amb dos o més contractes temporals, encara que siguin diferents entre si (o a través empreses de treball temporal), ocupant el mateix lloc de treball el seu contracte es convertirà també en indefinit.

Això no s'aplicarà en els contractes per a la formació o de relleu.

Els treballadors que tenen contractes temporals gaudeixen dels mateixos drets que els altres treballadors indefinits, excepte les característiques pròpies del contracte quant a la seva durada i les que prevegi la Llei en els contractes per a la formació.

L'empresa té l'obligació d'informar els seus treballadors contractats amb durada determinada (inclosos els formatius) si existeixen vacants en llocs de treball i garantir-los les mateixes oportunitats per a accedir a tals llocs en les mateixes condicions que els altres treballadors.

Es pot complir aquesta obligació d'informació mitjançant anuncis públics en el lloc de treball o per altres mitjans acceptats pel conveni col·lectiu.

Els convenis col·lectius poden fixar criteris objectius per a la conversió dels contractes temporals en indefinits.

Igualment, els convenis poden exigir mesures per a garantir i facilitar el dret dels treballadors temporals a la formació contínua per a millorar la seva qualificació professional i les seves oportunitats de mobilitat.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".