Corporativa

per Software DELSOL

Una cooperativa és una societat en la qual diverses persones s'associen lliurement (i poden donar-se de baixa quan vulguin) per a realitzar activitats empresarials; té estructura i funcionament democràtics sobre la base dels principis de l'Aliança Cooperativa Internacional.

El seu objecte i activitat podrà ser qualsevol activitat econòmica lícita.

En la seva denominació haurà de figurar Societat Cooperativa o la seva abreviatura S.coop.

Existeixen societats cooperatives de primer grau, integrades per socis que són persones físiques i de segon grau, que les formen altres societats cooperatives com els seus socis.

La seva regulació normativa està en les Lleis específiques de les comunitats autònomes; per a les cooperatives d'àmbit nacional i les que existeixin a Ceuta i Melilla s'aplicarà la Llei nacional 27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives.

Quant al seu règim fiscal s'aplicarà la Llei 20/1990, de 19 de desembre.

Classes de cooperatives

Poden ser:

 • Cooperatives de treball associat.
 • Cooperatives de consumidors i usuaris.
 • Cooperatives d'habitatges.
 • Cooperatives agroalimentàries.
 • Cooperatives d'explotació comunitària de la terra.
 • Cooperatives de serveis.
 • Cooperatives del mar.
 • Cooperatives de transportistes.
 • Cooperatives d'assegurances.
 • Cooperatives sanitàries.
 • Cooperatives d'ensenyament.
 • Cooperatives de crèdit.

Constituir una societat cooperativa

Es constituirà mitjançant atorgament d'escriptura davant notari que s'ha d'inscriure en el Registre de Societats Cooperatives (nacional o autonòmic, segons el cas); amb aquesta inscripció adquireix personalitat jurídica.

Ha de constituir-la, almenys, tres socis i, per a les de segon grau, almenys dues societats cooperatives.

Fins que es produeixi la seva inscripció i, per tant, fins que tingui personalitat jurídica dels seus actes responen solidàriament els qui els realitzin. Fins a aquest moment es denominarà Societat Cooperativa en constitució.

Els promotors poden sol·licitar, prèviament a l'escriptura, la qualificació del projecte d'estatuts al Registre.

Estatuts

S'incorporen a l'escriptura de constitució i, per tant, a la inscripció registral.

Han de contenir tota la informació: nom, objecte social, domicili, àmbit geogràfic, durada, capital mínim, aportacions econòmiques mínimes per a ser soci i com han de desemborsar-se i provar-se, si les aportacions dels socis generen o no interessos, classes de socis, requisits per a ser-ho i per a donar-se de baixa, els seus drets i deures, com es reemborsen les aportacions, infraccions i sancions i composició del consell rector.

Hauran de figurar les exigències concretes que la Llei prevegi per a cada cas.

Les modificacions estatutàries es faran mitjançant escriptura pública i s'inscriuran.

Si la modificació és per canvi de classe de cooperativa, els socis que no votessin a favor del canvi podran anar-se i la seva baixa serà considerada justificada (en el termini d'un mes des de la inscripció).

Podrà aprovar-se un reglament de règim intern que desenvolupi els estatuts.

Els socis

Poden ser-ho tots, persones físiques, societats, públiques o privades i, fins i tot, les comunitats de béns.

Els requisits per a ser-ho s'inclouran en els estatuts.

Els nous socis sol·licitaran la seva entrada al Consell Rector, si es desestima poden recórrer davant el Comitè de Recursos o davant l'Assemblea General.

L'admissió podrà ser impugnat per determinat nombre de socis segons prevegin els estatuts.

Podrà establir-se un període de prova.

El nou soci haurà de subscriure i desemborsar l'aportació corresponent del capital social i abonar la quota d'ingrés.

És haver dels socis complir els acords socials, participar en l'activitat de la cooperativa, no competir ni fer-li competència, acceptar i exercir càrrecs en la seva adreça, guardar el secret de les deliberacions i realitzar les aportacions econòmiques que siguin exigibles.

Poden existir, a més, socis col·laboradors que no participen de la cooperativa.

El soci col·laborador haurà de realitzar l'aportació que a aquest efecte fixi l'Assemblea General.

També podran convertir-se en socis col·laboradors els que no estiguin realitzant l'activitat objecte de la cooperativa o els que sol·licitin donar-se de baixa.

Limitació de responsabilitat els socis no responen personalment dels deutes de la cooperativa més que amb el capital social que hagin subscrit

Els socis que es donin de baixa continuaran responent amb les seves aportacions (ja retornades) dels deutes contrets quan eren socis durant cinc anys.

L'Assamblea General

Està composta per la reunió de tots els socis.

Pot ser ordinària, que es reuneix anualment per a aprovar la gestió i els comptes o extraordinària que es reuneix per convocatòria expressa.

Fixa la política general i pot decidir sobre qualsevol assumpte que figuri en l'ordre del dia excepte els reservats a un altre òrgan. No pot donar ordres al Consell Rector.

Aprova els comptes anuals.

És l'Assemblea la que nomena i revoca als membres del Consell Rector i uns altres com a interventors, auditors, liquidadors, etc.

Pot modificar els estatuts i, també, aprovar noves aportacions econòmiques dels socis així com fixar les dels nous socis.

També és de la seva competència la constitució de cooperatives de segon grau o altres tipus d'associació.

Pot exercir l'acció social contra els membres d'altres òrgans representatius.

De la reunió de l'assemblea s'estendrà acta i els seus acords són impugnables.

El Consell Rector

És un òrgan col·legiat que governa la cooperativa.

Mentre el nombre de socis sigui inferior a 10 pot ser substituït per un administrador únic.

Les seves competències són les que li donen els estatuts i totes les altres que no estiguin reservades pels estatuts o la Llei a altres òrgans.

El seu president ostenta la representació de la cooperativa.

Pot apoderar a tercers (i revocar-los) i nomenar un gerent, un director general o similar; aquests poders hauran d'inscriure's en el Registre.

Els acords que adopti podran ser impugnats.

La Intenvenció

És l'òrgan de fiscalització de la cooperativa.

Els interventors es trien entre els socis de la cooperativa i una tercera part d'ells, entre experts independents.

La seva primera i principal missió és informar i censurar els comptes anuals abans que siguin presentades per a la seva aprovació a l'Assemblea.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".