Cost amortitzat

per Software DELSOL

El cost amortitzat d'un instrument financer és la quantitat amb la qual hem de valorar aquest instrument (tant si és d'actiu com de passiu) i que és el resultat del seu valor inicial menys (o més) els cobraments o pagaments d'aquesta quantitat o dels seus interessos que s'haguessin produït i computant els interessos generats (que afectaran aquests últims al nostre compte de Pèrdues i Guanys) prenent en compte per a això el tipus d'interès efectiu (que és el valor inicial al qual restem el valor de reemborsament als seus venciments) i restant del resultat que ens doni qualsevol disminució del valor per deterioració que comptabilitzem bé directament o bé a través d'un compte corrector de valor (per exemple una provisió)

En el cas de préstecs i partides a cobrar són actius financers la valoració dels quals, després de la inicial, s'obté a través del cost amortitzat.

El mateix ocorre respecte de les inversions mantingudes fins al venciment.

També se seguirà el mateix criteri per als dèbits i partides a pagar.

Càlcul del cost amortitzado

Ja hem explicat el que és i, per tant, com hauria de calcular-se el cost amortitzat però tal vegada s'entengui millor amb un parell d'exemples.

Exemple 1, préstec a venciment únic: Suposem que rebem un préstec de 120.000.000€ amb una durada de cinc anys i sense pagaments al llarg d'aquest període sinó un únic pagament al final de 140.000.000€

El primer que hem de fer és calcular la taxa de retorn, és a dir, l'interès que paguem que, en aquest cas, és simple per a tot el període de cinc anys i parlem d'un 17% (que equivaldria aproximadament a un 3% d'interès compost anual)

Amb aquestes dades podem crear una taula d'amortització que ens dirà el valor segons cost amortitzat al final de cada període. Suposant (per a fer-ho més senzill) que el préstec el rebem l'u de gener del primer any i el retornem el 31 de desembre del cinquè any aquesta taula seria:

 Taula d'amortització

 

Valor inicial

Interès generat

Valor final

Any 1

120.000.000,00 €

      3.757.236,78 €

123.757.236,78 €

Any 2

123.757.236,78 €

      3.874.877,01 €

127.632.113,79 €

Any 3

127.632.113,79 €

      3.996.200,60 €

131.628.314,39 €

Any 4

131.628.314,39 €

      4.121.322,86 €

135.749.637,26 €

Any 5

135.749.637,26 €

      4.250.362,75 €

140.000.000,00 €

El resultat que ens dóna aquesta taula serà computat periòdicament en el compte de l'actiu financer de manera que tindrem amb aquest període el valor actualitzat del nostre deute en la nostra comptabilitat. L'exemple seria:

LIBRE DIARI

1 de Gener del primer any

Deure

 

Haver

Banc cc 120.000.000,00

 

Prèstec 120.000.000,00

     

31 de desembre del primer any

Despesa interessos 3757236,78

 

Prèstec 3.757.236,78

     

31 de desembre del segon any

Despesa interessos 3.874.877,01

 

Prèstec 3.874.877,01

     

31 de desembre del tercer any

Despesa interessos 3.996.200,60

 

Prèstec 3.996.200,60

     

31 de desembre del quart any

Despesa interessos 4.121.322,86

 

Prèstec 4.121.322,86

     

31 de desembre del cinquè any

Despesa interessos 4.250.362,75

 

Prèstec 4.250.362,75

     

Prèstec 140.000.000,00

 

Banc cc 140.000.000.00

LLIBRE MAJOR

Deure

Haver

 

 120.000.000,00   

 

     3.757.236,78   

 

     3.874.877,01   

 

     3.996.200,60   

 

     4.121.322,86   

 

     4.250.362,75   

 140.000.000,00   

 

 140.000.000,00   

 140.000.000,00   

 

Com veiem amb aquest càlcul obtenim el deute efectiu (encara que no líquida fins al final) d'aquest préstec perquè estem computant la part d'interessos generats aplicant les regles de matemàtica financera.

Així tenim el cost amortitzat que, com hem explicat més amunt, ens serveix per a saber el valor efectiu i reflectir-lo en la nostra comptabilitat així com utilitzar aquesta valoració en possibles negociacions amb tercers.

Exemple 2, cost amortitzat d'un bo: En aquest cas comprem un bo per valor nominal d'1.000.000,00€ amb una vida de quatre anys. Paguem un 85% d'aquest valor nominal (és a dir, 850.000€). El bo produeix dividends que es paguen anualment en efectiu per la quantitat de 16.376,56€ i en acabar el període (és a dir, al final de quart any) ho liquidarem pel seu valor nominal d'1.000.000,00€.

Analitzant les dades anteriors calculem un interès simple per a tot el període del 6% que equival a un interès compost del 5%.

Amb aquestes dades podem, com en el cas anterior, fer una taula d'amortització:

 Taula d'amortització

 

Valor inicial

Interès nominal

Interès Efectiu

Valor final

Any 1

   850.000,00   

     16.376,56   

    50.000,00   

       883.623,44   

Any 2

   883.623,44   

     16.376,56   

    52.500,00   

       919.746,88   

Any 3

   919.746,88   

     16.376,56   

    55.125,00   

       958.495,32   

Any 4

   958.495,32   

     16.376,56   

    57.881,24   

   1.000.000,00   

On el valor final és la suma del valor inicial més l'interès efectiu menys l'interès nominal, és a dir, el bo val el que hem pagat més els interessos generats fins a aquest exercici menys la part d'aquests interessos que ja ens han pagat.

Així les anotacions en el nostre llibre diari seran:

 

llibre diari

1 de gener del primer any, compra del bo

Deure

 

Haver

Bo 850.000,00

 

Banc cc 850.000,00

     

31 de desembre del primer any

Bo 50,000,00

 

Ingressos finanç.  50.000,00

     

Banc cc  16.376,56

 

Bo 16.376,56

     

31 de desembre del segon any

Bo 52,500,00

 

Ingressos finanç.  52.500,00

     

Banco cc  16.376,56

 

Bono 16.376,56

     

31 de desembre del tercer any

Bo 55,125,00

 

Ingressos finanç.  55.125,00

     

Banc cc  16.376,56

 

Bo 16.376,56

     

31 de desembre del quart any

Bo 57,881,24

 

Ingressos finanç.  57.881,24

     

Banc cc  16.376,56

 

Bo 16.376,56

     

Banc cc  1.000.000,00

 

Bo 1,000,000,00

Altres operacions previstes en el PGC:

En l'àmbit de reclassificació d'actius financers, si aquesta reclassificació té com a motiu un canvi d'intenció o en la capacitat financera o si és perquè passats dos exercicis complets des d'una primera reclassificació d'actiu financer d'inversió mantinguda a la de disponible per a la seva venda i, per això, es reclassifiqués de nou en inversió mantinguda fins al venciment, el valor comptable resultant d'aquest actiu financer es convertirà en el seu nou cost amortitzat. Qualsevol pèrdua o guany previ reconegut en el patrimoni net es mantindrà aquí i anirà computant en el compte de Pèrdues i Guanys al llarg de la vida residual d'aquesta inversió mantinguda fins al venciment, utilitzant per a això el mètode del tipus d'interès efectiu.

En el cas de permuta d'instruments financers anàlegs es manté el valor comptable sumant-li les comissions com a ajust del valor comptable, aquí el cost amortitzat de dita passiva financera es troba aplicant el tipus d'interès efectiu.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".