Criteri de caixa

per Software DELSOL

La Llei de l'IVA (Llei 37/1992, de 28 de desembre) regula el règim especial del criteri de caixa en les seves arts. Article 163 decies et seq. que han estat afegits a aquesta Llei per l'art. 23 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

Fins a aquesta reforma l'únic criteri possible en el còmput de l'IVA repercutit per a la seva declaració i pagament era el de la meritació, en la meritació les factures que emetem han de ser declarades amb independència que les cobrem o no o de quan les cobrem; això pot arribar a ser un veritable problema en el cas que tinguem algun o alguns impagats importants en els quals, damunt de no cobrar el que ens deuen, hem d'ingressar l'IVA que tampoc ens han pagat.

Si això és un problema per a nosaltres es pot solucionar acollint-nos al criteri de caixa, sempre que podem.

Requisits

Per a poder acollir-nos al règim especial del criteri de caixa la Llei exigeix complir les següents condicions:

 • Ser subjecte passiu de l'IVA.
 • Que el volum d'operacions de l'any anterior no superi els 2.000.000€ (si hagués començat l'activitat al llarg de l'any anterior, es prorratejarà aquesta quantitat).
 • No haver facturat a un client concret, durant l'any anterior, en total una quantitat superior a 100.000€

Com es veu, els criteris que la Llei exigeix no semblen tenir molta lògica i resulten una mica arbitraris, no és fàcil explicar per què aquests límits; però és el que hi ha.

Inscripció i aplicació

Per a quedar subjecte a aquest règim especial deu, si es compleixen aquests requisits, sol·licitar-lo abans del començament de l'any natural (Mitjançant els models 036 o 037), és a dir, abans d'acabar desembre de l'any natural anterior; aquesta opció es prorrogarà automàticament durant tres anys, tret que l'interessat renunciï. Si es renuncia no podrà tornar a optar-se pel criteri de caixa durant tres anys.

S'aplicarà, únicament, en el territori d'aplicació de l'IVA, a totes les operacions que realitzi l'afectat excepte les expressament excloses per la Llei que són:

 • Operacions en règim especials: simplificat, d'agricultura, ramaderia i pesca, en recàrrec d'equivalència, d'or d'inversió de serveis per via electrònica i de grup d'entitats.
 • Els lliuraments de béns exemptes.
 • Les adquisicions intracomunitàries.
 • Les que es realitzin amb inversió del subjecte passiu.
 • Les importacions i operacions assimilades a elles.
 • L'autoconsum.

Funcionament operatiu

Com ja hem explicat al principi, l'impost a declarar com repercutit s'esdevingui en el moment del cobrament (sigui total o parcial) per les quantitats efectivament cobrades.

Si no es produeix aquest cobrament haurà de declarar-se com ja reportat el 31 de desembre de l'any següent al qual pertany la factura.

Per a això ha de portar-se, per l'empresa, un llibre registro de cobraments i pagaments.

Igualment, l'IVA suportat es considerarà reportat en el moment del pagament de la factura o, si no la paguem abans, el 31 de desembre de l'any següent.

Aquesta deducció de l'IVA suportat només pot exercir-se en el període abans dit (del pagament o al final de l'any següent) sempre que no hagin transcorregut quatre anys des de la recepció de la factura: transcorreguts aquests quatre anys caduca el dret a deduir aquestes quotes.

Renúncia o exclusió del règim

Com ja hem dit, aquest règim especial és voluntari pel que ningú està obligat a acollir-se a ell i, una vegada en ell, es pot renunciar i tornar al règim general (de la meritació) mitjançant la presentació d'un Model 036 abans de finalitzar l'any anterior.

També podem quedar exclosos si deixem de complir les condicions per a estar en ell.

Quan es produeix aquesta renúncia o exclusió es continuaran aplicant les seves normes en les operacions realitzades mentre estàvem en aquest criteri de caixa.

Com hem dit, una vegada renunciat, no es pot tornar a optar per ell en els tres anys següents.

En el cas que l'empresa acollida sigui declarada en concurs o fallida s'entendran reportades totes les operacions pendents de meritació, tant per a ell com per a tercers, per la qual cosa acabarà funcionant com si no estigués acolliment al criteri de caixa.

Efectes sobre altres contribuents

Les empreses que reben la factura dels quals estan inclosos en el règim especial de criteri de caixa, encara que ells no ho estiguin, no podran deduir-se aquest IVA fins que s'hagi produït el pagament efectiu del preu o, de no produir-se, el 31 de desembre de l'any anterior.

La Llei exigeix acreditar el fet del pagament/cobro, per la qual cosa aquests empresaris no acollits deuran també tenir registre entre els seus llibres dels moments del pagament per a aplicar-se la deducció.

Si el crèdit que té l'empresa no acolliment al règim amb una que si ho estigui es modifica per considerar-se incobrable el creditor no subjecte al règim podrà deduir-se les quotes suportades segons quedin després d'aquesta reducció.

Comptabilització de factures afectades por el criteri de caixa

Tant en el cas dels contribuents que s'han donat d'alta en el criteri de caixa com en el dels quals no l'han fet però reben factures dels anteriors, ens trobem amb que estem pagant un IVA que, de moment, no podem deduir-nos com suportat i repercutint un IVA que, igualment de moment, hem d'imputar-nos.

Per a això crearem subcomptes sobre els comptes d'IVA per a diferenciar, dins de l'IVA suportat (472) l'IVA suportat facturat (4721) i l'IVA suportat facturat i deduïble (4722).

Utilitzarem el primer subcompte en emetre la factura (quedant aquest IVA sense poder aplicar-se a les nostres liquidacions) i ho canviarem a la segona (4722) en el moment del seu pagament, podent ja deduir-se en el nostre impost.

El mateix farem respecte de l'IVA repercutit quan escaigui amb els subcomptes (4751) i (4752).

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".