Compte 410

per Software DELSOL

En el nostre Pla General Comptable el grup (4), anomenat Creditors I Deutors Per Operacions Comercials recull comptes que tenen el seu origen en l'activitat de l'empresa; parlem de deutes a favor i en contra de l'empresa que sorgeixen, sobretot, per compres i vendes ordinàries i, també, els comptes amb les Administracions Públiques, inclosa la tributària.

Encara que estem parlant de comptes que recullen instruments financers, perquè són saldos pendents de pagament o cobrament fonamentalment, no s'inclouen en aquest grup els comptes financers de l'empresa com a tresoreria, préstecs, crèdits i similars que trobarem en el grup següent, el (5).

Per tant, estem parlant de comptes que després trobarem tant en l'actiu com en el passiu corrents del balanç i que poden ser tant de naturalesa creditora com deutora i, fins i tot, en algun cas excepcional poden representar operacions no corrents, és a dir, a més llarg termini, en aquest cas utilitzarem els subgrups (42) o (45) per a reclassificar-les.

La primera classificació que sorgeix del que acabem de descriure és entre actius o crèdits a cobrar i passius o deutes financers.

En el cas que un compte pugui enquadrar-se en els dos costats segons la situació de cada moment (crèdit o dèbit) haurem de desenvolupar-la en subcomptes (de quatre o més xifres) per a especificar cada part.

Quan els actius o passius financers representats en el compte siguin mantinguts per a negociar i hagin de valorar-se segons el seu valor raonable, fins i tot quan formin part d'un element comptable compost però tinguin aquesta fi, s'aplicarà aquest valor raonable abans del tancament de l'exercici amb càrrec o abonament, segons sigui procedent, als comptes (663) o (763).

Com aquest article pretén referir-se al compte (410), creditors per prestació de serveis i atès que aquest compte i el seu grup (41) estan íntimament units al grup anterior (40) explicarem com funcionen i en què consisteixen aquests dos grups per a poder explicar el compte (410) en tot el seu context.

Proveïdors (40)

Tots els comptes d'aquest grup són de passiu circulant i de naturalesa creditora.

Representen deutes que la nostra empresa té contretes amb subministradors de béns d'actiu corrent del grup (3).

S'abonen quan realitzem la compra, amb contrapartida en el grup (6) més els impostos aplicables a la factura que estem comptabilitzant.

Es carreguen en el moment del pagament (total o parcial) amb contrapartida, normalment, en tresoreria, a més d'altres moments com l'aplicació de descomptes o ràpels.

Dins del grup trobem el compte general de proveïdors (400) i altres més específiques com:

 • La (401) Proveïdors Efectes Comercials a Pagar quan el pagament es representi i difereixi mitjançant una lletra o un pagaré, en aquest cas haurem d'incloure les despeses financeres en l'assentament, si n'hi ha.
 • Les (403), (404) i (405) si el nostre proveïdor no és un tercer sinó una empresa del grup, associada o vinculada a nosaltres.
 • La (406) Envasos i Embalatges a Retornar a Proveïdors quan dits envasos o embalatges de carreguin en la factura a part; es carrega fent disminuir el saldo del compte (400) corresponent i s'abona i salda a la devolució dels mateixos amb càrrec al mateix compte (400).
 • La de Bestretes a proveïdors (407) són quantitats pagades a compte de futures compres pel que, a diferència de les altres, és deutora i figura en l'actiu; s'abona contra tresoreria en el moment del pagament i es carrega contra la de despesa (600) quan es realitza la compres.

Creditors diversos (41)

Els comptes d'aquest grup són de naturalesa anàloga, sinó igual, que les del grup anterior; la diferència és que en aquell grup (40) parlem de proveïdors que ens subministren béns per a la nostra activitat productiva (mercaderies, matèries primeres, subministraments) i en aquest (41) parlem dels altres, fonamentalment dels prestadors de serveis.

La prestació de serveis consisteix en el desenvolupament d'activitats per una persona que està capacitada per a elles per la seva formació, experiència i capacitat operativa, aquestes activitats es desenvolupen de manera autònoma i independent de la nostra empresa.

Parlem doncs d'assessors per a la tramitació administrativa de la nostra empresa (gestors, advocats, graduats socials), d'assessors tècnics per a la nostra activitat productiva (com pot ser un arquitecte o un enginyer industrial) i de qualsevol altre servei com els de transports, logística, activitat comercial, etc.

L'important aquí és que la persona que ens presta els serveis ho fa pel seu compte, no és empleat nostre.

En determinats casos, si el prestador de serveis treballa de manera principal per a la nostra empresa però pel seu compte i independentment, podríem estar davant un autònom econòmicament dependent; el tractament comptable de les seves factures i pagaments és, de totes maneres, exactament igual que per als prestadors de serveis independents.

D'altra banda, el compte (410) funciona exactament igual que la (400): és de passiu, creditora i s'abona en el moment de rebre la factura i es carrega al seu pagament.

Una particularitat és que la legislació fiscal sol exigir l'existència de retenció d'IRPF en la factura per als prestadors de serveis pel que en la contrapartida de l'assentament d'abonament a la (410) a més dels comptes habituals de despesa i d'IVA haurem de comptabilitzar, al Deure, aquesta retenció.

Igual que en el grup anterior existeix un compte específic per a quan el deute estigui representat per lletres o pagarés, la (411) que funciona de la mateixa manera.

Aquí trobem també el compte (419) Creditors Per Operacions En comú, previst per als anomenats comptes en participació (arts. 239 a 243 del Codi de Comerç) quan diverses empreses realitzin una operació de venda o prestació de serveis mitjançant una associació temporal. Hem de recordar, referent a això, que el Codi de Comerç fa responsable exclusiu a cada empresa dels contractes i factures en què intervingui, amb independència que després puguin reclamar-se entre les empreses.

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".