Compte 473

per Software DELSOL

El compte (473) Retencions I Pagaments A Compte és un compte d'actiu que reflecteix les quantitats que hem “avançat” del pagament de l'impost que procedeixi (Impost de Societats o IRPF) i que, per tant, haurem de tenir en compte a l'hora de pagar aquest impost.

Es carrega per les quantitats que ens han retingut o hem pagat a aquest compte amb abonament a comptes del grup 5 o del subgrup 76.

S'abona:

 • Pel seu saldo que són les retencions suportades i els ingressos a compte de l'Impost fins a l'import de la quota líquida del període, carregant-lo al compte (6300) o a la (8300).
  Si l'Impost ens surt a retornar, en tot o en part, per l'import que procedeixi amb càrrec al compte (4709).

Pagament a compte de l'Impost de Societats

En el Model 202 de l'AEAT realitzem, tres vegades a l'any, el pagament a compte de l'Impost de Societats.

Càrrec: Si en la declaració de l'últim període anual i ja declarat de l'Impost de Societats ha sortit amb quota positiva (abans d'aplicar deduccions i reduccions), per exemple, si en aquest Impost tenim una quota de 2.000,00€, com el pagament a compte és el 18% ingressem en el Model 202 360,00€ i l'assentament serà

Deure

 

Haver

(473) HP retencions i pagaments a compte  360,00

 

(572) Banc 360.00

En aquest mateix cas, si no tenim liquiditat i demanem l'ajornament de pagament l'única cosa que hem de fer és substituir el compte de tresoreria per una 47, és a dir

Deure

 

Haver

(473) HP retencions i pagaments a compte  360,00

 

(4752) HP creditora per Impost de Societats  360.00

Abonament: En el moment de liquidar l'Impost de Societats.

Per exemple, durant l'any hem fet tres pagaments a compte per import de 360,00€ cadascun pel que hem pagat, en total, 1.080,00€. En finalitzar el període calculem l'Impost de Societats o ens resulta una quota de 2.000,00€ pel que, en el seu moment, haurem de pagar 920,00€, l'assentament serà

Deure

 

Haver

(630) Impost sobre el benefici 2,000,00

 

(4752) HP creditora per Impost sobre Societats 920,00

 

 

(473) HP retencions i pagaments a compte 1,080,00

Amb aquest assentament el compte que ens ocupa, (473) ha de quedar a zero.

En el cas que la declaració ens sortís “a retornar” en lloc l'assentament és exactament igual només que en lloc del compte (4752) utilitzarem la (4709) HP deutora per devolució d'impostos.

Retenció en la factura d'un professional

Quan un professional emet una minuta o factura ha de repercutir l'IVA que correspongui i aplicar-se la retenció d'IRPF al tipus general del 15% (tret que estigui en els casos en els quals es permet que sigui el 7%).

Exemple, la factura és per import de 2.000,00€ (base imposable) a la qual el professional augmenta l'IVA al 21%, 420,00€ i s'aplica la retenció general al 15%, 300,00€ pel que queda per cobrar la quantitat de 2.120,00€.

L'assentament que ha de fer en la seva comptabilitat és

Deure

 

Haver

(430) Clients 2.120,00

 

(705) Prestacions de serveis 2,000,00

   

(477) HP IVA repercutit 420,00

 

 

(473) Retencions 300,00

Retenció en el repartiment de dividends

En el moment que una societat el capital de la qual està compost per accions o participacions socials acorda fer distribució de beneficis ho fa a través de dividends que reparteix entre els seus accionistes o partícips.

Aquest repartiment es registra en la comptabilitat de l'accionista o partícip en la data que s'acorda com a drets de cobrament en el compte (545) dividend a cobrar, per a més endavant computar el seu cobrament efectiu a tresoreria (57).

Exemple: som accionistes d'una societat que, per la nostra participació en el seu capital, acorda uns dividends al nostre favor per import de 2.000,00€, aquest primer assentament serà

Deure

 

Haver

(545) Dividend a cobrar 2,000,00

 

(760) Ingressos de participacions en instruments de patrimoni 2,000,00

Quan es realitza el pagament la societat pagadora ha de retenir el tipus que correspongui (en aquest cas del 19%) i pagar la diferència, l'assentament serà

Deure

 

Haver

(572) Banc 1,620,00

 

(545) Dividend a cobrar 2,000,00

(473) HP retencions i pagament a compte 380,00

 

 

Com en els casos anteriors el saldo deutor del compte (473) s'abonarà quan el perceptor present la seva declaració d'impostos (d'IRPF o de Societats) on ho descomptarà de la seva quantitat a pagar o demanarà la devolució que procedeixi.

Declaracions positives i “a retornar”
Com hem anat dient en tots els punts anteriors, la destinació final dels saldos deutors que apareixen en el compte (473) és ser computats en l'impost final anual (Societats o IRPF) produint una disminució en el pagament o, fins i tot, una devolució.

NOTA.- Els exemples d'assentaments que posem a continuació són sobre l'Impost de Societats però, per a aquells que estan obligats a portar comptabilitat subjectes a IRPF (professionals en estimació directa normal) els assentaments són exactament iguals.

En aquest sentit hi ha dues possibilitats.

 • Que el saldo de la (473) sigui igual o inferior que la quantitat a pagar en l'Impost.

En aquest cas l'assentament és el que ja hem posat més amunt i que reiterem

Deure

 

Haver

(630) Impost sobre el benefici 2,000,00

 

(4752) HP creditora per Impost sobre Societats 920,00

 

 

(473) HP retencions i pagaments a compte 1,080,00

 • Que aquest saldo sigui superior a la quantitat a pagar.

En aquest cas ha de quedar molt clar que Hisenda només retorna les quantitats que hem pagat anteriorment, és a dir, encara que la declaració ens doni un resultat negatiu la devolució no sorgeix d'aquest resultat sinó de les retencions i pagaments a compte que és el que ens retornen en la proporció que procedeixi.

En l'exemple que posem la societat té una quota de l'Impost de 2.000,00€ i ha realitzat pagaments a compte i retencions per import de 2.500,00€ pel que té dret al fet que li retornin 500,00€; l'assentament serà

Deure

 

Haver

(630) Impost sobre beneficis 2.000,00

 

(473) HP retencions i pagaments a compte 2,500,00

(4709) HP deutora per devolució d'Impostos 500,00

 

 

Finalment, quan es fa efectivament la declaració i ens retornen aquests 500,00€ l'assentament serà

Deure

 

Haver

(572) Banc

 

(4709) HP deutora per devolució d'Impostos 500,00

 

Nou comentari

Software DELSOL es compromet amb la privacitat de les teves dades.

T'expliquem de manera resumida com tractarem les teves dades personals.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

Software del Sol, S.A., amb NIF nombre A-11682879 i adreça en Geolit, P. Tecnològic. C/ Les Viles 9. 23620. Mengíbar (Jaén). Adreça de correu electrònic: info@sdelsol.com.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Tractem la informació que ens facilites amb la finalitat de prestar-te el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix.

Si ho acceptes, també podrem usar-los per enviar-te informació, promoció i publicitat dels nostres productes i serveis i millorar així la teva experiència com a client.

¿Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades personals que ens proporcionis es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i/o no sol·licitis la supressió dels mateixos.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades està basada en el consentiment que et sol·licitem en recaptar aquestes dades i/o en la necessitat de comptar amb els mateixos per processar les teves comandes i complir amb els compromisos que adquirim amb tu per contracte.

Comunicarem les teves dades a tercers?

No, tret que la llei ens obligui.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en Software del Sol, S.A. estem tractant les teves dades personals, per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Si vols conèixer amb més detall com tractem les teves dades consulta la nostra Política de Privacitat.

On estem

Geolit, Parque Científico y Tecnológico
Edificio Software DELSOL · 23620
Mengíbar · Jaén

Centraleta: 953 22 79 33
Comercial: 953 21 41 00

Àrea Comercial

 • Distribuïdors
 • Col·laboradors
 • Preguntes freqüents

Atenció al Client

 • Suport tècnic
 • Zona privada
 • Utilitats

Software DELSOL

 • Sobre Software DELSOL
 • Descarrega-ho gratis
 • Responsabilitat social
 • Treballa amb nosaltres
 • Resultats enquestes 2018
 • Butlletí DELSOL
 • Contacte

Polítiques

 • Política de Gestió
 • Política de Privacitat
 • Política de Seguretat
 • Termes d'ús generals de NUBE10
 • Condicions Generals de Contractació
 • Política de Cookies
Idioma
Microsoft Partner
Aenor 27001
Aenor 9001
iQnet
iQnet Sr10
Confianza ONLINE
 • linkedin
 • youtube
Software DELSOL, S. A. utilitza cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i de màrqueting. Pots configurar o rebutjar les cookies fent click en el botó "Configurar".